Martin Luther

Oppgave om Martin Luthers liv.

Skrevet i 10. klasse.

Sjanger
Biografi
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2008.03.08

Martin Luther ble født 10. November i 1483 i Eisleben i Tyskland. Faren hans var veldig bestemt og gjorde det han mente var rett. Han var en fattig bonde som etter hvert tok arbeid som gruvearbeider. Faren betraktet munkevesenet med mistro. Luther vokste opp i enkle bondekår og lærte fort å arbeide hardt. Han fikk en veldig streng oppdragelse og jobbet hardt. Gjennom dette lærte han nøysomhet og utholdenhet. Dette gjorde at han tålte det som kom han i møte senere i livet. Luther lærte å respektere autoriteter, men han lærte også å sette sannheten høyere enn autoriteter.

 

Han begynte tidlig på skolen. Men familien var fattig så han dro til en annen by å gikk på skole. Noen ganger måtte han ta til drastiske tiltak for å tjene penger. Han måtte synge utenfor dører for å få penger til mat. Ofte hadde han ikke penger nok til mat så dette drev han ofte til sult. Fra 1497 til 1498, gikk Luther på katedralskole. Deretter gikk han på Latin skole i Eisenach fra 1498 til 1501. Det var nå han fikk se sin første Latinske bibel på universitetsbiblioteket. Han synes denne lille boken var interessant og han synes det var et oppsiktsvekkende funn. I 1501, da han var 17 år begynte han å studere ved den filosofiske fakultet ved universitetet i Erfurt. På denne tiden hadde familiens økonomi litt bedre, så nå kunne foreldrene send penger når han trengte det. Etter 4 års studie tok han språklig – historisk embetseksamen.

 

I 1505 ble han magister i filosofi. Og i 1506 ble han munk. Under et forferdelig tordenvær lovte han i redsel at han skulle bli munk. Han gikk i kloster, men var for redd til å fortelle noe til sin far. Han ble en from munk og helstøpt katolikk. Luther synes klosterlivet var veldig krevende. I 1507 ble Luther katolsk prest og utnevnt til professor ved universitetet i Wittenberg. Her leste han i bibelen og holdet forelesninger. Han ble en autoritet på Den hellige skrift.

 

I 1510-1511 dro han på pilegrimsreise til Roma. Da han kom tilbake, flyttet han til agustinerklosteret i Wittenberg. Og i 1512 fikk han doktorgrad i teologi ved universitetet i Wittenberg. Romerriket trengtepenger for å bygge St. Peterskirken, for å få tak i disse pengene ga Pave Julius II tillatelse til å selge avlatsbrev. Avlatsbrevene er noe folk kunne kjøpe for å slippe selv, eller få andre ut av skjærsilden, man kunne også kjøpe for å angre noe man hadde tenkt til å gjøre! Kirken tjente mye på dette.

 

31. oktober 1517 satte han opp 95 teser( teser er korte setninger) opp på kirkedøra i Wittenberg. Disse tesene handlet om avlatmisbruket. Luther gikk ikke til angrep på paven eller kirken men han mente måten avlatsbrvene ble solgt på foregikk på feil måte. Han reagerte på at det ble drevet business med syndsforlatelse og tilgivelse. Luther’ s 95 teser ble regnet som begynnelsen på reformasjonen.

 

Reformasjonen dreide seg om religion, sosiale spenninger og samfunnsmakt. Det er reformasjonen på 1500-tallet som har dannet bakgrunn for alle de kirkesamfunn og menigheter vi har i dag. Martin Luther mente at troen alene førte til frelse, noe som stridet imot kirkens syn på at det var både tro og gode gjerninger som førte til frelse. Han ønsket at den katolske kirken skulle fornye seg, ikke splittes. Reformasjonen var to religiøse bevegelser som begge oppstod omkring 1520. Dette førte til at kirken i hovedsak delte seg i to grupper: katolikker og protestanter. Katolikker var de som ville bli styrt av paven i Roma. Protestanter var de som heller ville være under det politiske styret.

 

I 1518 truet Paven med å bannlyse Luther. I januar 1520 brant Luther dette brevet offentlig. Et år senere ble han bannlyst. Luther ble lyst fredløs i 1521.

 

I 1525 giftet han seg med Katharina von Bora. Og 18. februar 1546 døde han i Eisleben av hjertesvikt. Han ble begravet i slottskirken i Wittenberg 22. februar 1546.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst