Martin Luther

Presentasjon av Martin Luther. Hva gjorde denne mannen slik at vi i dag husker hans handlinger? Luthers 95 teser blir i dag regnet som starten på reformasjonen, noe du kan lese mer om i denne oppgaven.
Sjanger
Biografi
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2005.04.02

Hvem var Martin Luther? Hva gjorde denne mannen slik at vi i dag husker hans handlinger? Hvordan var hans ungdomstid og hvordan gikk det til at han ble munk? Luther’s 95 teser blir i dag regnet som starten på reformasjonen. Hva var reformasjonen og hvilke konsekvenser fikk den? Dette har jeg tenkt å gi deg svar på. Jeg skal forteller deg om Martin Luther, hva han gjorde og litt om reformasjonen.

 

Martin Luther – Den katolske munken og presten som ble protestant

Martin Luther ble født 10. november 1483 i Eisleben i Tyskland. Hans far veldig bestemt og gjorde det han mente var rett. Han var en fattig bonde som etter hvert tok arbeid som gruvearbeider. Faren betraktet munkevesenet med mistro.

 

Luther vokste opp i enkle bondekår og lærte fort å arbeide hardt. Han fikk en veldig streng oppdragelse og jobbet hardt. Gjennom dette lærte han nøysomhet og utholdenhet. Dette gjorde at han tålte det som kom han i møte senere i livet.

 

<bilde>

Luther lærte å respektere autoriteter, men han lærte også å sette sannheten høyere enn autoriteter.

 

Han begynte tidlig på skolen. Men familien var fattig så han dro til en annen by å gikk på skole. Noen ganger måtte han ta til drastiske tiltak for å tjene penger. Han måtte synge utenfor dører for å få penger til mat. Ofte hadde han ikke penger nok til mat så dette drev han ofte til sult.

 

Fra 1497 til 1498, gikk Luther på katedralskole. Deretter gikk han på Latin skole i Eisenach fra 1498 til 1501. Det var nå han fikk se sin første Latinske bibel på universitetsbiblioteket. Han synes denne lille boken var interessant og han synes det var et oppsiktsvekkende funn.

 

I 1501, da han var 17 år begynte han å studere ved den filosofiske fakultet ved universitetet i Erfurt. På denne tiden hadde familiens økonomi litt bedre, så nå kunne foreldrene send penger når han trengte det. Etter 4 års studie tok han språklig – historisk embetseksamen.

 

I 1505 ble han magister i filosofi. Og i 1506 ble han munk. Under et forferdelig tordenvær lovte han i redsel at han skulle bli munk. Han gikk i kloster, men var for redd til å fortelle noe til sin far. Han ble en from munk og helstøpt katolikk. Luther synes klosterlivet var veldig krevende.

 

I 1507 ble Luther katolsk prest og utnevnt til professor ved universitetet i Wittenberg. Her leste han i bibelen og holdet forelesninger. Han ble en autoritet på Den hellige skrift.

 

<bilde>

I 1510-1511 dro han på pilegrimsreise til Roma. Da han kom tilbake fra Roma, flyttet han til agustinerklosteret i Wittenberg.

 

I 1512 fikk han doktorgrad i teologi ved universitetet i Wittenberg. Nå hadde han lyste til å studere bibelen mer enn noen gang.

 

Nå trengte Romerriket en pengesum for å bygge St. Peterskirken, for å få tak i disse pengene ga Pave Julius II tillatelse til å selge avlatsbrev. Disse avlatsbrevene kunne folk kjøpe i stede for å gjøre botshandlinger. Man kunne også kjøpe avlat for noe galt man senere hadde tenkt å gjøre. Ordningen gav store inntekter til kirken.

 

<bilde>
31. oktober 1517 slo Luther opp 95 teser(korte setninger) på kirkedøra i Wittenberg. Disse tesene handlet om avlatmisbruket. Luther gikk ikke til angrep på paven eller kirken men han mente måten avlatsbrvene ble solgt på foregikk på feil måte. Han reagerte på at det ble drevet business med syndsforlatelse og tilgivelse. Dette reagerte Luther strekt på. Luther’ s 95 setninger ble regnet som begynnelsen på reformasjonen.

 

Reformasjonen dreide seg om religion, sosiale spenninger og samfunnsmakt. Det er reformasjonen på 1500-tallet som har dannet bakgrunn for alle de kirkesamfunn og menigheter vi har i dag. Martin Luther mente at troen alene førte til frelse, noe som stridet imot kirkens syn på at det var både tro og gode gjerninger som førte til frelse. Han ønsket at den katolske kirken skulle fornye seg, ikke splittes.

 

Reformasjonen var to religiøse bevegelser som begge oppstod omkring 1520. Dette førte til at kirken i hovedsak delte seg i to grupper: katolikker og protestanter. Katolikker var de som ville bli styrt av paven i Roma. Protestanter var de som heller ville være under det politiske styret.

 

Reformasjonsbevegelsen var helt fra starten av knyttet til politikk. Den Lutherske reformasjonen var tett forbundet med de nord- tyske fyrstenes ønske om å redusere keiserlig og pavelig innflytelse i sine fyrstedømmer.

 

Paven brydde seg ikke noe om disse 95 tesene. Luther ble anklaget av folket for å ha være en spotter som angrep paven, og da ble paven nødt til å gjøre noe med dette. Folk mente at Luther’ s setninger var sannhet, men de innså at snart ville det skje store forandringer dersom disse sannhetene skulle bli godkjente.

 

<bilde>
Høytstående menn mente at å opplyse og reformere hadde sine ulemper. Det ville være det samme som å undergrave romerkirkens autoritet, og pengestrømmen til skattekamrene ville stoppe opp. Den luksusen de pavelige lederne levde i ville ta slutt. Folk mente at å la Luther leve var forrederi mot kirken. Luther vendte seg da til bibelen og Gud.

 

I 1518 truet Paven med å bannlyse Luther. I januar 1520 brant Luther dette brevet offentlig. Et år senere ble han bannlyst.

 

<bilde>
Hertug Fredrik den vise, som var en god venn av Martin Luther, krevde en rettferdig saksbehandling hvis Luther skulle dømmes av kirken.

 

Da Luther møtte opp til Riksdagsmøtet ble det forlangt krav om tilbakekallelse av det han hadde skrevet, men Luther nektet.

 

Luther ble lyst fredløs i Worms i 1521. Fredrik den vise sendte bevæpnet ryttere for å hente Luther, Fredrik ville beskytte han. Alle trodde at han var satt ut av spill av fiendene sine. De førte han til slottet i Wartburg. På Wartburg slott(1521-1522) I denne tiden oversatte han bibelen til tysk.

 

Etter hvert som reformasjonen spredte seg kunne Luther vende tilbake etter ett år i skjul. Han dro tilbake til universitetet i Wittenberg å nå kunne han forsette med arbeidet sitt der. Han organiserte den evangeliske kirke og forfattet et stort antall skrifter.

 

I 1525 giftet han seg med Katharina von Bora.

<bilde>
 

Martin Luther og Katharina von Bora

 

18. februar 1546 døde han i Eisleben av hjertesvikt. Han ble begravet i slottskirken i Wittenberg 22. februar 1546.

 

<bilde>

Huset i Eisleben hvor Luther døde.

 

<bilde>

Gravmonoment over Martin Luther.

 

 

Kilder som ble brukt til å skrive denne oppgaven:

Cappelens Leksikon

CD: fokus 99

http://www.propaganda.net/skoleside/1777.shtml

http://www.robin.no/~arildjo1/luther/

http://www.propaganda.net/skoleside/print/3451.shtml

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst