Global oppvarming

Oppgave om temaet klimaendringer.

Karakter: 5 (9. klasse)

Sjanger
Essay
Språkform
Nynorsk
Lastet opp
2008.10.02

Fleire veit ikkje kva ein global oppvarming er. Nokon trur dette er det omvendte av ein istid, og.. Kanskje det er det. Ei global oppvarming er ei nemning på ein prosess der den globale gjennomsnittstemperaturen øyker. Det blir spådd ny istid i Europa ein gong i løpa av dei neste 200 årane og ein global oppvarming hold nå på seies det. Er det noe vi kan gjøre for å få stoppa dette? Ein global oppvarming kan få konsekvensar som at mange dyr døyr, ein er kanskje nøydt til å flytte frå der man bor. Det kan bli varmare eller kaldare i lufta. Hele jorda kan blir snudd på hodet.


Alt for mange tenker, dette har ikkje noe med meg å gjøre. Eg er død før den tida, men kva med barn og barnebarn? Eller, kva med dyra og deira liv? Det er vi, som nå lever på jorda som må ta vare på ho. Gjør vi det? Les ein i aviser rundt omkring, så er det jo klart at vi snart har ein stor miljøkatastrofe om vi ikkje gjør nokre endringar dei neste åra!

 

Ei global oppvarming kan skape store problem. Vi kan lese om hol i ozon laget og isbjørnar som utryddast. ’’Holet i ozon laget over antarktisk er stort, større ein nokon gong.’’ Mange bryr seg ikkje om isbjørnar, hull i ozon laget eller antarktisk. Andre steder som i Sør-Amerika er folk blitt forbrent og fått hudkreft bare ved å opphelde seg utandørs nokon timar. Og på den nordlige halvkule viser vintermålingar at gjennomsnittet over Oslo har gått ned med minst 6 % sida 1979. Er ikkje dette ting som får folk til å tenke over kva vi gjør med jorda vår? Kva vi gjør med plassen vi bor, kor våre barn og barnebarn en gang kommer til å bu. Det får meg til å tenke! Isen smeltar, havet blir større og områdar blir oversvømte. Skremmer ikkje dette? Eg har ikkje lest så mye om dette før, men nå når eg gjør det, så syntes eg at det er heilt utroleg at vi kan gjøre noko slikt.

 

Kan det bli ein ny istid i nord pga den globale oppvarminga? Den forrige istida kom etter at store mengder smelta is strømde ut i Nord-Atlanteren. Når ferskvatnet blanda seg med sjøvatnet, blei det ein isfrysing. Altså, ein istid.

 

Golfstrømmen blir i dag, stadig svakare og det kan bety ein dramatisk nedkjøling av heile Nord-Europa, og nokon forskare fryktar ein ny istid i Europa. Utan innvirkningen frå den varme Golfstrømmen ville klimaet i Noreg tilsvare klimaet på Grønland. Om polane smeltar, vil alt det kalde vannet stoppe det varme, som kjem frå Golfstrømmen. Norden blir nedkjølt, og det blir ein ny istid. Men like vel, mange forskare er uenige, og nokon meiner at så langt som det vil det aldri gå.

 

Forskare meiner også at Arktisk kan være isfritt rundt år 2070, men at det ikkje vil oppstå ein istid av det. Men vi kan ikkje sitte og vente på at vi skal få resultata frå forskarne, vi burde begynne å gjøre noe med dette nå. Gjøre noko med det mens vi enda har sjansen til å ordne opp.

 

Mye av dyrelivet vil også forsvinne om dette skjer. Ein global oppvarming, som ein istid. Dreper dyrelivet. Isbjørnane vil kanskje dø ut, pga at polane smeltar og isen forsvinnar. Isbjørnar lever nemlig av jakt på isen. Og dette kan skje allereie i 2020, eller så seint som rundt 2080. Det kan også være at isbjørnar, som i Canada – Blir eit land dyr.

 

Mange små dyr i havet vil forsvinne, pga varmare eller kaldare vann ein det dei kan leve i, og nei det er da ikkje så ille. Vi har jo ikkje bruk for dei små dyra! Men tenker du på ein næringskjede, så treng for eksempel fisk disse dyra. Vi tjenar mye på fisk, handel og salg av fisk. Vi spisar mye fisk, og den gir oss mange viktige vitaminar. Slik vil det fortsette, med fleire og fleire dyr om oppvarmingen blir større.

 

Til slut har vi mista dei dyra vi treng aller mest, kanskje vi til slutt mistar oss sjølv. Så alt dyreliv som finnes er viktig, uansett kor lite betyideleg det kan virke. Kanskje det lille dyret er maten til det dyret vi har mest behov for. Om den globale oppvarmingen skjer veldig fort, slik at dyr og planteliv ikkje får tid til å omstille seg etter omstendigheta er det mindre sjanse for at dei vil overleve. Skjer oppvarmingen over fleire år, vil plantane og dyra ha større sjanse for å omstille seg og for å overleve.

 

Havet vil stige, å dette vil skape problema både for menneske og dyr. Vi er nøydt til å flytte lenger inn på land, eller kanskje opp i fjell. Det blir nok oversvømmelsar, og eit mye meir ekstremt og ustabilt vær. Nokon meiner de siste orkanane, Katrina og Rita er resultata av den globale oppvarminga. Eg bor sjølv oppe i Alta. I år har det vært minimalt med snø der og ganske mildt.  I januar regnet det, og noe slikt er ikkje vanleg der!

 

Da eg reiste til Oslo/Fredrikstad, i januar – ble eg vidare overraska. Det var meir snø der ein heime i Alta. Om dette kan ha noko med den globale oppvarminga og gjøre, veit eg ikkje. Men at det var rart, og nesten litt skremmande at været er slik, det er sikkert. Er det slik mange trur, at det ekstreme været i det siste skyldast global oppvarming, burde vi kutte ned på stoffane, gassa og det som påverkar og setter verden i ubalanse.

 

Det er kanskje også mange som tenker. Ein global oppvarming - ja, da får vi eit varmare og eit meir solfylt vær. Dette er ikkje sikkert. Korleis forholda blir når dette skjer, kommer nok helt ann på stedane på jorda. Det kan føre til meir nedbør og kraftigare vind enkelte stedar, mens andre stedar igjen kan det bli som i ein ørken. Det kan bli kaldare, eller varmare. Det vil variere helt, etter frå sted til sted.

 

Dette burde få ein til å tenke. Kva er det vi gjør med jorda vår? Skal vi bare sitte og høre på at dei fortel på nyheta om alt som skjer i verden. Lese i avisene om ekstremt vær, og ikkje bry oss? Nei, disse katastrofane har jo ikkje noko med oss å gjøre. Det skjer ikkje i Noreg. Se nå, det snør meir i Sør-Noreg ein i Nord-Noreg. I Hammerfest har det vært så kraftig vind at dei ikkje kunne sende barna på skule, å alle måtte være inne. Gjør vi ikkje noe snart. Vil heile verden bli snudd på hode. Vårt lille fredelege land vil ligge midt i eit orkan område. Eller at vi opplever jordskjelv så strekt som de hardast rammande. Gjør vi ikkje noe, kan kanskje dette skje. Eg seier ikkje at det skjer. Har ingen bevis på det, men ein vet aldri. Slik situasjon er i dag, å slik vi øydeleggar vår jord så kan eigentlig alt skje oss.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst