Charles Darwins liv og opplevelser

Om den britiske forskeren Charles Darwin.
Sjanger
Biografi
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2006.11.10

Charles Darwin var en britisk naturforsker, og han regnes for å ha grunnlagt biologien som moderne vitenskap.

 

Oppvekst:

Darwin ble født den 12 februar 1809, i England. Han var det femte av de seks barna til Robert og Susannah Darwin.

 

Da han var 16 år begynnte han å studere medisin, men han taklet ikke all den oppskjæringen av dyr og mennesker, så han sluttet og begynnte å studere teologi isteden for. Ved siden av disse studiene leste han naturhistorie, dvs. biologi og geologi, på egenhånd. Han ble veldig engasjert i dette og ville satse fullt på å bli naturfosker.

 

Reisen med HMS ''Beagle'':

Vendepunktet, og den viktigste begivenheten, i Darwins liv inntraff i 1831, da han var 22 år. Han fikk anledning til å bli med på en verdens omseiling med orlogskipet Beagle. Reisen varte i 5 år (desember 1831 til oktober 1836), og Darwin fikk gode muligheter til å studere plante- og dyrelivet, og de forskjellige geologiske forholdene i forskjellige deler av verden.

 

Da Darwin la ut på reisen hadde han det samme verdensbildet som alle andre på den tiden, det var at Gud hadde skapt alle jordens arter, slik som de nå var synlige på jorda, og de var perfekt designet slik som de var. Og hvis det skulle komme nye arter, var det bare hvis Gud skapte nye.

 

Men i løpet av reisen gjorde han mange observasjoner, som gjorde at han begynnte å tvlie på dette. Han så hvordan planter og dyr var spesielt tilpasset de livsforholdene som hersket på hvert sted. Dette var noe som gjorde han overbevist om at artene forandret seg.

 

Livet etter reisen:

Da Darwin kom hjem fra reisen fulgte det mange år med forskning. Etter hvert begynnte han å se en sammenheng mellom artene og miljøet de lever i. Artene formes av naturen. Når naturen forandrer seg, forandrer artene seg også. Men dette skjer over veldig lang tid. Og de var, med andre ord, ikke perfekt tilpasset. Ut i fra dette fikk han en teori om hvordan denne utviklingen har skjedd, denne teorien blir kalt for utviklingslæren.

 

I gjennom alle de årene med forskning, skrev Darwin mye. Etter 20 år følte han hadde samlet nok underbyggende dokumentasjon til at han turde å publisere teorien sin. Boka som kom ut i 1859 og som heter Artenes opprinnelse, revolusjonerte ikke bare biologien, men hele det moderne verdensbildet (det med Guds skapelse). I boka la han fram teorien om at utviklingen har skjedd gjennom naturlig utvalg, dvs. at de artene som har utviklet egenskaper som er best tillpaset miljøet de lever i, vil overleve kampen for tilværelsen, og føre sine egenskaper videre.

 

Boka vakte en voldsom debatt, både på det positive og på det negative. Det var særlig to sider ved Darwins utviklingsteori som møtte sterk motstand fra kirken. Den ene var at artene kan forandre seg over tid. Den andre var Darwins syn på mennesket. Han mente at menneskene var i slekt me apene, ja faktisk alle levende vesner.

 

Darwin var en stille og beskjeden mann, og ikke spesielt glad i åpne konfronttasjoner. Debattene med motstanderne  av teorien sin overlot han derfor stort sett til andre folk som var på hans side.

 

Han levde et tilbaketrukkent liv, der han fortsatte sin vitenskapelige forskning. Han utgav en rekke nye arbeid. Og hans siste arbeid før han døde handlet om meitemarkens betydning for molddannelse.

 

Darwin vant sin samtids fulle annerkjennelse for sin vitenskapelige innsats. Han døde 19 april 1882, 73 år gammel. Han ble gravlagt i Westminister Abby, i England.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst