Nordahl Grieg

En oppgave om Nordahl Grieg.
Sjanger
Biografi
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2002.04.18

Johan Nordahl Brun Grieg ble født i Bergen for hundre år siden, i året 1902, og er perifert beslektet med den norske komponisten Edvard Grieg. Familien han ble født i var kulturelt interessert, noe som også kom til å prege hans fremtidige yrkesvalg. Faren var musikklærer ved universitetet, mens moren kom fra en politisk aktiv familie.

 

Ettersom Grieg nærmet seg voksen alder dro han til Oslo for, som sin far, å studere ved universitetet. Etter studiet var fullført dro han til sjøs fremfor å studere videre. Han fikk hyre på en skute som seilte mot Australia, og fikk ombord i denne sin debut som forfatter med diktsamlingen Round the Cape of Good Hope.

 

Tilbake i Norge studerte han filologi og skrev samtidig for Tidens Tegn og Oslo Aftenavis. Utdannet filolog, flyttet han til England for å studere ved Wadham College i Oxford. Under studiene i England skrev han novellesamlingen De unge døde, uten å vite at han selv kom til å bli en av dem. Da han omsider også hadde fullført studiene i England, følte han igjen for å reise, og dro derfor ut verden, denne gangen ikke som sjømann. Underveis skrev han reiseskildringer som ble vel ansett og oppnådde høy popularitet. I Kina dekket han i 1927 blant annet borgerkrigen mellom kommunistene og tilhengerne av Kuomingtang.

Hans første skuespill skrev han i Bergen senere samme året. Dette het A Young Man’s Love, og ble raskt etterfulgt av Barabbas, et annet skuespill.

 

Gjennom sine tekster ble Nordahl kjent som en motstander av nazisme og fascisme. Som 34-åring dannet han avisen Veien Frem, hvor han fordømte nazistenes handlinger og lovpriste Sovjetunionen hvor han under et opphold hadde blitt kommunist. Avisen ble et viktig forum for debatten om antifascisme. Avisen utkom i to år, hvoretter han flyttet til Moskva. Der skrev han tre skuespill sterkt inspirert av den russiske film- og scenekunst.

 

Som følge av tyskernes invasjon av Norge, meldte Grieg seg som frivillig i hæren og var med en pengetransport som fraktet Norges banks gull via Molde til Tromsø. Derfra dro han med krysseren Enterprise til Storbritannia hvor han ble utdannet til offiser.

 

Mens han var i England giftet han seg, men var kort tid senere med i et flytokt over Atlanterhavet som krigskorrespondent. Flyet han var passasjer i ble skutt ned over Berlin, den 2. desember 1943. Man antar at han ligger på et sted hvor det i dag er bygget en motorvei ut av Berlin. Det har blitt laget en statute av Grieg som står på østsiden av Den Nationale Scene i Bergen. Denne er 2,4 meter høy.

 

Sven H. Rossel beskrev siden Nordahl Grieg med følgende ord: ”... Grieg er en lyriker og dramaturg som med liv og lyst forsøkte å kombinere livet og poesien. Han dro ut i verden som sjømann, landstryker og journalist for å finne materialet han skulle skrive om istedenfor å finkjemme det menneskelige intellekt og psyke.”

 

Analyse av diktet "Vuggesang i mørketid"

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst