Sammendrag av pensum 182 stk

...og for øvrig kan man lese hva man vil Kapittelsammendrag av kapittel 5 i Saga til CD 10A.
..og forøvrig kan man lese hva man vil Kapittelet "..og forøvrig kan man lese hva man vil" i læreboka Fra Saga Til CD 10A
1. verdenskrig og den russiske revolusjonen Stikkord fra pensum i 9. klasse.
3BI - Sammendrag av hele boka Hele 3BI pensumet, biologi VKII, kortet ned fra 342 sider til 48 sider.
Arbeidsbok i Kunst og Kulturhistorie Oppgaven er en oppsummering av mesteparten av faget Kunst og Kulturhistorie, sånn det ble undervist på Stange vgs. året 2005/2006. Jeg håper den kan være til hjelp for andre!
Arbeidsrett og likestilling Litt om arbeidsrett og likestilling i rettslære.
Arbeidstakere og arbeidsgivere Arbeidstakers og areidsgivers rettigheter og plikter.
Argentina En stil om Argentina på spansk.
Arv Notater fra læreboken
Arv - livets oppskrift Arv - livets oppskrift. En oppsummering om arv. VG1
Bergarter Notater fra læreboken
Biologisk mangfold - Samspillet i naturen Sammendrag med korte greie faktasetninger om biologisk mangfold. Karakter: 5- (Natur & Miljø)
Bioteknologi og genteknologi Notater fra læreboken
Cuba-krisen 1962 Sammendrag av Cuba-krisen ut fra filmen "Thirteen days", som f.eks. kan være nyttig i forbindelse med muntlig eksamen i historie. Håper dette er til hjelp :)
Dansens modernisme Et ganske så rotete, men nyttig sammendrag av dansens modernisme.
Demografi Jeg husker når vi skulle ha prøve i dette på VG1, og på ungdomsskolen var det lite info i bøkene og lite på internett. Det var veldig spredt. Derfor legger jeg bare ut et øvingsark jeg brukte til å øve til prøven.
Den franske reolusjonen Notater om den franske revolusjonen.
Den industrielle revolusjon (sammendrag) Sammendrag av kapittelet om den industrielle revolusjon i boka World History - Patterns of Civilization (nyere historie VK2 på engelsk).
Den kalde krigen Har skrevet dette for en prøve, det står masse informasjon om Den kalde krigen og hva som skjedde etterpå.
Det flerspråklige Norge Notater fra Panorama VG1.
Drama Kapittelet "Drama" i læreboka Fra Saga til CD 10B.
Dramatikk - Fra Ødipus til Godot Sammendrag av kapittelet Dramatikk - Fra Ødipus til Godot i Pegasus, norskbok for tiende klasse.
Du og de andre Teksten er basert på Samfunnsfagboken Lokus, utgitt av Aschehoug.
Elektrisitet - Ladningens rundreise Notater til elektrisitetsprøve.
Elektrisitet - Ladningens rundreise Her er sammendrag av Tellus 9 kapitlet om Elektrisitet.
Elenergi-systemer (notater) Stilen inneholder notater fra boka Elenergi-systemer Faktabok (Vg1 Elektro). Ohms låv, Parallellekoblinger, Seriekoblinger, Kirchhoffs lov, Erstatningsresistans og mer.
Energi Notater fra læreboken
English as a global language En stil om det engelske språket. Karakter: 4 (10. klasse)
Episk dikting Sammendrag til prøve Karakter: 5
Ernæring og helse Bok: Nexus, Naturfag 5 Kap 5 - Ernæring og helse.
Ernæring og Helse Notater fra læreboken
Ernæring og helse (naturfag) Sammendrag fra ernæring og helse fra Senit (Naturfag).
Etikk og ansvar Svar på RLE-oppgaver om etikk og ansvar.
Etikk og humanisme notater Notater jeg brukte til prøve i etikk og humasisme i VG3.
Europa i Middelalderen PowerPoint-presentasjon om Europa i Middelalderen. Hentet fra boken.
Fascismen og nazismen "Fascismen og nazismen" fra Nyere Historie.
Fattige og rike land Skisse til samfunnsfagsforedrag.
Fett Spørsmål og svar om fett - til stor hjelp for dere som evnt. skal ha prøve elns i dette her. :))
Fokus på karbohydrater (kapittel 7 i Eureka! 10) Sammendrag av kapittelet "fokus på karbohydrater" i Eureka! for 10. klasse.
Fokus på karbohydrater (kapittel 7, Eureka) Notat skrevet som forberedelse til naturfagsprøve. Omhandler kapittel 7 - Fokus på karbohydrater i Eureka.
Fordøyelsesorganene Notater fra kapittel 7 Fordøyelsesorganene.
Fossilt brennstoff Sammendrag av kapittel 9 i Tellus 10.
Fram til omlag 500 e.kr Oppsummeringsspørsmål i historie.
Første verdenskrig og den russiske revolusjonen Første verdenskrig og den russiske revolusjonen nøye fremstilt gjennom spørsmål.
Første verdenskrig, spørsmål 19 - 24 (I boken Underveis 9, Historie) Disse svarene er VELDIG detaljert og godt utfylte, dette kan faktisk være med på å trekke terminkarakteren din opp et hakk. Historie i 9. klasse.
Gener og arv Dette er et sammendrag av et Naturfag kapittel; Gener og arv.
Geografi - demografi Notater fra de fire første kapitlene i Geografi 10 skrevet til en geografiprøve om demografi.
Geografi - Terra Nova Alle kontrollspørsmål i Terra Nova. Gjort før muntlig eksamen.
Geografispørsmål fra "Terra Nova" Svar på alle spørsmålene i kap. 6, 7 og 8 fra geografiboka "Terra Nova" for 2. år allmenn.
Gunnlaug Ormstunge Gunnlaug historien enkelt og greit. Spørsmål og svar.
Historie Sammendrag av pensum i historie.
Hjelpespørsmål til kapittelet om buddhismen (side 37-67) En god del hjelpespørsmål med svar om buddhismen (9. klasse).
Hovednæringene De tre hovednæringene, og masse fakta om dem. Hentet fra "Underveis geografi 9".
Husker du - oppgaver, mm. (samfunnsfag) Diverse oppgaver i samfunnsfag.
Hvordan starte egen bedrift? Dette er et sammendrag av et Økonomi og informasjonsbehandlings-kapittel om Bedriftsøkonomi.
Håpet om rettferdighet (KRL) Dette er et sammendrag av Kapittel 4 i KRL-boka: "Midt i vår verden" for 10. klasse.
Indre og ytre krefter og landformer Sammendrag fra kapittel 2 (Indre krefter og de store landformene på jorda) og kapittel 3 (Ytre krefter og landformer) fra geografiboka cappelen. Nyttig stoff til prøve.
Informasjon om jødedommen Fakta og stikkord om jødedommen.
Islam og etikk Religionssammendrag om Islam og etiske spørsmål.
Jens Bjørneboe Karaktertrekk til Jens Bjørneboe på notatform.
Jorda Notater fra læreboken
Journal om karbon En journal om karbon. 9. klasse-pensum i naturfag.
Jødedommen Litt generell informasjon om jødedommen.
Karbohydrater Spørsmål og svar om karbohydrater. Til stor hjelp til folk som evnt. skal ha prøve elns innen for dette.
Karbon finnes overalt Sammendrag av et kapittel i natur- og miljøfagsboka Helix 10.
Karbon-prøve (notater) Notater til karbonprøve for 10. klasse.
Karbonkjemi Oppsummering av kapittelet som handler om karbonkjemi i Tellus. Enklere forklart enn i boken.
Karbonkjemi - frå planter til plast Fakta om karbonkjemi. Naturfag.
Klassisismen og opplysningstida Kort sammendrag av disse to periodene, klassisismen og opplysningstida.
Kompendium psykologi B Dette er et sammendrag av psykologi B, med noen mangler i siste kapitler.
Kosthald og fordøying - den levande kroppen Fakta om kosthald og fordøying. Naturfag.
Kosthold og fordøyelse - den levende kroppen Sammendrag på stikkordsform av kapittel 4 i tellusboka brukt i Natur og miljø i 10. klasse.
Krig og etterkrigstid Kapittelet "Krig og etterkrigstid" i læreboka Fra Saga Til CD 10A.
Kristendom og katolisisme Sammendrag på stikkordsform av pensum i religion (kap. 10-14). Handler om bibelforskning, Den Hellige Ånd, Jesus, GT, NT og den romersk-katolske kirka.
Kristendom, naturfag, samfunnsfag, norsk Inneholder oppgaver og svar i kristendom, naturfag, samfunnsfag og norsk.
KRL - Ritualer og tradisjoner (kap. 6) Sammendrag av Kapittel 6 - Ritualer og Tradisjoner fra KRL-bok på GS-trinnet.
KRL: Den katolske og den ortodokse kirke Faktaark om den katolske og den ortodokse kirke brukt i forbindelse med en KRL-prøve.
Kroppen vår (naturfag) Sammendrag av pensum om kroppen vår i naturfag. Inneholder blodomløpet, næringsstoffer, fordøyelsen, hjerte, celleånding og ereksjon.
Landformene Notater fra læreboken
Landskap Notater fra læreboken
Litteratur etter 1940 Sammendrag på stikkordsform av norsk litteratur etter 1940.
Litteratur på 1500-tallet Fakta om renessansen, humanismen og reformasjonen, samt presentasjon av noen sentrale forfattere på 1500-tallet.
Litteraturen 1980-2000 Dette er et sammendrag fra norsk litteratur på VK2.
Litteraturhistorie Oppsumering av litteraturhistorien fra norrøn tid og fram til realismen.
Litteraturhistorie 1814-1900 Litteraturhistorie 1814-1900. Sammendrag fra "Tekst og Tanke".
Litteraturhistorie etter 1850 Dette er en oppsumering av kapittel 13, Ordet er ditt, om Litteraturhistorie etter 1850.
Litteraturhistorie, mellomkrigstiden Ulike forfattere innen sentrallyrikken og i mellomkrigstiden.
Litterær tidslinje: 1900-2000 Norsk litteraturhistorie fra 1900 frem til 2000.
Livets kjemi Et kompakt sammendrag om livets kjemi.
Lukas-evangeliet Dette er et sammendrag av Lukas-evangeliet. Karakter: 5
Lyrisk dikting Sammendrag til prøve Karakter: 5
Lys og fargar - auget som ser Fakta om lys og fargar. Naturfag (10. klasse).
Lys og farger - øyet som ser Sammendrag og svar på spørsmål fra kapittel 5: Lys og farger - øyet som ser. Skrevet i forbindelse med prøve i Natur og miljø.
Mangfold og samspill Notater til NAM-prøve (Natur og miljø / Naturfag).
Mediafag Hva har jeg lært? Første termin-innlevering.
Mellomalderen Spørsmål og svar.
Mennesket og det hellige (kapittel 5) Notater fra kapittelet "Mennesket og det hellige" i KRL-boka for 10. klasse "Midt i vår verden".
Mobile energikilder Notater fra læreboken.
Mobile energikilder (kap. 10) Sammendrag av pensum kap. 10 mobile energi kilder.
Moderne tider 1900-1940 Sammendrag på stikkordsform av pensum fra moderne tider 1900-1940 i "fra Saga til CD" A-boka + Hva som kjennetegner dikt.
Målmerker Målmerker til dialekter.
Naturfag: Bruk av periodesystemet til å forklare stoffers oppbygning og egenskaper Eksamensnotater i naturfag (10. klasse, kjemi): Bruk av periodesystemet til å forklare stoffers oppbygning og egenskaper.
Naturfag: Jorda, sola og månen Eksamensnotater i naturfag (fysikk): Jorda, sola og månen - årstider og månefaser.
Naturfag: kapittel 2 og 3 i Senit (bølger og stråling) Sammendrag av stoff fra kapittel 2 og 3 i Senit (Naturfag).
Naturfag: Kosthold og fordøyelse Repetering og stikkord om kosthold og fordøyelsesystemet.
Naturfag: Kroppen Eksamensnotater i naturfag (10. klasse) om kroppen - skjelett, musklene og hvordan de virker sammen.
Naturfag: Magnetisme og elektrisitet Eksamensnotater i naturfag (fysikk), omfattende med øvelser og oppgaver.
Naturfag: Norsk natur og kjemiske reaksjoner Brukte dette da jeg øvde til prøve i naturfag.
Naturfagnotater kap. 3 (VG1) Sammendrag av kapittel 3 i naturfag for VG1.
Naturfagnotater Senit kap. 1-7 (VG1) Relativt utfyllende notater om kapittel 1-7 i Vg1 Senit Naturfag.
Noen religiøse strømninger i vår tid (sammendrag) Sammendrag fra kapittel 4 i religionsboken ''Horisonter''.
Noreg frå nedgang til vekst Spørsmål og svar.
Norsk Punktvis oppsummering av norsk skriftspråk og grammatikk.
Norsk forhistorie Spørsmål og svar.
Norsk litteraturhistorie - Tidsperioder og forfattere Sammendrag på stikkordsform av norsk litteraturhistorie. Forberedelse til norsk muntlig eksamen.
Norsk muntlig eksamen etter ny modell Slik løste jeg oppgaven da jeg fikk tildelt tidsrommet 1800 -1850. Den første delen er noe jeg ga til lærer og sensor, den andre delen var foredraget jeg holdt, den siste delen var mine egne stikkord. Lykke til:)
Norsk språkhistorie Norsk språkhistorie - Korleis har utviklinga vore? Forberedelse til muntlig eksamen.
Norsk økonomi Dette er et sammendrag av norsk økonomi fra boka: http://web2.gyldendal.no/underveis/ Karakter: 6-
Norsk økonomi Sammendrag av kapittel 13 og 14 i samfunnsfag om primærnæringene, sekundærnæringene, trekanthandel, osv. Karakter: 5 (9. klasse)
Notatark i naturfag Hjelp til eksamen i naturfag.
Notater fra pensumet i kjemi (3KJ) Her er de tjue sidene jeg brukte som er en kombinasjon av den som er lagt ut her tidligere og mine egne notater.
Notater til kapittelet "Europa i Middelalderen" Notater til kapittelet "Europa i Middelalderen".
Notater til naturfagsprøve: organisk kjemi og miljø Bra notater til naturfagsprøve for 10. klasse i organinsk kjemi, og noe om naturreservater og sånt.
Ny agenda, samfunnsfag (sammendrag) Notater fra hele boken brukt til muntlig eksamen.
Nyromantikken Sammendrag på stikkordsform av pensum fra kapittel 2 Nyromantikken i A-boka "fra saga til CD" (10. klasse).
Næringsstoffene og ernæring Næringsstoffene og ernæring: Begrepsforklaringer og pensum fra VG1 Studiespesialiserende naturfag.
Næringsstoffer Notater til muntlig eksamen. Forklarer om de ulike næringsstoffene.
Næringstoffene Notater fra læreboken
Oppgaver 119 samfunn Oppgaver, test deg selv. VG1.
Oppsummering av ulike tidsepoker En kort oppsummering på stikkordsform av romantikken, nasjonalromantikken, realismen, naturalismen og nyromatikken.
Oppvarming og utholdenhet Dette er et sammendrag av et Gym-kapittel om oppvarming og utholdenhet.
Oppvarming, Utholdenhet, Treningsskader og Orientering Notater til prøve, kan være nytte for noen av dere andre. Direkte avskriving fra Spenst Boka. Håper noen finner nytte av den. Orienteringsdelen er mangefull grunnet mangel på "gidding".
Pensum i musikk for 10. klasse Et kort sammendrag av pensum, for det meste stikkord og nøkkelsetninger.
Perioden fra de eldste tider til 1350 Punktvis oversikt over den litterære perioden fra de eldste tider til 1350.
Platedrift Notater fra læreboken
Proteiner Spørsmål og svar om proteiner - til stor hjelp for dere som evnt. skal ha prøve elns. i dette her. :))
Psykologi 1 (sammendrag) Sammendrag av boken Psykologi 1.
R1 sammendrag Sammendrag av nødvendig fagstoff til R1 i videregående skole. Skrevet av flink mattelektor som burde ha ting på plass.
Radioaktivitet Notater fra læreboken
Religion: Islam Et greit og relevant sammendrag av islam for religionsfaget på VK2.
Religioner i "Under samme himmel" Sammendrag av hinduisme, buddhisme og islam fra "Under samme himmel", KRL-bok for 10. klasse (tror boka er litt gammel, finnes nyere verson).
Relismen og Naturalismen (romantikken) PowerPoint-presentasjon av Realismen og Naturalismen. Om kjennetegn og de kjente personlighetene Ibsen, Bjørnson, Kielland, Lie, Skram, Krogh, Jæger og Garborg.
Rike og fattige land Jeg kom opp i geografi i muntlig om rike og fattige land.
Russiske revolusjon og børskrakket Sammendrag skrevet til historieprøve om Russland og Sovjetunionen.
Samfunnsfag - 2. verdenskrig Oppgaver fra historieboka i 10. klasse.
Samfunnsfag: Individ og Samfunn Sammendrag fra boken
Samfunnslære - Lov og rett Sammendrag av kapitelet om lov og rett i samfunnslæreboke Agenda.
Sammendrag av noen tema fra Radar (Samfunnsfag) Omfattende sammendrag på stikkordsform.
Sammendrag om hinduismen Sammendrag om hinduismen (9. klasse).
Sammendrag/notater til 3KJ Stikkord fordelt på de 20 sidene vi hadde lov å ha med på eksamen i 3KJ. Sammendrag av alle kapitlene minus en del illustrasjoner, men med mange gode eksempler.
Språket endrer seg Et sammendrag av hvordan det norke språket forandrer seg. Notater skrevet som forberedelse til norsk muntlig.
Språkutviklingen 1905-2005 i Norge Foredrag om språkets utvikling i Norge.
Stikkord til geografieksamen Stikkord du må kunne til geografieksamen.
Stoffenes byggesteiner Dette er et sammendrag av et Naturfagskapittel: Stoffenes byggesteiner.
Stoffenes byggestoffer - Naturens minste deler (kap. 2) Notater til kapittel 2 i Tellus 10 (Natur og Miljø).
Stråling Dette er notater som jeg har brukt til å lese til en prøve (Bok: Nexus 5) om stråling. Hvis det står "Tegning" noen steder, har jeg der tegnet for hånd etter å ha skrevet det ut.
Stråling Notater fra læreboken
Stråling Sammendrag av kapittelet om stråling i naturfagboka.
Styrkenotat andre verdenskrig Styrkenotat andre verdenskrig fra boka Underveis Historie 9 (s. 97-113, 133-167).
Teaterhistorien fra antikken til romantikken Kortfattet sammendrag av teaterhistorien før 1900-tallet. VK1-pensum i drama.
Teorioppgaver til kapittelet om "Journalistrollen" Teorioppgaver til kapittelet om "Journalistrollen" (kap. 1 s. 7-36).
Teoriprøve i kroppsøving Står informasjon om det klassen min måtte kunne på prøven.
Treningslære, grunnkurs Her er 240 sider satt sammen til en stor oppsummering av alt som du lærer på grunnkurs på idrettslinja. Hjalp meg utrolig masse og skrive disse notatene, og ikke minst lese på de etterpå til eksamen. Sparte utrolig masse tid!
Tysk adjektiv Lister, regler og masse nyttig å vite om adjektiv på tysk
Tømmerteori Tømmerteori, kapittel 5.
Universet i Nexus (naturfag) Sammendrag av kapittel 6 - Universet fra naturfagsboka Nexus.
USA - den nye stormakten (1914-1941) Spørsmål og svar om USA.
Vann - et vanlig stoff med uvanlige egenskaper Dette er et sammendrag av et Naturfag kapittel om vann.
Velstand og opprør Kapittelet "Velstand og opprør" i læreboken Fra Saga til CD 10A.
Verdenshistorie fra 1850-1919 Verdenshistorie fra 1850 til og med første verdenskrig. Skrevet som forberedelse til historieprøve.
Verdensreligioner (stikkord til RLE-prøve) Notater til RLE-prøve om hinduismen, buddhismen, jødedommen og kristendommen
Vikingtid Kapittel 4: Vikingtida og mellomalderen i Noreg.
Vindmøllen - en fornybar ressurs Sammendrag fra pensum om vindmøllen, og dens rolle som en fornybar ressurs.
Vær og klima Notater innenfor emnet "Vær og klima" i geografi.
Vær og klima Oppgave med fakta om vær og klima delt inn i tre deler/artikler: De fire klimasonene, Hvor kommer nedbøren fra? og Jordens eget drivhus.
Vårt politiske system En oversikt over mange forskjellige politiske begreper fra faget Samfunnslære.
Ytre prosesser og landformer Stort sammendrag fra kapittelet om ytre prosesser og landformer. Karakter: 5+ (VK1)
Økologi og Energi Dette er et sammendrag av to Naturfag-kapitler: Økologi og Energi.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst