Charles Robert Darwin (1809-1882)

Kort om livet til Charles Darwin.
Sjanger
Biografi
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2005.11.03

Født 12.februar 1809

 

Darwin var en britisk naturforsker. Han var sønnesønn av naturforskaren Eramus Darwin. Charles Darwin har både studert teologi og studerte til å bli lege. I Edinburgh, og særlig i Cambrigde, studerte han naturfag. Mens han studerte, ble han venner med en rekke kjente naturforskere.

 

I desember 1831 seglet krigsskipet ”Beagle” fra kysten av England. Darwin hadde fått tilbud om å være med som naturforsker og han takket ja. På reisen studerte han plante- og dyrelivet, fossiler og steinarter. Vitenskapsmenn på 1800-tallet trodde at hver art var skapt av Gud, og nye arter kunne bare oppstå viss Gud skapte på nytt. Dette trodde og Darwin. I løpet av reisen studerte han fossiler. Han fant da ut, at de ikke såg like ut etter at de hadde ligget i jorden i 50 år. Han ble da forundret over at fossilene hadde forandret seg. Han ble og stadig forundret over at dyr og planter hadde den evnen til å endre seg og tilpasse seg til omgivelsene de var i. Da begynte Darwin og lure på om de ulike formene innenfor en art hadde en og samme ”stamfar”, som de siden hadde utviklet seg fra. Når Darwin fant ut alt dette begynte han og å tenke på om en art dermed kunne endre seg til en annen art.

 

I boken ”Artens opprinnelse” fra 1859, forklarte Darwin om utviklingen hos de ulike dyreartene.

 

Noen år senere i boken ”Menneskets avstamming”, stilte Darwin spørsmålet om menneskene kunne ha utviklet seg fra en annen art. Dette var kirken sterkt i mot. De mente at Gud skapte jorden på 6 dager. Mange kristne mislikte og at vi kunne stamme fra apene og dermed være i slekt med de.

 

Med Darwin kom en annen måte å forstå naturen og artene på. Dette fikk selvsagt mye å si for mange menneske. Teorien hans ble senere kalt for ”darwinismen”.

 

Charles Robert Darwin døde 19.april 1882.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst