Henrik Ibsens liv og diktning

Henrik Ibsens og hans liv og diktning.
Sjanger
Biografi
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2006.02.23

Henrik Ibsen var en mann som var ganske taus i sto ikke så mye fram offentlig. Han var mer tilbaketrukket og holdt seg for seg selv. Har satt heller og skrev på kammerset enn å leke med kammerratene i barndommen sin.

 

Hans taushet skyldes at faren hadde gått konkurs med butikken sin og familien måtte leve i trange kår og hadde vanskelig for å skaffe penger. Da dette skjedde var han 8 år og Henrik måtte finne på noe annet å gjøre. Til slutt endte med at han startet å lage dukkespill og skrive dikt. Da han endelig var 16 hadde han skaffet seg nok penger til å studere. Han dro med en gang for å studere artium i Grimstad. Der tok han seg jobb på apotek på dagtid og studerte og små diktet på kveldstid. Når han leste til artium ble han så inspirert av opprøreren Catilina at han tok og skrev et teater stykke om henne og hennes opprør. Dette ble et drama i 3 akter. Dette var startet på lang karriere for Ibsen.

 

Hans dikting skulle starte for fult etter han hadde strøket i flere fag når han skulle ha eksamen(artium) hos Heltsberg studentfabrikk. Han ville ikke ta eksamen en gang til og ville heller satse på å skrive teater stykker. Han prøvde å få satt opp stykke sitt Catilina på teater i Oslo, men ingen ville sette det opp. Dette gjorde Ibsen kom i økonomiske vanskeligheter, men han sto på og opprettholdt motet om å bli dikter/forfatter.

 

Et år ette han hadde gått opp til eksamen i artium fikk han jobb som instruktør hos Ole bulls teater i Bergen. Det var det første lyspunktet i karrieren til Henrik. I denne jobben måtte han skrive et teater stykker hvert år, dette ble god trening for Ibsen. Mange av teater stykkene hans ble ikke så bra, men han tok det som trening.

 

Etter å ha vært i Bergen i 6 år kom han i Oslo for å bli teatersjef, men samtidig med dette sjal bjørnson flere tilhengere av Ibsen og han gikk mot gang pga. folk mislikte det han skrev. Nå lurte Ibsen på om han var dikter eller bare var en helt vanlig arbeider. Mens han var i tenke boksen skrev han en utsøkt stykke som het Kongsemnene. Dette stykke ble svært godt likt og fikk gode kritikk. Stykke ble satt opp på Kristiania Teater og Ibsen fikk penger til å studere. Henrik skjønte at var dikter og det var det han skulle bli!

 

Henrik dro til Italia for å studere. Da han kom hit ville han skrive et stykke der han skulle ta et oppgjør med gamle landsmenn. Dette stykket het ”Brand” og hadde stor betydning for Ibsen videre framtid. Alle så at det var et første klasses stykke, men folk var fortsatt kritiske til Ibsen, blant annet var Bjørnson og Vinje de største kritikerne. Staten mente at stykke var første klasses og Ibsen skulle få stipender og statlig støtte til sin dikting. Endelig kom det store gjennombruddet for Henrik Ibsen fra Skien.

 

Nå hadde Henrik fått gleden tilbake og han begynte og skrive stykker med humor og glede. Det første stykke etter gjennombruddet skrev ”han Peer Gynt” som nok er det mest kjente. Dette spilles i Gudbrandsdalen hvert år og det spilles for fulle tribuner. Det handler om er bygget på eventyr og folkehistorie sammen med litt nasjonal romantikk og ble skrevet i en humoristisk form.

 

Hans andre mest kjente er vel ”et dukkehjem”. Der har beskriver hvordan kvinnene blir slengt rundt i samfunnet og blir ikke likestilt. Hovedpersonen i denne boken heter Nora og hun skal ta vare på sin mann når han er syk. Nora må ta flere viktige for at mann skal bli frisk. Hun tar blant annet et lån for å dra til Syden, der mannen kan bli frisk. Kjærligheten rager over fornuftigheten og hennes avgjørelser vaker så stor oppsikt at hun forlater mannen og hun lever resten av sitt liv i det fri. I likhet med Camilla Collett var det han kjempet mest for og at han ville ha kvinne likestilt med mennene

 

I hans neste skuespill sammenlignet har seg selv med hovedpersonen i stykke. Stykke fikk navnet ” En Folkefiende”.  Denne gangen heter hovedpersonen Dr. Stockmann (som liksom er Henrik). Han skal kjempe for sannhet, rettferdighet og likhet. Handlingen foregår ved et vann som er forgiftet. Denne vannet er et stort og populært badested og Ibsen vil si fra at vannet har blitt forgiftet, men befolkning nekter pga de tjener mye på badestedet. Ibsen står imot og sier det. Han blir kalt en folkefiende av befolkning.

 

Han ble ganske kjent for at sto på sitt og at han kjempet for likhet, sannhet og rettferdighet. Hans motto ble kjent som ”Stå på ikke gi opp, ha dine egne meninger”.

 

I 1900 fikk han slag og kom aldri tilbake som en virkelig dikter. Han ble døde i 1906 og ble gravlagt på Vår frelsers gravlund. Ibsen er i dag verdens kjent og har mange fans i hele verden. Mange av hans stykker spilles i år over hele verden pga det er Ibsen år (100 år siden han døde).

 

Henrik Ibsen samlede skuespill:
Gildet på Solhaug

Gengangere
Sancthansnatten

De unges forbund
Kjæmpehøien

Lille Eyolf
Kongsemnerne

Bygmester Solness
Kjærlighedens Komedie

Rosmersholm
Hærmændene på Helgeland

Et dukkehjem
Olaf Liljekrans

Peer Gynt
Når vi døde vågner

Vildanden
Hedda Gabler

Samfundets Støtter
En folkefiende

Brand
Keiser Galilæer

Catilina
John Gabriel

Borkman Norma
Fruen fra havet

Fru Inger til Østråt

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst