Niels Bohr (1885-1962)

Fakta om hvor han ble født og hva han har funnet på.
Sjanger
Biografi
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2005.12.13

Niels Bohr ble født den 7. oktober 1885. Han ble født inn i den svært intelligente og glade familien til Christian Bohr og Ellen Adler i København. Niels’ far var professor i fysiologi ved universitetet i København og senere viserektor. Niels hadde en eldre søster, Jenny, som senere underviste historie og en yngre bror, Harald, som skulle bli en fremstående matematiker. I barndommen og også senere i livet, var Niels og Harald nærmest uatskillelige. Ved universitetet spilte begge fotball. Harald spilte også for landslaget og ble berømt som en av Danmarks beste fotballspillere.

 

Som sin første undersøkelse i fysikk valgte Niels en nøyaktighetsmåling av overflatespenningen til vann. Dette fullførte han i 1906, da han fremdeles var student ved universitetet i København, og det ga han en gullmedalje fra vitenskapsakademiet. Etter å ha fullført studiene i København i 1911, dro Bohr til Cambridge og siden til Manchester der fysikeren Ernest Rutherford hadde etablert et produktivt laboratorium. Der la Bohr grunnlaget for sin viktigste vitenskapelige oppdagelse, nemlig atommodellen. Ved å studere det enkleste atomet, hydrogenatomet, og dets linjespektrum, erklærte han at dets elektron bare utstrålte energi når det gikk fra ett tillatt nivå til et nivå med lavere energi. Atomet kan absorbere og gi fra seg energi bare i gitte mengder, kvanter, som tilsvarer energifoBohr dro tilbake til København i 1916 som professor, og i 1920 ble han grunnlegger og direktør av det nylig etablerte institutt for teoretisk fysikk. I 1936 foreslo han en modell for atomkjernen og forklarte spalting av atomkjerner med en modell der kjernen oppfører seg som en foranderlig væskedråpe. Bohr samlet mange unge kvantefysikere rundt seg som senere kom til å bli viktiger.

 

Bohr giftet seg med Margrethe Norlund. Hun var til uvurderlig støtte for mannen, og ekteskapet deres varte i over 50 år. De fikk seks sønner. Bohrs største sorg var da hans eldste sønn døde foran øynene hans i en seileulykke.

 

Under den andre verdenskrig, i 1943, flyktet Bohr og familien fra det okkuperte Danmark på grunn av trusselen om en forestående arrestasjon. De dro først til Sverige, så med et militærfly til England og til slutt til USA. I USA deltok Niels og sønnen Aage i atombombeprosjektet ”Manhattan” i Los Alamos. Da han dro tilbake til København i 1945, engasjerte Bohr seg i fredelige måter å bruke atomenergi på og internasjonal atomkontroll. Han var interessert i filosofi og laget ordet komplementaritet. Han ble beæret med den høyeste utmerkelsen i Danmark, elefantordenen, og valgte ying-yang-symbolet på emblemet.

 

Bohr var glad i kunst og litteratur. Vennekretsen var stor og omfattet kunstnere, vitenskapsfolk og bekjentskaper fra barndom og ungdom. Han likte å gå på ski og pleide å sykle til instituttet. Sammen med venner eide han en seilbåt.

 

Bohr var en hyggelig person med et åpent sinn. Alle som kjente til ham nevnte følelsen av varmen og godheten som kom fra hans menneskelige og gode vesen.

 

I 1913 la han fram sin atomteori. Ifølge Bohr beveger elektroner seg i bestemte baner(skall) rundet kjernen.

 

 

<bilde>

 

 

Bilde av Bohr si atommodell.

 

<bilde>

Bilde av Niels Bohr.

 

Niels bohr døde den 18 november 1962, det var en trist dag da Bohr døde.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst