Filosofen Platons liv og tanker

Stilen inneholder informasjon om Platons liv og hvordan han tenkte. Den inneholder også Platons idélære og Platons to verdener.

Karakter: 5+

Sjanger
Biografi
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2010.10.28

Innholdsfortegnelse

Innledning

Biografi

Platons idélære

Platons Filosofi

Platons to verdener

Platons Menneskesyn

Platon Sin Politikk Mening

3 – Sitater

Platons Betydning For Resten Av Oss

Kilder

 

<bilde>

 

Innledning

I denne fagteksten skal vi høre litt om filosofen Platon. Platon var en filosof som ble født i Athen eller Egina. Han var en gresk filosof som vi i ettertid kjenner best gjennom hans mange filosofiske dialoger. Han var elev av filosofen Sokrates og grunnlegger av Akademiet i Athen.

 

Biografi

<bilde>
Platon ble født i det gamle Hellas, eller mer korrekt sagt Athen i år 427 f.Kr. Han ble oppdratt av en meget velstående familie. Platon traff Sokrates for første gang da han var 20 år gammel, og senere ble Sokrates hans lærer i hele 9år. Platon likte Sokrates veldig godt og syntes han var en veldig kunnskapsrik lærer. Men da han var 29 år gammel snudde livet hans brått, han var vitne til hans lærer død. Og det gjorde så strekt inntrykk på Platon at han bestemte seg for å ta opp arven etter Sokrates. De 12 første årene etter Sokrates død dro Platon rundt om kring i Italia og Egypt på leting etter kunnskap. Platon dro så hjem til Athen når han var 40 år og grunnla sin egen skole, altså akademiet. I Akademiet fikk mange Athenere utdannelse. Han hadde også den kjente filosofen Aristoteles som sin elev.

 

Platons idélære - (Litt vanskelig å forstå, så det er bare å gruble )

Platon var ekstremt opptatt av de evige og uforanderlige ideene, og det var den han filosoferte mest over som filosof. De evige og uforanderlige ideene er tanken eller ideen bak absolutt alt som finnes og hvordan den ser ut selv om den ikke er der. Hvis vi for eksempel ser for oss en jordbær plante. På høsten vil jordbæra falle på bakken og på vinteren er den borte. Da er det ingen jordbær plante ute lenger fordi den har visnet bort, men vi alle vet fremdeles veldig godt hvordan en jordbærplante ser ut. Platon mente at bak alt vi gjør og ser, finnes de evige og uforanderlige ideene. Det var dette som ble kalt Platons idélære.

 

EN LETT BILDEFORKLARING

 

<bilde>

<bilde>
Platons Filosofi

Siden Platon skrev ned dialoger og ikke tekster eller noe lignende er det vanskelig og finne ut hvordan han selv tekte, altså hvordan filosofien hans var. Men det han sier/har skrevet ned gir fortsatt mening.

 

Platon var en stor motstander av sofistenes syn på filosofi. Sofistiske filosofer er folk som overtaler eller overbeviser noen ved hjelp av språket. Grunnen til dette var at Platon mente at folk skulle ikke overtales til hva som var rett, men de skulle forstå det selv.

 

Platons to verdener

Platon mente at den virkeligheten vi oppfatter/sanser ikke er er fullstendig. Han mente at det fantes enda en virkelighet som vi ikke kan oppfatte. De gjenstandene av ting eller dyr vi kan oppfatte, er i følge Platon en uferdig kopi/skygge av gjenstandene/dyrene/menneskene som kommer fra den andre virkeligheten. Disse tingene kalte han former. I den virkeligheten vi ikke lever i er formene/skyggene perfekte, mens det vi sanser/oppfatter i vår verden er kun uferdige gjengivelser av de perfekte formene.

 

Vi kan for eksempel late som vi ser på en skygge av en person som vandrer på veggen, denne skyggen er ”liksom” den virkeligheten vi lever i. Men hvis vi ser bak oss har vi en personen som vandrer, den personen har mer detaljer og skulle liksom skulle forestille personen i den ”perfekte verden”.

 

Siden vår verden altså den sansbare verden kun er ufullstendig skyggebilde av formenes verden (den perfekte verden), mente Platon at ingenting kunne være perfekt i vår verden (altså den vi sanser).

 

<bilde>

 

Platons Menneskesyn

Platon mente at i et hvert menneske sjel er det en konflikt mellom fornuft og følelser. Følelsene kan for eksempel ønske seg noe nytt så mye at man til slutt våger å stjele, men fornuften sier det er galt å stjele. Platon mente da at følelsene er knyttet til den sansbare verden altså våres verden. Mens fornuften er knyttet til formenes verden, altså den perfekte verden.

 

Platon Sin Politikk Mening

Platon mente at det er kun mulig å leve et godt liv i et godt samfunn. Han mente også at hver enkelt person er en del av staten, det vil si at staten er helheten av alle personene og at hver person deler denne helheten.

 

Og siden de fleste mennesker ikke er i stand til å få innsikt i formenes verden, altså den perfekte verden, er ikke folk flest i stand til å styre sine egne liv på en slik måte at de kan leve et godt liv. Derfor mente Platon at alle mennesker burde styres av de som er i stand til å få innsikt, altså filosofene. Platon formulerte dette prinsippet slikt, ”Enten må kongene bli filosofer, eller så må filosofene bli konger”

 

3 - Sitater

Her er 3 sitater fra Platon som jeg synes er veldig bra, de får meg til å tenke/gruble på en rar måte…

 

- Kunnskap er næring for sjelen.

- Den største feilen legene gjør, er at de prøver å helbrede kroppen uten å forsøke å helbrede sinnet. Men sjel og kropp er ett og bør ikke behandles hver for seg.

- Filosofi er den høyeste musikk.

 

Platons Betydning For Resten Av oss

Akademiet som Platon grunnla var en filosofiskole helt fram til 529 e. Kr, altså i hele 900 år (ca), og det er trolig ingen annen filosof som har hatt større innflytelse på oss en Platon. Alt av senere former for idealisme står i mer eller mindre i gjeld til ham. Platon er derfor mer med i våres egen tidskultur enn de fleste er klar over. Alt av Platons verk er oversatt til norsk.

 

 

Kilder

http://no.wikipedia.org/wiki/Platon

http://www.snl.no/Platon

http://www.apollon.uio.no/artikler/2007_4/Bilder/hjerne_bevissthet_illustrasjon200.jpg (Bilde)

http://www.daria.no/skole/?tekst=8229

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Sanzio_01.jpg/250px-Sanzio_01.jpg (Bilde)

http://www.hf.uib.no/fof/img/platon.jpg (Bilde)

http://www.daria.no/skole/?tekst=9275

http://www.snl.no/Platon

Under samme himmel (bok) (Denne boken er den ting som har hjulpet meg mest xD)

Alex (Vikaren)

 

TAKK FOR AT DU LESTE!

 

<bilde>

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst