Mikhail Gorbatsjov

Veldig kort og enkel oppsummering av Mikhail Gorbatsjov, hans liv og innflytelse.
Sjanger
Biografi
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2020.02.28
Tema

«vi applauderer Gorbatsjovs reformer. Vi visste at kommunismen kom til å forfalle om vi bare fjernet en sten fra muren den var bygd på.»  -Lech Walesa. 

Mikhail Sergejevitsj Gorbatsjov, er kanskje mest kjent som Sovjetunionens siste leder. I forhold til andre tidligere Sovjetiske ledere, jobbet Gorbatsjov diskre med å la kommunismen forfalle, istedenfor å prøve å dyrke den fram. 

Gorbatsjov ble født i 1931, den andre Mars, i en liten landsby, Privolnoje, i Nord-Kukasus. Slik som mange andre, drev hans familie med jordbruk, underlagt Josef StalinsiTerrorvelde. Ikke lenge etter Gorbatsjovs fødsel opplevde Sovjetunionen en katastrofal sult, som et resultat av Stalins sammenslåing av nærmest all jordbruksdrift. Jordbruket stoppet opp helt, og hvis man ikke ble henrettet av Josef Stalins menn, sultet man i hjel. I Regionen der hvor Gorbatsjov bodde, var så mange som 90% av befolkningen bønder, og resultatet av sulten var 6 millioner døde, og over 40 millioner berørte.

Vi hopper litt lengre frem i tid. Gorbatsjov har lenge vært involvert i den Sovjetiske politikken, og i 1985, ble han generalsekretær i Sovjetunionens ledene politiske parti, Sovjetunionens kommunistiske parti, The Community and Public Sector Union  (CPSU). Dette gav han relativt mye makt. I 1990 ble han president for det samme partiet. 

Resultatene etter den andre verdenskrig var en kaotisk fordeling av Europeiske land mellom seierherrene, England, USA, og Sovjetunionen. Sovjetunionen ønsket å spre kommunismen gjennom Europa, mens USA gjorde hva som helst for å stoppe denne bølgen. Denne uroen stod spesielt sterkt i land som Tyskland og Polen, begge land som ønsket et demokratisk regime, men som under Sovjetunionens ledelse, ble nektet dette. Det var dette som ble den kalde krigen, sammen med atomkappløpet, og det var dette Gorbatsjovs ledelse ble starten av slutten på.

Etter han kom til makten i 1990, kom forandringer- både i Sovjetunionen og utenriks- med stormskritt. «Glasnost» er et utrykk brukt mye gjennom 80- og 90-tallet, og ble først tatt i bruk i 1985 av Gorbatsjov, som et slagord for hans politikk. «Glasnost» betyr på norsk, «offentlighet» eller «publisitet» og var et slagord ofte brukt for å representere en økt ytringsfrihet, og bare generelt frihet, i Sovjetunionen.  Et annet slagord fra Gorbatsjov, er «Perestrojka». Selv om dette utrykket har mye til felles med Glasnost, så satte dette mer fokus på den økonomiske omstruktureringen, og en økt vekt på markedsmekanismer og eksport og import. Og dette fungerte!

Gorbatsjov var en av de mest sentrale personene under den kalde krigen på 80-90’ tallet , og også til den dag i dag. Selv om Gorbatsjov ikke direkte prøvde å forhindre kommunismens spredning i Europa, gjorde han allikevel en innsats for å gjøre forholdene bedre for alle kommunistiske områder, og hvis det som måtte til var å kvitte seg med kommunismen helt, så var det det som ble gjort. Han jobbet  kanskje mest med å øke friheten og demokratiet i Russland, som resulterte i det systemet som er i Russland i dag. Hvis Gorbatsjov ikke hadde fått innflytelse over politikken i Russland, er det lite trolig at verden hadde vært som den er i dag.

 

Kilder:

15.11.2019:

-Leksikon «Respons- moderne kunnskap for alle.» (2007) Utgitt av Bertmark Norge AS, Redigert av Bernt Hagtvet.

- Britannica.com: https://www.britannica.com/biography/Mikhail-Gorbachev

19.11.2019:

-SNL.no: https://snl.no/Mikhail_Gorbatsjov

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst