naturfag prøve

Naturfags prøve
Sjanger
Biografi
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2017.11.14
Tema

NATURFAGS PRØVE 

 

1.    hva er forskjellen på strøm og spenning?

Elektrisk strøm er elektroner i bevegelse. Elektrisk strømstyrke måles i Ampere (A). Det er antall elektroner som går gjennom et gitt punkt på ledningen i løpet av et sekund.
​Elektronene beveger seg fra et sted hvor det er overskudd av negativ ladning (kalt negativ pol) til et sted med overskudd av positiv ladning (kalt positiv pol). 

Elektrisk spenning er kraften som driver elektronene gjennom kretsen. Hvis det er stor forskjell i antall elektroner på den negative og positive polen - er spenningen høy. Er det liten forskjell - er spenningen lav.
Elektrisk spenning måles i Volt. (V). I likhet med strøm, må det også være en lukket krets for at det skal være spenning. 

Elektrisk spenning måles i volt.
​Symbolet for spenning er U.

 

2.    Hva måles de to i? (måleenheten) 

Spenning måles i VOLT (V)

Elektrisk strøm måles i AMPERE (A)

 

3.    Hvilken ulike egenskaper (lysstyrke og strømforbruk) får vi ved serie og parallellkobling av lyspære og batteri?

når vi seriekobler vil lyspæren lyse svakere men batteriet vil vare lengere etter hvor mange lyspærer du har.

når vi bruker parallellkobling vil lyspærene lyse sterkere men batteriet vil vare kortere fordi det går ut mye elektroner om gangen. 

 

4.   Hvordan utnyttes ulike koblinger (serie/parallell) i hverdagen?

Lyspærer, ledninger til husene og i biler for elektriske koblinger.

 

5.    Hva er elektrisk motstand?

Elektrisk motstand sier noe om evnen et materiale har til å lede elektrisk strøm. motstanden sier noe om hvor vanskelig/lett det er for elektronene å bevege seg gjennom et materiale. Et annet ord på motstand er resistans.
Motstanden måles i Ohm. (Ω). R står for resistans (motstand).  

6.    hva måles det i?

motstand måles i Ohm. (Ω). 

 

7.    hvordan er sammenhengen mellom spenning, resistans og strøm?

Vi har en regel som sier noe om sammenhengen mellom spenning, motstand og strøm. Denne regelen kalles "Ohm lov". Denne loven gjelder så lenge motstanden er konstant.

Spenning (U) = motstand (R) x strøm (I)

Den sier noe om forholdet mellom spenningen og strømmen som beveger seg gjennom et materialet. 

 

Begrep:
Forklaring med egne ord:
Eksempel, bilde eller illustrasjon:
Strøm
 Elektrisk strøm i forskjellige materialer. I metaller består strømmen av frie elektroner som beveger seg når de utsettes for virkningen av et elektrisk felt i lederen. Det er den negative ladningen som beveger seg, mens den positive er bundet til atomene i metallets krystallgitter.
  
Ampere
Ampere er en enhet for å måle elektrisk strøm. Enheten Ampere forteller oss hvor mange elektroner som passerer gjennom en elektrisk leder på et bestemt sted per sekund.
  
Spenning
 ​Elektrisk spenning er kraften som driver elektronene gjennom kretsen. 
  
Volt
 Volt er en avledet SI-enhet som beskriver verdien av en elektrisk spenning.
  
Motstand/resistans
 
 
Ohm (Ω)
 Ohm er måleenheten til motstand 
  
Ohms lov
 Ohms lov sier at elektrisk spenning (U) er lik motstand (R) ganger strømstyrke (I). Spenningen er den kraften som skal til for å flytte strømmen gjennom et kretsløp. 
 
Watt
 Watt (W) er en måleenhet for effekt- eller energiforbruk. Wattstyrken sier ikke hvor sterk en lampe lyser, kun hvor mye effekt lyskilden bruker.
  
Sluttet strømkrets
 Elektroner har en negativ ladning. I metaller beveger elektronene seg fritt rundt om kring, disse kaller vi ledningselektroner. En sluttet krets betyr en sammenhengende

strømforbinelse. I en parallellkobling er spenningen lik gjennom hele kretsen, men strømmen er i ulike elementer.
 
Seriekobling
 Seriekobling er to eller flere komponenter i en elektrisk krets som er koblet etter hverandre. 
  
Parallellkobling
 En parallellkopling er en kopling av elektriske komponenter ved siden av hverandre i en krets slik at spenningen over alle komponentene er lik. 
  
Spenningskilde
Spenningen fra en spenningskilde driver strømmen i en elektrisk krets, og samtidig oppstår spenningsfall på grunn av motstand
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FAKTA

§  for at det skal kunne gå en elektrisk strøm, må det finnes en sammenhengende vei for strømmen. Denne veien må bestå av legende materiale, og den må være sluttet. Det må finnes noe som driver strømmen framover, for eksempel et batteri.

§  Lyspærer og batterier har to tilkoblingspunkter som må være koblet til for at pære skal lyse.

§  Batterier kobles ofte i serie. Lyspærer kobles oftest parallelt.

§  Metaller er gode elektriske ledere. Plast og glass er isolatorer.

§  Elektrisk strøm er elektrisk ladde partikler som beveger seg i en bestemt retning.

§  Strømmen er den samme overalt i en sammenhengende krets, blir den borte i hele kretsen.

§  I en parallellkobling fordeler strømmen gjennom kretsen.

§  Elektriske motstand begrenser strømmen i en krets. Elektrisk motstand kalles også resistans. 

Størrelse 
symbol
Målenhet 
Forkortelse 
strøm
I
ampere
A
spenning
U
Volt
V
Motstand 
R
ohm

§   En kortslutning er en uønsket snarvei for strømmen, slik at den ikke går der vi ønsker i strømkretsen.

§  Ohms lov sier at det er en sammenheng mellom spenningen og strømmen  i en strømkrets. Med ord: spenning = resistans x strøm. Med symboler: U = R x I 

§  Statisk elektrisitet oppstår ved gnidning mellom forskjellige gjenstander. (statisk) betyr at ladningene er i ro.

§  Like ladninger frastøter hverandre. Ulike ladninger tiltrekker hverandre.  

 

 

 

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst