Georg Brandes

Biografi om Georg Brandes.
Sjanger
Biografi
Språkform
Nynorsk
Lastet opp
2004.03.31

Med det moderne gjennombrudd meiner vi den forandringen av diktningen og nyvurderingen av den oppgaven en dikter har i et samfunnet, som fant sted i 1870 årene. Bakgrunnen for "Det moderne gjennombrudd" var mange: De nye ideene og den nye litteraturen ute i Europa (spesielt brakt til Norge gjennom Georg Brandes). Samfunnsutviklingen og det "nye" språket hjemme i Norge. Samtidig med de personlige mål hos en rekke forfattere i tiden. Noen av disse var blant andre: Bjørnstjerne Bjørnson, Kielland, Jonas Lie, Garborg, Amalie Skram og spesielt Henrik Ibsen. Diktningen i perioden grep direkte inn i politikken. Den både kritiserte, og oppfordret til handling. Den tok opp samfunnsproblema og var opptatt av kvinnens, de eiendomslse og andre undertrykte gruppers stilling i samfunnet. Georg Brandes var dansk statsborger og en av Nordens strste kritikere.

 

Det var hovedsaklig gjennom Georg Brandes at de nye ideene og den nye litteraturen "kom" til Norge. Georg Brandes påvirket mange av Norges største forfattere. Han hadde altså stor innverknad på samtidens dikterverk. Georg Brandes hevdet sin mening gjennom de forelesningene han haldt i 1871. De gikk under tittelen:"Hovedstørmninger i det nittende århundredes litteratur". Det mest kjente uttrykket til Georg Brandes var: "Det som viser at diktning i våre dager er levende er at den setter problemer under debatt."

 

Motstanderene var troende, romantikere og politiske konservtive. Tilhengerene var fritenkere, realister av den nye skolen og venstreorienterte. Den radikale engelske romantikken hadde vekket en virkelighetsnær interesse for natur, folkeliv og samfunnsforhold. Byron, Keats, Shelley, Blake, og altså Wergeland i Norge, er kjente representanter for denne retningen.

 

Den tyske romantikken, derimot, førte til overdrevent nasjonalt svermeri. I motsetning til den engelske, skuet den tyske bakover i historien, og viste en voldsom lidenskap for fortiden med dens tro, overtro og middelalderske samfunnsorden. I sitt sjette bind av "Hovedstrømninger" (1872) lanserte Brandes de tanker som dannet grunnlaget for "det moderne gjennombrudd". Diktningen skulle være virkelighetsnær og sosialt progressiv.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst