BLM og kampen mot raseskille

Essay/informasjonsside om Black Lives Matter, slaveri og kampen mot raseskillet. Tre sider. Samfunnsfag. Vurdering: Høy
Sjanger
Essay
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2020.11.09
Tema

Diskrimineringen av afroamerikanerne har eksistert siden slaveriet til nå tiden. Svarte ble
sett ned på og ble hardt rammet av raseskillet. Svarte kjemper fortsatt for sine rettigheter i
dag som har gått verden rundt, og dette heter black lives matter. Hva er historien bak
dette?

Det hele starten med slaveriet i USA. Flere hundre tusen slaver ble ført bort fra Afrika for å jobbe som slaver, men etter slavene ble frie i 1865 fortsatte diskrimineringene av
afroamerikanerne til langt ut på 1900-tallet. Svarte ble mobbet, diskriminert og fikk masse uhyggelige navn slengt etter seg. I sør-statene kjente svarte ekstra på det med systematisk diskriminering og en stor sjanse for å bli lynsjet. Det var skoler som ble delt mellom hvite og svarte, noen parker hadde sine egne plasser for hvite og de svarte fikk dårlige livskvaliteter enn de hvite. Det var også delt mellom hvite og svarte på transport og restaurantene. Afroamerikanerne hadde stemmerett, men brukte ikke stemmeretten sin fordi de ble forhindret av spesielle lover og krenking av hvite. Når året 1954 kom bestemte høyesterett i USA at det skulle bli slutt på segregeringen. Siden sørstatene var uenige startet det ikkevoldelige protester med Martin Luther King som leder. 

Martin Luther King var den som ledet ikkevoldelige protester sammen med de svarte motdiskrimineringen i USA. Han var en borgerettskjemper på 1950 til 1960 tallet og var utrolig aktiv for at afroamerikanerne skulle ha likestilling i samfunnet. I 1964 fikk han Nobels fredspris for sitt arbeid, det samme året kom ‘’The Civil Rights Act’’ kjent som
borgerettighetsloven som jeg skal skrive om senere. Martin Luther King ble drept av en
snikskytter i 1968 på grunn av hans arbeid som mange mislikte. I dag er King kjent for sitt arbeid mot diskriminering, ikkevoldelige protester og at svarte skal ha like levevilkår som hvite. I sin ‘’I have a dream tale’’ forteller King om drømmen hans om frihet, den kommende generasjon ikke skal bli dømt av hudfarge og likestilling mellom ulike raser. 

Det hele skjedde når Martin Luther King tiltrakk oppmerksomhet da han og andre
borgerrettighetsaktivister ble arrestert etter å ha ledet en boikott av et transportfirma somkrevde at fargede overlot sine plasser til hvite og at de skulle stå bakerst i bussen. I løpet av det neste tiåret skrev, snakket og organiserte King fredelige protester og
massedemonstrasjoner for å lede oppmerksomheten mot rasediskriminering, idet han
krevde at det ble innført borgerrettighetslovgivning til å beskytte de fargedes rettigheter. ‘’Civil Rights of Act’’ forbyr diskriminering av rase, farge og religion. Innflytelsen til Martin Luther King var så sterk at Kongressen vedtok Borgerettighetslovene kjent som Civil Rights of Act i 1964. Etter King sin død ble han tildelt Presidentens Frihetsmedalje, som er nå et ikon for borgerrettsbevegelsen. Innflytelsen og arbeidet hans symboliserer liket og frihet fra diskriminering. 

Men hvordan har afroamerikanerne det i dag i USA? Diskriminering, rasisme og
politibrutalitet mot svarte eksisterer fortsatt i dag. Det finnes en stiftelse for dette som
heter Black Lives Matter. Black Lives Matter ble stiftet i 2013 når en 17 år gammel gutt,
Trayvon Martin ble skutt og drept av en mann som het George Zimmermann. Zimmermann skjøt Martin bare fordi han så ‘’mistenkelig’’ ut. Det er mange afroamerikanere som hat mistet livet sitt basert på fordommer. Siden da har det fortsatt vært masse politibrutalitet i USA hvor de har skutt og drept flere svarte når de har vært uskyldige eller har bare gjort en liten kriminell handling. Statistikk viser at afroamerikanere har 3 ganger så mye sjanse å bli skutt av politiet enn hvite. Siden 2013 har Black Lives Matter vært en kjempe stor del av aktivisme og rasisme. Men Black Lives Matter har blåst spesielt opp etter politibrutaliteten på George Floyd 25. mai 2020. Flere har gått i demonstrasjoner, protestert og de yngre generasjonene har lagd uttrykk mot politiet som ACAB som betyr ‘’All Cops Are Bastards’’. Hele verden ble rystet og sjokkert over drapet på Floyd, derfor viser mange støtte gjennom sosiale medier med hastagen black lives matter og støtter kampen mot rasisme som har gått
rundt hele verden. Samtidig har Black Lives Matter bølgen ført til å stå opp mot rasisme, ønske om å endre holdningen til politiet og at den ene rasen er ikke mindre verdt enn den andre. Ingen raser er verdt å drepe bare på grunn av rykter, fordommer eller hudfarge deres.

Det vi har lært om slaveri, raseskillet og Black Lives Matter er at afroamerikanere har vært diskriminert, sett ned på og har vært den rasen som har tungest historie. Historien til slaveriet viser hvor mye som kan skje mot en rase bare på grunn av hudfargen deres, hvor mye svarte har blitt sett ned på og blitt tatt inn som arbeidere og ikke mennesker. Flere hundre år etter slaveri ble avskaffet har afroamerikanere blitt lynsjet og fortsatt systematisk diskriminert. Enda flere år senere, i våres nå tid har afroamerikanere vært ‘’mistenksomme’’ på grunn av hudfarge og fordommer. De opplever frykt for politiet som egentlig skal passe på dem, store mengder med mennesker som går i demonstrasjoner eller er aktiv med hastagen black lives matter for å vise sin støtte. I tillegg så betyr Marthin Luther Kings arbeid utrolig mye i dag, han ledet ikkevoldelige demonstrasjoner, ville at alle raser skulle leve sammen i fred og ha de samme rettighetene. Vi har fortsatt en lang vei å gå mot rasisme, politibrutalitet og respektere andre raser. 

Kilder:
https://www.cosmopolitan.com/uk/reports/a32728194/black-lives-matter-timelinemovement/
https://blacklivesmatter.com/
https://snl.no/borgerrettsbevegelsen

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst