Karl Marx

Biografi av Karl Marx.
Sjanger
Biografi
Språkform
Nynorsk
Lastet opp
2004.03.31

Karl Marx var ein av dei store tenkarane på 1800- talet Karl Marx levde fra 1818-1883. Karl Heinrich Marx blei født in i ein ganske velståande familie i Trier ved elva Moselle i Tyskland 5. mai 1818.

 

<bilde>
Når han var 17 år så begynte han på eit universitet i Bonn der han studerte jus. Når han gjekk på universitetet så traff han Jenny Von Westphalen, etterkvart så blei dei forlova. Neste år så blei Karl sendt til eit universitet i Berlin der han studerte filosofi, han gjekk der i fire år.

 

Då han gifta seg flytta han til Paris. Eitter ei tid i Frankrike blei han utvist, etter det levde han dei siste 34 åra i London. Saman med Friedrich Engels gav han i 1848 ut ei skrift som heiter ”Det kommunistiske manifestet. Marx meinte at det som skilte menneske fra dyr er at dei har andre valgmuligheter, han meinte også at enkelte menneskes meiningar og holdningar avhengig av klassen dei tilhørte. Karl var også ein meget dyktig politisk ideolog. Med utgangspunkt i store tenkjarar som Roussau, Kant og Hegel satte han sammen ein politisk filosofi som fekk stor utbredelse.

 

Marx ønska seg eit samfunn som var organisert slik at alle kunne utdanne seg i den retninga dei ville, og han meinte også at arbeid var meininga med menneskeivet. Og at dei som arbeida fekk verdi og dei som ikkje arbeida var verdilause. Ein annan ting som Marx var opptatt av var fridom, og at dei som vart undertrykte i samfunnet måtte skape sin eigen fridom, om nødvendig skape sin eigen vald mot undertrykkerane.

 

Eg får inntrykk av at Marx var veldig opptatt av fridom og tilstanden til folk på 1800- talet. Over 100 år etter at Karl Marx døde er Marxismen fortsatt utbredd i verda. Eg trur at det Karl Marx gjor og arbeida for har endra menneskenaturen i samfunnet.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst