Agnar Mykle (1915-1994)

Biografi om forfatteren Agnar Mykle.
Sjanger
Biografi
Språkform
Nynorsk
Lastet opp
2006.01.25

Agnar Mykle vakste opp i Trøndelag og tok utdanning innan økonomi på  Norges handelhøgskule i Bergen der han utmerka seg som ein veldig god elev. Han budde i Asker det meste av livet sitt.

 

Mykle slo for alvor gjennom med sin andre roman Lasso rundt fru Luuna i 1954. Romanen handlar om livet til ein ung mann som flyt frå sine foreldre i Trøndelag og tek seg jobb nord i landet. Her gjer han sterke erfaringar med både kvinner og den nord norske kulturen. Boka blei hardt kritisera men den selgte godt. Samtidig lot ein del provosere seg av det erotiske aspektet ved historia. Ein ny sedelighetsdebatt vart satt i gang.

 

Det heile toppa seg med oppfølgaren Sangen om den røde rubin som kom ut 2 år seinare. Boka blei politianmeldt på grunn av veldige seksualskildringar. Ein omfattande rettsprosess førte fyrst til at boka blei sett ut av salg og forbudt i 1957. Ei anke førte saken til Høgsterett der forlaget og Mykle blei frikjent. Rettsaken er i ettertid blitt ståande som eit bilde av 1950 tallets rettsvesen og samfunn.

 

I dei tre romanane er det den unge mannens sinn Mykle utforsker. Hovedpersonen er i en situasjon der han orienterer seg bort fra dei småborgarlege verdiane som prega oppveksten samtidig som han ennå ikkje heve etablert eit sikkert fotfeste i livet. Særlig stend forholdet til kvinnene i fokus. Hovedpersonen i Lasso rundt fru Luna og sangen om den røde rubin Ask Burlefor er dypt splitta i sitt syn på kvende. Dei fleste meiner at novellene til Mykle er det beste han har skreve.

 

Mykles skrivestil var veldig digressiv og detaljskildrande. Mykle hadde sin kanskje største inspirasjonskilde og litterære slektskap i den amerikanske forfattaren Thomas Wolfe. Anna litteratur som Mykle satte høgt var blant andre den russiske forfattaren Fjodor Dostojevskij og fransk 1800-tallslitteratur. Mykle sjølv har vært eit viktig forbilde for fleire yngre norske forfatterar der den som kanskje trekkast oftast fram er Karl Ove Knausgård. Mykle fekk gode omtaler i USA. Salget var stort. Men sjølv vart han ein fattig mann. Her heime var han bare forsvara av forfatterne Eystein Eggen og Dag Solstad. Mykles hovedpoeng i det offentlige litterære ordskiftet var: ”Hvorfor skal jeg være så fattig når mine forleggere er så rike?” Etter Mykles død blei ein forleggar satt til å skrive hans biografi. Han møtte aldri Mykle i levande live.

 

Her er nokre av bøkene som blei gjedd ut etter Mykle sin død: Mannen fra Atlantis, brev og annen prosa Alter og disk brev og annen prosa 2 og En flodhest på parnasset brev og annen prosa 3. Ei samling av reisebreva hans frå USA heve og blitt publisera under tittelen Kjære Lille Moff reisebrev fra Amerika.

 

Agnar Mykle døde i 1994.

 

 - Taustigen

 - Tipp, og verden er din!

- Morgen i appelsingult

 - Tyven tyven skal du hete

 - Jeg er like glad, sa gutten

 - Lasso rundt fru Luna

 - Dukketeater!

 - Sangen om den røde rubin

 - Kors på halsen

 - Rubicon

 - Largo

 - Mannen fra Atlantis

 - Alter og disk

 -En flodhest på parnasset

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst