Rapport 624 stk

"Vildanden" av Henrik Ibsen Referat av skuespillet, med litt tolkning.
22 rapporter, GK Allmen 22 rapporter i Word-format.
3.B Luftas sammensetning Naturfagforsøk
3FY-rapport: Forsøk med bilbane Fysikkforsøk om bil i loop (2.5 i 3FY ERGO).
4.E Fellingsreaksjoner Naturfagforsøk
4.K Nøytalisering Naturfagforsøk
5-5 Måling av gitterkonstant Rapport fra forsøk som gikk ut på å måle gitterkonstanten til et gitter.
6-1 Mekanisk Energi Rapport fra forsøk om mekanisk energi.
6.C Kraft og Tyngde Naturfagforsøk
6.E Arbeid Naturfagforsøk
7.C Elektrisk Strøm Naturfagforsøk
7.D Elektrisk Spenning Naturfagforsøk
Absorbsjonsspekteret for klorofyll Undersøke hvilke bølgelengder av lyset som brukes i fotosyntese. Godkjent av lærer (G+).
Acetylen - Eten, GK Word-format.
Akselerasjon Regner ut akselerasjonen på en kule som triller ned en bane.
Akselerasjon i personheis (Fysikk) Fysikkrapport, 2-9 Akselerasjon i personheis. Fysikk 1, Newtons lover.
Alkan Kap. 3 Karbonkjemi. 10. klasse rapport med karakteren 6/5.
Alkoholer, GK Word-format.
Amperemeter og voltmeter Fysikk-forsøk med strøm.
Amperemeter og voltmeter Elevøvelse: Amperemeter og voltmeter innkobles.
Amylase Amylasens virkning på stivelse og jod-løsning.
Arbeid og effekt Utført forsøk om arbeid og effekt.
Arbeid og Effekt Forsøk gjort utendørs for å finne Arbeid og Effekt til en person.
Arbeid og energi Undersøke hvor mye arbeid for å bruke energien til en sjokoladebit. Godkjent av lærer (G).
Arbeid og sjokolade Elevforsøk fra ungdomsskolen om energi i sjokolade.
Arbeidsrapport Kort om 6 ukers arbeid.
Arv Word-format
Arv av recessive sykdomsgen Naturfagsrapport med teori.
Auxiner og påvirkning av vekst hos solsikke Rapport fra forsøk med solsikkeplanter i 2BI.
Beregning av masse (2KJ) Bestemmelse av reaksjonslikning for oppvarming av natriumhydrogenkarbonat (NaHCO3).
Beregning av tyngdens akselerasjon Rapport fra forsøk på beregning av tyngdens akselerasjon.
Berggrunn og overflateformer Geografirapport (2GEO) fra tur til området Levanger/Verdal for å studere berggrunn og overflateformer.
Bestemmelse av blodtype Rapport fra forsøk hvor målet var å finne sin egen blodtype (VG1).
Bestemmelse av blodtype Naturfagsrapport fra elevøvelse 7.3 Bestemmelse av blodtype.
Bestemmelse av blodtyper Rapport i HTML-format.
Bestemmelse av fett i potetgull Rapport fra forsøk med potetgull.
Bestemmelse av kjemisk formel til kobbersulfid Rapport fra kjemiforsøk: Forsøk 4.1 - Bestemmelse av kjemisk formel til kobbersulfid
Bestemmelse av kjemisk formel til kobbersulfid Labrapport fra forsøk hvor målet var å finne den kjemiske formelen til kobbersulfid.
Bestemmelse av krystallvann i et salt Kan vi fjerne alt krystallvannet i natriumsulfat-dekahydrat ved oppvarming? Karakter: 6 kanskje? Fag: Kjemi 1
Bestemmelse av reaksjonslikningen for oppvarming av natriumhydrogenkarbonat Kjemirapport fra Kjemi 1, oppvarming av Natriumhydrogenkarbonat.
Bestemmelse av syrekonstant for eddiksyre Rapport fra kjemiforsøk (3KJ): Bestemmelse av syrekonstant for eddiksyre.
Bevegelsesmengde og energi Oppgave om bevaringslovene for bevegelsesmengde og energi.
Bladet Word-format
Blodtype - ABO-systemet Stikk hull i fingeren og finn ut hvilken blodtype du har.
Blodtype - ABO-systemet Bestemmelse av blodtype.
Blodtype - bestemmelse (A,B,O) Forsøk i biologi der vi undersøker vår egen blodtype ved å tilsette forskjellige antistoffer.
Blodtyper Undersøke hvilken blodtype jeg har. Godkjent av lærer (G+).
Blodtyper Rapport fra forsøk hvor vi fant vår egen blodtype.
Brenne sukker Rapport om hvordan man beviser hva sukker er lagd av.
Brun eller blå øyne Finne ut hvor stor sannsynlighet det er for å få de forskjellige øyenfargene. (Elevøvelse nr.1, 01.09.03)
Bufferkapasitet Handler om om å finne bufferkapasiteten til et stoff.
Bufferløsning, 3KJ Word-format.
Bygge molekyler Naturfagsrapport: Å bygge molekyler.
Byggesteiner i organiske stoffer Rapport fra forsøk i naturfag utført i 10. klasse.
Byggestener i organiske stoffer Elevøvelse av et forsøk vi gjorde for å bevise hva som er i sukker i forbindelse med karbonkjemi. (Elevøvelse Nr. 4, 29.01.04)
Bygging av hydrokarbonmolekyler uten ringer Bygging av molekyler med et byggesett (2KJ?).
Bølgelengden til skolens laser Fysikkrapport i 2FY hvor vi brukte interferensformelen til å finne bølgelengden til en laser.
Celler, GS Word-format.
Danning av etyngass (aceletyngass) En rapport jeg har brukt litt tid på. Skrevet i 10. klasse.
David Copperfield - Dickens lille gullgutt Innholdsrik bokrapport av "David Copperfield" av Charles Dickens. Karakter: 6 (10. klasse)
Dekantrering og filtrering I dette forsøket skal man skille mellom sand og vann på to måter: dekantrering og filtrering.
Destillasjon Naturfagsrapport (uten illustrasjon - tegn selv :-). Karakter: Godkjent
Destillasjon Rapport fra et forsøk om destillasjon fra boken Tellus 9.
Destillasjon av kaffevann Rapport fra forsøk hvor vi sjekket kokepunktet til vann og kaffe.
Destillasjon og Kromatografi Rapport fra forsøk.
Det gode liv Innledende tekst om det gode liv og lykke og deretter rapport om pengeinnsamling. Vurdering: 5 til 6 (over middels) (10. klasse)
Diffusjonsfart Kjemirapport (2KJ).
Diffusjonsfart Kjemiøvelse VK1.
Disseksjon av hjerte og lunge hos gris Vi fikk oppgaver som vi skulle gjøre i stedet for å skrive rapport.
Disseksjon av hjerte og lunger av gris Gjorde et omfattende forsøk / dissikering av en gris med fokus på hjerte og lunger.
Disseksjon av hjerte- og lungeslag Disseksjonsrapport av disseksjon av hjerte-lungeslag på en sau. Karakter: 5 (10. klasse)
Disseksjon av storfeøye I denne rapporten får et kuøye gjennomgå. Litt enkel tekst, men flotte bilder.
Disseksjon av svineøye Rapport fra forsøk i naturfag utført i 10. klasse. God karakter.
Disseksjon av torsk Rapport fra elevøving: Disseksjon av torsk.
Disseksjon av torsk Disseksjon av torsk, både av hodet og av kroppen.
Doping, et omdiskutert tema... Hva doping er og hvorfor folk benytter seg av det.
Dyreceller Word-format
Dyreplankton Rapport fra forsøk.
Edle og uedle metaller Rapport fra labøvelse i kjemi GK.
Egentrening i innebandy Et eksempel på en øktplan i innebandy.
Egentrening i utholdenhet Egentreningsopplegg i utholdenhet.
Egentreningsrapport Rapport fra en treningsøkt.
Ekskursjon i skog Rapport fra kartlegging av suksesjon i et skogsområde.
Ekskursjon til Skullerud Vannrenseanlegg Rapport fra Skullerud vannrenseanlegg og generell fakta om rensing av vann.
Ekskursjonsrapport i geografi Forskjellige typer skogsområder.
Eksoterme og endoterme reaksjoner Rapport fra labøvelse i kjemi GK.
Elektrisk strøm Kort elevøving om elektrisk strøm.
Elektrolyse Rapport fra forsøk som viser hvordan en elektrolyse fungerer.
Elektrolyse Rapport fra forsøk om elektrolyse.
Elektrolyse Word-format
Elektrolyse Rapport fra forsøk med elektrolyse.
Elektrolyse Rapport fra forsøk med elektrolyse.
Elektrolyse Naturfagsrapport fra elevøvelse 3.12 Elektrolyse.
Elektrolyse av kobberklorid Elevforsøk fra ungdomsskolen om elektrolyse.
Elektrolyse av kobberklorid Naturfagsrapport om elektrolyse av kobberklorid.
Elektrolyse av kobberklorid Naturfagsrapport fra et forsøk med elektrolyse.
Elektrolyse av kobberklorid Rapport fra grunnkurs.
Elektrolyse av Kobberklorid Elektrolyse av Kobberklorid. (Rapport fra forsøk 8 s 163 i Tellus utført 13. januar 2004 - 9. klasse).
Elektrolyse av kobberklorid-løsning Rapport fra elevforsøk.
Elektrolyse av kobberkloridløsning Rapport fra forsøk med elektrolyse.
Elektrolyse av kopperklorid Rapport over forsøk der vi skulle påvise om kopperklorid leder strøm ved hjelp av spalting av kjemiske forbindelser.
Elevens valg Rapport fra elevens valg på 8. trinn.
Elevforsøk i biologi, disseksjon av torskehode Elevforsøk i biologi – disseksjon av torskehode. Biologi 1.
Elevforsøk: Parallellkobling Rapport fra forsøk med parallellkobling.
Elevøvelse 1: Mikroskopet Godkjent elevøvelse i naturfag om mikroskopet.
Elevøvelse: Parallellkobling av motstander I denne elevøvelsen har vi loddet fast en mellom flere spikre som skaper lys i dioden.
Elevøvelse: Tøffeldyr Godkjent rapport fra eksperiment hvor råttent plantemateriale ble studert med et mikroskop.
Elevøving - arbeid Naturfag elevøving - arbeid
Elevøving - effekt Naturfag elevøving - effekt
Eliminasjonsreaksjon: Fra sykloheksanol til sykloheksen Forsøk 1.6 i 3KJ. Advarsel: Sykloheksen lukter helt jævlig =o)
En hudkrem er en emulsjon 3KJ-forsøk. Tips: bruk MYE mindre aroma enn det vi gjorde. Mangler et par strukturformler i forsøket som for f.eks. kokosfett, men de står i boka.
Energi Word-format
Energi i peanøtter Undersøke hvor mye energi det er i peanøtter. Godkjent av lærer (G).
Energi i peanøtter Måling av energiinnhold i en peanøtt.
Energi i peanøtter Naturfagsrapport fra forsøk "4.7 Energi i peanøtter" (VG1).
Energi i peanøtter Naturfagsrapport fra elevøvelse 2.2 Energi i peanøtter.
Energikilder og energikjeder Rapport fra diverse energiforsøk.
Energioverføring Rapport i faget Natur og miljø.
Energisentret på Hunderfossen Rapport om omvisningen på Hunderfossen energisenter. Nyttig stoff om energi og energikilder.
Enkel test på PVC Her er en Naturfag-rapport vi hadde! Det er hvordan man tester at det er PVC-plast i forskjellige plast-materialer. Karakter: 5/6
Enzymer i fordøyelsen Labforsøk med diverse enzymer.
Enzymer i spytt, GK Word-format.
Enzymvirkning Rapport fra øvelse "6.1 Enzymvirkning".
Er det stivelse i potet? Rapport fra forsøk utført i Natur og Miljø-fag om poteten. Skrevet i 10. klasse.
Estere Rapport fra forsøk hvor vi lagde estere.
Etyn, Acetylen Lære å lage etyn-gass og undersøke hvordan den brenner. Godkjent av lærer (G+).
Evolusjon – form og funksjon Tok utgangspunkt i fugler og deres utvikling.
Fargestoffer i spinat Ganske stort forsøk i 3BI. Følger med graf og resultater fra spektrofometisk analyse.
Faseovergang Naturfagsrapport fra elevøvelse 2.4 Faseovergang.
Faseovergang (vann) Forsøk for å finne ut om det er mest energi i varmt vann eller vanndamp.
Fehlingsvæske og monosakkarid Naturfagsrapport fra elevøvelse Fehlingsvæske og monosakkarid.
Fellingsanalyse, GK Word-format.
Fellingsreaksjoner Rapport fra GK kjemi.
Fellingsreaksjoner Forsøk fra grunnkurs om fellingsreaksjoner.
Fellingsreaksjoner Rapport fra forsøk om fellingsreaksjoner.
Fellingsreaksjoner Naturfagsrapport: Fellingsreaksjoner.
Fellingsreaksjoner Rapport fra forsøk.
Fellingsreaksjoner Naturfagsrapport inkludert illustrasjon. Karakter: Godkjent
Fellingsreaksjoner Observere hvilke løsninger som danner felling.
Fett i potetgull En naturfagsrapport om fett i potetgull.
Fettløselige og vannløselige stoffer Rapport fra forsøk 4.1 Fettløselige og vannløselige stoffer.
Filtrering Rapport fra labøvelse i kjemi GK.
Fire ukjente løsninger Rapport fra forsøk om fire ukjente løsninger i kjemi (2KJ).
Fjellet som økosystem Ulike soner i fjellet, planter og dyrs tilpasninger og høydeprofil. Ekskursjonsrapport i 3BI.
Flamme reaksjoner Rapport fra labøvelse i kjemi.
Flammeprøver Rapport fra kjemiforsøk, VK1. Elevøvelse 2.1: Flammeprøver.
Flammeprøver Rapport fra forsøk om flammefarger.
Flammeprøver Rapport fra forsøk 1.1 "Flammeprøver" i kjemi (2KJ).
Flammeprøver og linjespektre - Identifisering av forskjellige stoffer Fikk kommentaren "Veldig bra, Timo!" og "Godkjent", noe som er kraftig irriterende når man har jobber så hardt med den! :D Vell, relativt mye - 20 min? Jeg synes det er en bra rapport med standard og ryddig struktur. Hva syns dere?
Forbrenning av sukrose Rapport fra forsøk om hvordan karbohydrater forbrenner i kroppen.
Forsøk 7.1 Krystaller Rapport 2KJ, forsøk 7.1 krystaller.
Forsøk med alkoholer Elevforsøk fra ungdomsskolen om alkoholer.
Forsøk med ester Kjemiforsøk med ester. GK Kjemi.
Forsøk med stålull Hva som skjer når man brenner stålull.
Forsøk med vann Hvor sterk er egentlig vannoverflaten? Hvordan blir den brutt?
Forsøk om løkceller Forsøk om løkceller (planteceller, dyreceller).
Fossile brennstoffer Prosjekt i Natur- og miljøfag om fossile brennstoffer.
Fotosyntese Labforsøk om fotosyntese.
Fotosyntesen, GK Word-format.
Framstilling av ester Naturfagsrapport med illustrasjon. Karakter: Godkjent
Framstilling av estere Rapport fra forsøk 2.10 "Framstilling av estere: syntese av acetylsalinsylsyre" i kjemi (3KJ).
Framstilling av eten Naturfagsrapport av forsøket "framstilling av eten". Karakter: 6 (10. klasse)
Framstilling av etyn Rapport fra labforsøk.
Framstilling av etyn Rapport fra forsøk hvor hensikt var å fremstille etyn ved en reaksjon.
Framstilling av etyn Rapport over forsøk der vi skulle framstille gassen etyn.
Framstilling av kobbersulfat Rapport fra forsøk. Godkjent av lærer. (Tegn inn en troverdig figur selv:)
Framstilling av oksygengass Naturfagsrapport med illustrasjon. Karakter: Godkjent
Framstilling og påvising av oksygen Naturfag - elevøving - Framstilling og påvising av oksygen
Framstilling og påvisning av hydrogen Rapport fra forsøk hvor hydrogen skulle fremstilles ved hjelp av at sink og saltsyre skulle reagere med hverandre. (Kjemi, grunnkurs)
Framstilling og påvisning av karbondioksid Rapport fra forsøk på framstilling og påvisning av kabondioksidgass.
Fremstilling av etyn Rapport fra grunnkurs.
Fremstilling av Etyn Naturfagsrapport fra elevøvelse 4.4 Fremstilling av Etyn.
Fremstilling av hydrogen Rapport fra forsøk om fremstilling og påvisning av hydrogen på grunnkurs.  
Fremstilling av karbondioksid Rapport fra forsøk om fremstilling og påvisning av karbondioksid på grunnkurs.
Fremstilling og påvisning av Karbondioksidgass En natrurfagsrapport som handler om karbondioksid.
Fremstilling og påvisning av karbondioksidgass Øvelse 3: Framstilling og påvisning av karbondioksidgass.
Fremstilling og påvisning av oksygen Øvelse 2: Framstilling og påvisning av oksygen.
Friksjon Fysikkrapport i 2FY hvor hensikten var å finne friksjonstallet.
Friksjon Hva bestemmer friksjonen?
Friksjon på skråplan Rapport fra forsøk 3.104 "Friksjon på skråplan" i fysikk (3FY).
Frukter Word-format.
Frøspiring Biologiforsøk om hvor frøene spirer best.
fsnk! Rapport fra maleriutstilling.
Fysikkprosjekt 2FY Mange forsøk og oppgaver innenfor lys, brytning, refleksjon, bølger ol.
Galileo Galileis lov Rapport fra forsøk: Galileo Galileis lov - faller tunge og lette ting like fort?
Galvanisk element Naturfagrapport om et galvanisk element.
Galvanisk element Naturfagsrapport om galvanisk element.
Geiger-Muller-rør Rapport fra forsøk hvor vi brukte et Geiger-Müller-rør for å lære om radioaktive isotoper.
Gelelektroforese Rapport fra 3 kl. Bio -02, kar. 5+
Gymlogg: Uteaktivitet Logg fra utendørs gymtime.
Halveringstid Naturfagsrapport om halveringstid.
Halveringstid Rapport fra forsøk om halveringstid (øvelse 3). Karakter: 6 (VG1)
Halveringstid, Modellforsøk for radioaktivitet Naturfagsrapport fra elevøvelse 9.4 Halveringstid, Modellforsøk for radioaktivitet.
Har karbondioksid noen kjennetegn? Forsøk 3: Har karbondioksid noen kjennetegn? (Tellus 8 s. 91).
Har karbondioksid noen kjennetegn? Rapport fra forsøk om karbondioksid.
Hjerteslag hos gris Handler om disseksjon av hjertelunge-regionen hos gris.
Horisontalt kast Rapport fra forsøk om horisontalt kast i 3FY.
Hudceller hos løk Biologiforsøk om planteceller.
Hudkrem Rapport fra forsøk på VG1 hvor vi lagde hudkrem.
Hudkrem Rapport fra forsøk hvor vi lagde hudkrem. Klasse: 1 vgs. Fag: Naturfag - Kjemi.
Hudkrem Naturfagsrapport fra VG1 hvor vi lagde hudkrem.
Hva stopper radioaktiv stråling? Naturfagrapport om radioaktiv stråling.
Hvilke faktorer bestemmer hvor fort jern ruster? En rapport fra et forsøk om hva jern må ligge i for at det skal ruste.
Hvordan et grunnstoff går over til en kjemisk forbindelse Forsøk som ble gjort i utgangspunktet kun får å skrive en rapport.
Hvordan kan vi påvise ulike typer sukker? Rapport fra forsøk hvor vi påviste ulike typer sukker.
Hvordan kan vi påvise ulike typer sukker? Rapport fra et forsøk hvor vi påviste sukker. Karakter: 6
Hvordan lage hydrogengass En rapport om hvordan man lager hydrogengass.
Hvordan skal vi kople sammen amperemeter og voltmeter Naturfagsrapport fra elevøvelse 10.4 Hvordan skal vi kople sammen amperemeter og voltmeter.
Hvordan skille salt og sand Rapport fra forsøk hvor vi prøvde å skille salt og sand når det er blandet. Godkjent av lærer (G).
Hvorfor er ørkenspredning et økende problem i Sahara? En rapport om ørkenspredningen i Sahara, og følgene av den. Oppgave i geografi. Karakter: 6/5
Hydrogen Lage og påvise hydrogen. Godkjent av lærer (G+).
Hydrogen Rapport fra forsøk om framstilling av hydrogen.
Hydrogen Rapport over forsøk der vi skulle framstille hydrogengass.
Hydrogen Elevforsøk med følgende oppgavetekst: Fremstill hydrogen av sink og saltsyre, og la hydrogen og oksygen reagere med hverandre på to forskjellige måter.
Hydrogen Rapport fra øvelse "1.6 Hydrogen".
Hydrogen, oksygen og knallgass Kjemirapport etter vi lagde oksygen, hydrogen og knallgass.
Hydrogengass Å lage hydrogengass ved hjelp av sink og saltsyre.
Hydrogengass Øvelse 4: Framstilling og påvisning av hydrogengass.
Hydrogengass Naturfagsrapport fra elevøvelse 3.4 Hydrogengass.
Hydrogengass rapport 8.klasse hydrogengassrappor om magnesium og sitronsyre.
Hydrogengassens egenskaper Natrufagsrapport om hydrogengassens egenskaper
Hydrogensamfunnets fremtid Rapport om hydrogensamfunnet med et praktisk forsøk.
Hydrogensmell, GK Word-format.
Hygroskopitet Rapport fra labøvelse i kjemi GK.
Hår og negler består av proteiner Rapport fra forsøk hvor vi påviser at negl og hår inneholder proteiner.
Hårstrå under mikroskop Rapport fra forsøk i naturfag for å bli kjent med mikroskop. Karakter: Godkjent (+ masse skryt ;)
Identifikasjon av noen vanlige plaststoffer Rapport fra forsøket "9.3 Identifikasjon av noen vanlige plaststoffer".
Indicators Naturfagsrapport på engelsk om indikatorer.
Indikatorar Rapport fra forsøk.
Indikatorer Naturfagsforsøk om indikatorer.
Indikatorer Natrufagsrapport: Indikatorer
Indikatorer Rapport fra forsøk om indikatorer for base og syre.
Indikatorer Naturfagsrapport fra elevøvelse 3.8 Indikatorer.
Indikatorer, GK Word-format.
Induksjon Forsøk 8.101 "Induksjon" i fysikk (3FY).
Induksjon, 3KJ Word-format.
Innstilling av lut Jeg fikk en veldig god kommentar på denne rapporten fra en elevøvelse i 3KJ, men den inneholder ingen hypotese.
Isolering av DNA Rapport fra 3 kl. Bio 2002, kar. 6
Isolering av DNA fra banan Rapport fra forsøk "7.1 Isolering av DNA fra banan" (VG1).
Isolering av DNA fra hvitløk Rapport fra forsøk hvor vi isolerte DNA fra en hvitløk.
Isolering av DNA i fiskemjølke Rapport fra forsøk.
Isolering av DNA til hvitløk Rapport fra forsøk om DNA i hvitløkceller.
Isolering av stoff Rapport fra kjemiforsøk (3KJ): Isolering av stoff - filtrering og omkrystallisering.
Jod - test, GK Word-format.
Kalsium Word-format
Karbohydrater Rapport fra forsøk 3.2 Karbohydrater. Karbohydrattest – vi påviser og skiller mellom noen forskjellige karbohydrater -Reaksjon med fehlings væske.
Karbohydrater Elevøvelse om karbohydrater i natur og miljø.
Karbohydrater Forsøk med å påvise monosakkarid ved hjelp av fehlingsvæske.
Karbohydrater - stivelse Naturfagsrapport fra VG1.
Karbondioksid Rapport over forsøk der vi skulle framstille karbondioksid.
Katalase i potet Rapport fra forsøk.
Kirkeklokker Rapport fra forsøk 2.206 "Kirkeklokker" i fysikk.
Kjeglependel (forsøk 2-4) En meget god fysikkrapport om forsøk med en kjeglependel.
Kjemi: Stålull Stålullens vekt før og etter kontakt med varme/flamme, med tegninger.
Kjemi: Svoveldioksid og sur nedbør Hvordan Svoveldioksid blir dannet og hvordan nøytralisere den. Også noen kjemiske reaksjoner.
Kjemisk forandring Rapport fra labøvelse i kjemi.
Kjemisk likevekt Rapport fra kjemiforsøk: Elevforsøk 6.1 - Kjemisk likevekt.
Kjemisk likevekt Elevforsøk: Observerbare endringer ved påvirkning av en kjemisk likevekt.
Kjemisk likevekt - Le Châteliers prinsipp (Kjemi) Kjemirapport, kjemisk likevekt. Kjemi 1.
Kjemiske bindinger Rapport fra forsøk om kjemiske bindinger i kjemi (2KJ).
Kjennetegn på kjemiske reaksjoner Rapport fra forsøk 5.1 "Kjennetegn på kjemiske reaksjoner" i kjemi (2KJ).
Kloroplaster i fagermose Rapport fra forsøk i naturfag: Kloroplaster i fagermose.
Koagulering av melk og gulost Elevøvelse: Koagulering av melk og lage gulost.
Koblinger Lære å koble lyspærer, Ampermeter, Voltmeter. Godkjent av lærer (G+).
Kokepunktsbestemmelse og destillasjon Rapport fra kjemiforsøk (3KJ): kokepunktsbestemmelse og destillasjon av etanol.
Koking av vann Naturfagsrapport fra VG1.
Koking i begerglass og temperaturavlesning Rapport fra labøvelse i kjemi.
Kolorimetrisk bestemmelse av kobber i kranvann 3KJ-forsøk. Er vel utregning de fleste sliter med, så det er gjort. Bare husk å før inn egne resultater!
Kolorimetrisk bestemmelse av kobber i kranvann Kjemirapport fra forsøk 3.17 - Kolorimetrisk bestemmelse av kobber i kranvann.
Komplekstitrering hvor hardt er vannet Forsøk 3.14 "Komplekstitrering hvor hardt er vannet" i kjemi (3KJ).
Kondensreaksjon: Fra salisylsyre til acetylsalisylsyre 1.9 Kondensreaksjon: Fra salisylsyre til acetylsalisylsyre
Kondisjonstrening Treningsprosjekt med detaljert treningsplan og dagbok.
Kraft og tyngde Øvelse nr. 8: Kraft og Tyngde.
Krasj Rapport om en krasj i et lyskryss (innholdet er fiktivt).
Kromatografering av blekk med ulike løpemidler Rapport fra forsøk hvor hensikten var å skille ut stoffene i ulike typer blekk.
Kromatografi Vanlig webside.
Kromotografering av fargesoff Rapport fra forsøk.
Kroppen og nervesystemet Et forsøk om reaksjonsevnen til kroppen.
Kutting og kategorisering av lambda-DNA med restriksjonsenzymer og elektroforese Det desidert viktigste 3BI-forsøket noen gang. Tror man skal kunne utføre deler av dette til eksamen.
Kvikksølv Fakta om kvikksølv
Lage Hockeypulver Kjemiforsøk som går ut på å lage hockeypulver på laben. Kom gjerne med tilbakemeldinger!
Ledere, isolatorer og koblinger Først om ledere og isolatorer, deretter om serie- og parallellkoblinger.
Lek med lysboks Elevforsøk fra ungdomsskolen med et lysapparat.
Likt løser likt Rapport forsøk i kjemi (VK1).
Likt løser likt Rapport fra forsøk. Godkjent av lærer.
Likt løser likt Rapport fra kjemiforsøket "Likt løser likt". Tilbakemelding: Høy måloppnåelse (VG2)
Linjespektre Word-format
Livet i fjæra Rapport fra en ekskursjon.
Loddeforsøk Loddeforsøk for å finne ut om en lysdiode lyser sterkere ved 2 motsandere tilkoplet enn hvis bare 1 motstander er tilkoplet.
Loddekurs Kort rapport om et loddekurs i naturfag.
Loddekurs Rapport om hvordan man lodder en elektrisk krets og parallellkobler to motstandere.
Loddekurs Rapport fra loddekurs i 9. klasse.
Loddekurs Rapport om loddekurs.
Loddekurs Her viser vi fremgangsmåten om hvordan man lager en krets. Viser også hvordan vi skal lodde.
Loddekurs Om hvordan man lodder en lukket kurs.
Loddekurs Rapport om lodding.
Loddekurs - Parallellkobling av to motstandere Rapport fra loddekurs på 9. trinn. Rapporten inneholder hensikt, utstyr, hypotese, fremgangsmåte, resultat og konklusjon.
Loddekurs i naturfag Vi hadde loddekurs i naturfag på skolen og skrev rapport om det.
Loddekurs, parallellkobling av to motstander Et elevforsøk hvor hensikten med forsøket var å utforske en elektrisk parallellkobling ved å lage en enkel elektrisk krets bestående av en lysdiode, batteri, to motstander og en bryter.
Lodding Rapport fra forsøk med lodding av en lukket krets. Skrevet av Jonas og Jeanette.
Logg fra arbeidsuke Logg fra arbeidsuke i 9. klasse. Karakter: 6
Luftas sammensetning Øvelse 5: Luftas sammensetning.
Luftmotstand Fysikkrapport i 2FY hvor vi undersøkte om luftmostanden øker lineært eller som en annengradsfunksjon.
Lys fra heliumatomet Naturfagrapport om heliumatomet.
Lysbryting Rapport etter forsøk om lysbrytning i natur og miljø.
Lysbryting Rapport om lysbrytning, fra et raskt stoff til et tregt. (Lysbrytning i vann og glass)
Lysbryting i konkav/konveks linse Rapport om lysbrytingen i konvekse og konkave linser.
Lysbrytning Rapport fra fysikkforsøk utført i 2FY.
Lysbrytning Hva skjer når lyset går fra luft til glass? Det får du vite her ;)
Lyset kan reflekteres Forsøk der vi drev med refleksjon av lys.
Lysmikroskopet Rapport fra forsøk.
Løkceller Rapport fra forsøk 5.2 Løkceller.
Løkceller Rapport fra forsøk hvor målet var å finne en cellekjerne i en løkbit med mikroskop.
Løkceller Naturfagsrapport fra elevøvelse 5.2 Løkceller.
Løselighet for NaCL ved romtemperatur Rapport fra labøvelse i kjemi GK.
Løsemidler Naturfagsrapport om løsemidler.
Løslighet av NaCl i vann Naturfagsrapport om løsligheten til salt i varmt og kaldt vann.
MARK - Medisinstudentenes Alternative Røykfri Kampanje En rapport fra et sykehusbesøk angående røyking.
Masse og tyngde Finne ut noe om g (tyngdekraften). Godkjent av lærer (G+).
Masse og tyngde Sammenlikning av massen og tyngden til forskjellige gjenstander. (Elevøvelse nr.2, 02.10.03)
Masse og tyngde Rapport fra forsøk om masse og tyngde (kap. 2 Energi). Karakter: 5/6 (10. klasse)
Masse og tyngde Enkel og nøyaktig rapport fra et forsøk i naturfag. Skrevet i 10. klasse.
Massetetthet Fysikkrapport i 2FY hvor vi fant massetettheten til en sylinder.
Massetetthet Rapport fra forsøk 8.101 "Massetetthet" i fysikk.
Melk som buffer Rapport fra forsøk om syre og base i kombinasjon med ulike væsker.
Mikroskopering av løkcelle Rapport fra GK. Gode illustrasjoner.
Mikroskopering av mitose i planteceller Bør følge med egne tegninger i tillegg til mine illustrasjoner.
Mikroskopet Lære om mikroskopet. Undersøke mm-papir. Godkjent av lærer (G).
Mikroskopet Rapport fra forsøk 5.1 Mikroskopet.
Mikroskopet Word-format
Mikroskopet Rapport fra forsøk hvor vi skulle bli kjent med mikroskopet.
Mikroskopet og løkcellen To elevforsøk som er slått sammen til ett fra GK boka Kosmos. Godkjent av lærer.
Minidrivhus Rapport fra forsøk.
Modeller av organiske molekyler Beskrivelse av forskjellige organiske molekyler.
Molekyler, salter og metaller Hvilke stoffer som leder elektrisitet. Godkjent av lærer (G).
Molekylmodeller av molekyler Molekylmodeller av molekyler som inneholder H-, O- og C-atomer. Elevforsøk fra GK boka Kosmos. Fra kap. 4 - Organisk kjemi.
Molekylmodeller og byggesett Rapport fra forsøk.
Momentanfart Rapport fra forsøk hvor målet var å finne momentanfarten ved bruk av en tempograf.
Morkake, GS Word-format.
Mutasjoner Naturfagsrapport om mutasjoner fra grunnkurs, med teori.
Mørning av kjøtt En ferdig rapport om hvordan man kan mørne kjøtt ved hjelp av forskjellige frukter. Rapporten ble godkjent på almenn påbygging.
Måling av akselerasjon Rapport fra forsøk med en lekebil i nedoverbakke.
Måling av tyngdeakselerasjon Rapport fra forsøk utført i 2FY innenfor bevegelse.
Måling av tyngdeakselerasjonen To metoder for å måle tyngdeakselerasjonen.
Naftalen, GK Word-format.
Natur og Miljø-rapporter Følgende rapporter i natur og miljø: Fyrstikker + kitt, Newtons krybbe, stålull og batteri og solcellepropell.
Newton-meter Rapport i Natur og miljø.
Newtons 2. lov Fysikkrapport i 2FY hvor vi sammenliknet utregnete med målte verdier.
Newtons tredje lov Rapport fra forsøk hvor hensikten var å finne ut om Newtons tredje lov stemmer.
Newtons vugge Rapport fra forsøk 4.204 "Newtons vugge" i fysikk (3FY).
Næringsstoffer Oversikt over næringsstoffer.
Nøytralisasjon Word-format
Nøytralisasjon, GK Word-format.
Nøytralisering Rapport fra grunnkurs om å nøytralisere syrer og baser.
Nøytralisering Rapport fra elevforsøk.
Nøytralisering Elevøvelse 9: Nøytralisering.
Nøytralisering Elevforsøk med følgende oppgavetekst: Nøytraliser saltsyre med natronlut og vis at det blir dannet salt.
Nøytralisering Øvelse nr. 7: Nøytralisering.
Nøytralisering av saltsyre Rapport fra forsøk.
Nøytralisering av saltsyre Rapport fra forsøk om nøytralisering av saltsyre.
Observerbare endringer ved påvirkning av kjemisk likevekt Rapport fra forsøk 6.5 "Observerbare endringer ved påvirkning av kjemisk likevekt" i kjemi (2KJ).
Ohm`s lov Rapport fra forsøk.
Ohms lov Finne sammenhengen mellom spenning og strøm.
Ohms lov Word-format
Ohms lov Word-dokument.
Ohms lov Om Ohms lov i praksis. Godkjent av lærer. Rapport fra forsøk utført 4/11 2003 (forsøk 13 s 96 i Tellus).
Ohms lov Kort og grei rapport om Ohms lov. Karakter: 5
Ohms lov og resistans Naturfagsrapport fra elevøvelse 10.6. Ohms lov og resistans.
Oksidasjon av alkoholer Rapport fra forsøk 1.1 "Oksidasjon av alkoholer" i kjemi (3KJ).
Oksidasjon av alkoholer Forsøk i 3KJ, organisk kjemi.
Oksidasjon av glyserol Rapport fra forsøk. Godkjent av lærer.
Olje og vann Naturfagoppgave om olje og vann.
Oljekatastrofe i miniformat Rapport fra forsøk i Natur og miljøfag Tellus for tiendeklasse.
Oljekatastrofe i miniformat Naturfagsprosjekt i tellus, 10. klasse.
Oljekatastrofe i miniformat Rapport fra forsøket "oljekatastrofe i miniformat".
Oppdrift Rapport fra forsøk 8.102 "Oppdrift" i fysikk.
Oppløsningsreaksjoner Hva som skjer når noen salter løses i vann. Godkjent av lærer (G).
Optikk - Lysbrytning Forsøk i fysikk i lysbrytning. Vi skal vise at forholdet mellom innfallsvinkel og brytningsvinkel er konstant og kan bevises med et forhåndstall.
Osmose Lære litt om hva Osmose er. Godkjent av lærer (G).
Osmose Osmose gjennom semipermeabel membran
Osmose i potet 2Bi-rapport. Bok: Bios
Papirhelikopter - på den naturvitenskapelige måten En naturfagsrapport om papirhelikopter. Fag: Naturfag. Klasse: 1 VGS.
Parallellkobling Framgangsmåte, hypotese og resultat om hvordan en parallellkobling skal gjøres.
Parallellkobling av motstander Hvordan lodde en krets med parallellkobling av to motstander.
Parallellkobling av to motstandere i en krets Rapport fra forsøk hvor hensikten var å lodde en krets, og få lysdioden til å lyse.
Pendelen, GK Word-format.
Plankton Plankton som lever i sjøen. Godkjent av lærer (G+).
Planpendel og hypotetisk-deduktiv metode Rapport fra forsøk 4.401 "Planpendel og hypotetisk-deduktiv metode" i fysikk.
Plante- og dyreplankton Naturfagsrapport fra VG1.
Planteceller Studere planteceller i mikroskop. Godkjent av lærer (G).
Planteceller Word-format
Planteceller Word-format
Planteceller Rapport fra forsøk.
Plantehormonet eten Rapport fra 2BI-forsøk.
Planteplankton Rapport fra forsøk.
På skråplanet Rapport fra forsøk utført i 10. klasse.
På skråplanet Kap. 2 Energi. 10. klasse rapport som fikk karakteren 6.
På skråplanet Enkel rapport i naturfag fra 10. klasse.
På tokt med Ny-Vigra m/s Min oppgave om da biologiklassen var på tokt med båten "Ny-Vigra". Vær obs på at dette var høstturen, og at resultater m.m. er annerledes om dere tar turen på andre årstider.
Påvising av monosakkarider Rapport fra forsøk hvor vi skulle påvise monosakkarider i glukose.
Påvising av stivelse Rapport fra forsøk hvor vi påviste stivelse.
Påvisning av de energigivende næringsstoffene i melkepulver Kjemirapport 7.2 - Kjemi 2 (vg3) - Påvisning av de energigivende næringsstoffene i melkepulver.
Påvisning av druesukker Her er en naturfagrapport hvor man påviser druesukker. Karakter: 5/6
Påvisning av druesukker og spalting av sukrose Elevforsøk fra ungdomsskolen om druesukker (glukose) og rørsukker (sukrose).
Påvisning av kationer og anioner Forsøk 3.0 "Påvisning av kationer og anioner" i kjemi (3KJ).
Påvisning av løsninger Prøve å skille forskjellige løsninger som ser like ut. Godkjent av lærer (G+).
Påvisning av vann og kardondioksid Elevforsøk med følgende oppgavetekst: Påvis vann og karbondioksid i flammen når organiske stoffer brenner.
Påvisningsreaksjoner basert på forskyvning av likevekt Rapport fra forsøk 7.2 "Påvisningsreaksjoner basert på forskyvning av syre-base-likevekter" i kjemi (2KJ).
Påvisningsreaksjoner for funksjonelle grupper Rapport fra forsøk om påvisningsreaksjoner i funksjonelle grupper i kjemi (3KJ).
Radioaktiv stråling Naturfagsrapport om radioaktiv stråling.
Radioaktiv stråling Rapport fra øvelse om radioaktiv stråling (øvelse 2). Karakter: 6 (VG1)
Radioaktivitet Rapport fra forsøk om radioaktivitet utført på GK.
Rapport - hudkrem Rapport fra forsøk hvor vi lagde en hudkrem.
Rapport fra loddekurs, naturfag Rapporten er om et loddekurs vi hadde i kjemien i 9. klasse.
Rapport fra Trondhjemmeren Rapport fra en tur til et tjern.
Rapport om 1x1 teglpipe Her forklarer jeg hvordan man murer en teglpipe med en "krans" for etasjeskille.
Rapport om butikkfaget Her står det om hvordan det er å drive en bedrift og om hvordan det er å arbeide i butikk m.m.
Rapport om destillasjon Destillasjon er en måte å skille stoffer. Karakter: 5+
Rapport om Harald Rosenløw Eeg Oppgave om forfatteren og musikeren Harald Rosenløw Eeg.
Reaksjon med Fehlings væske Dette forsøket er om hvordan Fehlings væske reagerer med druesukker, fruktsukker og rørsukker.
Reaksjonslikning for oppvarming av natriumhydrogenkarbonat Forsøk i kjemi for å bestemme reaksjonslikninga for oppvarming av natriumhydrogenkarbonat (NaHCO3).
Redokstitrering: Hvor mye jern er det i en binders? Forsøk 3.12 "Redokstitrering: Hvor mye jern er det i en binders? " i kjemi (3KJ).
Refleksjon av lys og Brytning av lys 2FY-stoff innenfor lysbølger. Rapport fra to forsøk.
Refleksjon i plant speil Refleksjon i plant speil.
Refleksjon og bryting av lys Rapport fra forsøk med refleksjon og bryting av lys.
Refleksjonen i konkavt/konvekst speil Refleksjonen i konkavt/konvekst speil.
Reklamens språk Et refleksjonsnotat (rapport) om en annonseoppgave. Tar for seg hele oppgaven, trinn for trinn.
Rilleavstanden til en CD Fysikkrapport i 2FY hvor vi fant rilleavstanden til en CD.
Rørsukker kan spaltes Rapport over forsøk der vi skulle spalte rørsukker.
Salivary Amylase Rapport fra et forsøk (1VGS) med enzymene i spyttet vårt.
Saltkrystaller En rapport fra et forsøk om saltkrystaller.
Sammenkoplinger av spenningskilder Naturfagsrapport fra elevøvelse 10.2 Sammenkoplinger av spenningskilder.
Sammenlikning av titrerkurvene for en sterk syre og en svak base Forsøk 3.7 "Sammenlikning av titrerkurvene for en sterk syre og en svak base" i kjemi (3KJ).
Semipermeabel cellemembran Rapport fra forsøk om transport av vannmolekyler i en celle.
Serie- og parallellkobling Rapport fra forsøk utført 24/9 2003 - 9. klasse.
Serie- og parallellkobling Naturfagsrapport fra elevøvelse 10.5 Serie- og parallellkobling.
Seriekobling og parallellkobling av lyspærer Seriekobling av lyspærer og parallellkobling av lyspærer.
Sikkerhet på laboratoriet Datablad, faresymboler, og brannvern. Rapport om sikkerhet i forbindelse med forsøk i laboratorium.
Skallmodeller Studere skallmodeller for å lære om organiske molekyler. Godkjent av lærer (G+).
Skilling av cola Rapport fra naturfagforsøk.
Sosiologi intervju om arbeidsmiljø Intervjue om individets opplevelse i dens arbeidsmiljø.
Spalteåpninger Studere spalteåpninger på undersiden av et blad. Godkjent av lærer (G).
Spalting og påvisning av karbohydrater Forsøk i GK kjemi. Viser hvordan man kan spalte og påvise karbohydrater.
Spektre Rapport fra et forsøk i naturfag om spektre. Jeg fikk høy måloppnåelse på denne, så jeg vil si at det er en god rapport. Håper den er til hjelp ;)
Spenningsrekka Naturfagrapport om spenningsrekka.
Spesifikk varmekapasitet Rapport fra forsøk 9.102 "Spesifikk varmekapasitet" i fysikk.
Spiker'n i midten Natur & miljørapport fra 9. klasse som forklarer hvordan du kan gjøre en spiker magnetisk.
Spiseforstyrringar Ein rapport om spiseforstyrrelsa.
Spytt spalter stivelse Rapport fra forsøk som ser på kjemiske reaksjoner som skjer når spyttet i munnen kommer i kontakt med ulike spiselige stoffer, som potetmel, stivelse og havremel.
Spytt spalter stivelse Rapport fra forsøk om hvordan spyttet i munnen spalter stivelse.
Stoler du på energiloven? Bevis på at du kan stole på energiloven (elevøvelse).
Strikk hopp, 3KJ Word-format.
Strøm måles med amperemeter Naturfagsrapport fra forsøk.
Strøm og spenning Word-format
Stråling Labrapport om stråling. Karakter: 6 (naturfag, 1. vgs)
Stråling, lyd, protein og økosystem Oppgave om 4 emner innenfor naturfag. Nyttig og enkelt forklart! Karakter: 5+
Studering av tøffeldyr i mikroskop Enkel og god rapport i naturfag fra 10. klasse.
Sur nedbør Forklarende formler og tekst. Word-format.
Sur nedbør Prosjekt om sur nedbør. Karakter: 6
Sur nedbør Word-format
Sur nedbør Rapport fra forsøk.
Sur nedbør og kalking N&M Rapport. Balanserte likninger, beskrivelse og illustrasjon. Svoveldioksid, Kalsiumhydroksid og sur nedbør.
Sur nedbør, GK Word-format.
Sure og basiske løsninger Rapport fra forsøk hvor vi nøytraliserte sure og basiske løsninger.
Surhetsgrad, ph og indikatorer Naturfag elevøving - surhetsgrad, ph og indikatorer
Svingetiden for en elastisk pendel Rapport fra forsøk om svingetiden til en elastisk pendel.
Svingetiden for en planpendel Rapport fra forsøk om svingetiden til en pendel.
Svovel og oksygen Naturfagsrapport fra elevøvelse 3.9 Svovel og oksygen.
Svoveldioksid og sur nedbør Naturfagsrapport med illustrasjon. Karakter: Godkjent
Syntetisering av nylon Ganske enkelt 3KJ-forsøk. Tips: Ta tak i nylontrådene som befinner seg på undersiden av syreløsningen for å få dem så lange som mulig.
Syntetisering av såpe Rapport fra forsøk om fremstilling av såpe.
Syntetiske vaskemidler Elevøvelse 5.2 Syntetiske vaskemidler (grønnsåpe og et syntetisk tensid) i 3KJ.
Syre-base-egenskaper til saltløsninger Godkjent kjemiforsøk med et par illustrasjoner.
Såpe Forsøk 5.1 "Såpe" i kjemi (3KJ).
Ta et bilde Rapport av et bilde jeg tok i forbindelse med oppgaven.
Temperatur og trykk Almenn studieretning, 1NA
Tempograf Forsøk fra VK1 hvor hensikten var å bestemme akselerasjon og tilbakelagt strekning for et lodd.
Tillaging av molare løsninger Rapport fra forsøk i kjemi (VK1).
Tillagning av molare løsninger Rapport fra kjemiøvelse.
Titrering Kjemirapport 2KJ.
Titrering av sterk syre mot sterk base Titrering. Dette forsøket blir viktig på en eller annen prøve/tentamen for de fleste, så selv om du ikke gidder å føre det bør du iallfall sette deg inn i det.
Titrering av sterk syre mot sterk base Rapport fra forsøk 7.7 "Titrering av sterk syre mot sterk base" i kjemi (2KJ).
Tonehøyder og bølgelengder Naturfagsrapport fra elevøvelse 9.3 Tonehøyder og bølgelengder.
Torvmose - en vasstrukken myrboer Naturfagrapport om torvmose.
Trening du kan stole på Naturfagrapport om trening og energiforbruk.
Trening du kan stole på Her er en rapport i Natur og miljø. Eksperimentet heter: Trening du kan stole på.
Tyngde og masse Word-format
Tyngdekraftkonstanten Dette er en rapport fra forsøket om tyngdekraftkonstanten. Hensikten med dette forsøket var å vise at tyngdekraftkonstanten er 9,8 N/kg.
Tøffeldyr - suksesjon i miniformat Rettet og utvidet rapport fra forsøk hvor vi observerte tøffeldyr og flagellater. Karakter (før rettelser og utvidelse): 6/5 (1. VGS - Naturfag)
Tørrstoffinnhold i celluloseark Rapport fra labøvelse i kjemi GK.
Uavhengighetsprinsippet Rapport fra forsøk om uavhengighetsprinsippet i fysikk (3FY).
Undersøkelse av melk Rapport fra kjemiforsøk (3KJ) hvor hensikten med forsøket er å påvise proteioner, kalsium, laktose og fosfat i melk, og vise at vi kan skille proteinene fra hverandre.
Undersøkelse av melkeprotein Rapport fra forsøk 3.10 "undersøkelse av melkeprotein".
Urinprøve Biologirapport om observasjon av urin og bestemmelse av sykdommen ut i fra farge, lukt og utseende.
Vann - og fettløselige stoffer Naturfagsrapport fra elevøvelse 4.2 Vann - og fettløselige stoffer.
Vannkvaliteten i Liastua-pytten Rapport fra tur til en liten dam.
Vi bygger molekylmodeller Rapport fra forsøk med molekylbyggesett.
Vi finn blodtype Naturfagrapport om blodtypar.
Vi koker vann i begerglass Labbrapport fra mitt første labforsøk: Vi koker vann i begerglass.
Vi lager ester Godkjent rapport fra forsøk hvor hensikten var å lage ester.
Vi lager estere Rapport over forsøk der vi skulle framstille et ester ved hjelp av en alkohol og en karbonsylsyre.
Vi lager estere, GK Word-format.
Vi lager etyn (acetylen) Elevforsøk fra ungdomsskolen om etyn.
Vi lager etyn (acetylen) Rapport fra forsøk hvor vi lagde etyn.
Vi lager hydrogengass Innlevering av rapport fra elevforsøk i naturfag. Karakter: 5
Vi lager hydrogengass En rapport som jeg laget etter et forsøk på skolen. Handler om hvordan vi lager hydrogengass.
Vi lager hydrogengass Rapport fra et forsøk med smell i.
Vi lager hydrogengass (fremstilling av hydrogen) Rapport fra et forsøk som vi hadde på skolen hvor vi lagde hydrogengass. Skrevet i 8. klasse.
Vi lager nylon Forsøk 8.4 "Vi lager nylon" i kjemi (3KJ).
Vi lager oksygengass Forsøk 2: Vi lager oksygengass (Tellus 8 s 87-90).
Vi lager oksygengass Rapport fra et forsøk hvor vi satte fyr på ei treflis.
Vi lager oksygengass Vi lager hydrogengass - innføring av forsøk fra Tellus 8!
Vi påviser druesukker (ved fehlingsvæske) Bra rapport som fikk toppkarakter i 10. klasse.
Virkning av en emulgatorer Rapport fra to forsøk med bruk av emulgatorer.
Øyets optikk En rapport fra et forsøk om øyets optikk.
Å bestemme den kjemiske formelen for kobbersulfid Forsøksrapport i kjemi om kobbersulfid. Karakter: 5+ (VG2)
Å finne svingningstiden for en pendel Naturfagsrapport fra elevøvelse 9.1 Å finne svingningstiden for en pendel.
Å kunne påvise protein Forsøket gikk ut på å blande eggehviteløsning med natriumhydroksid og koppersulfatløsning.
Å laget et galvanisk element Naturfagrapport om framførelsen av å lage et galvanisk element.
Å skille stoffer fra hverandre Rapport fra forsøk om å skille stoffer fra hverandre ved destillasjon.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst