Penalhus

Eit essay om pennalhus faktisk ;p
Sjanger
Essay
Språkform
Nynorsk
Lastet opp
2006.04.21
Tema
Skole

Eit pennalhus er noko du treng når du gjeng på skulen, men kvifor eigentleg? Kan ikkje folk berre få ein blyant og det ein treng på skulen? Å so levere det inn igjen når skule dagen er ferdig. Då treng ikkje folk å drasse rundt på pennalhus der det står mange namn i alle hjerta som er skreve utan på pennalhuset. Det blei lett ein del. I tillegg til alle hjerta å tulle utan på så er pennalhuset ubehageleg skittent inni. Alle tinga er skitne og fulle av bly, men likevel får dei ikkje ligge i pennale ditt. Folk tar f.eks. pennen din å skriv namne på ein gut/ei jente som du kanskje liker eller kanskje du ikkje kjenner personen ein gang. Dei tar pennen din og skriv på ditt pennal å so gjeng dei vidare til neste pennal å vidare å vidare helt til dei legg pennen i ein anna person sitt pennal å du finn aldri igjen pennen din. Så vert de time å læraren ber alle finne fram ein penn. Men kvar er pennen din? Jo, den har blitt lagt i eit anna pennal så du veit ikkje kvar den er. Læraren blir irritert og begynner å mase om at alle må lære seg å merke alle tinga ein har i pennale sitt skikkelig slik at dei er lette å kjenne att.

 

Men når ein merkar tinga så bruker ein teip å papir og det er ikkje akkurat særleg billig. Skulen har knapt råd til skulebøker til alle elevane. Kommunen har ikkje mykje pengar å gi til skulane og sidan alle lærarane skal ha lønn so vert ikkje det masse til overs. Lærarane jobbar ganske mykje og får ikkje særleg mykje i lønn men pennalhus må dei ta seg råd til. Eit pennalhus er ikkje noko du får med skulen. Det må du kjøpe sjølv. Det same gjeld for blyantar, linjalar, kvessar, farge tusjer og andre ting som ein har i pennale. Eit pennal er eigentleg ganske så personleg. Ein gut på 10 år har ikkje eit rosa Diddel pennalhus med søte små blomstrar og hjerter på. Han har mykje heller eit svart, rødt og blått pennalhus men spider man på. Det første pennale ein person får no i dag er vanlegvis det pennale ein får i ein ”velkommen til 1.klasse” pakke ein får i posten det åre ein skal begynne i 1.klasse. Det pennale er ikkje akkurat det same pennale ei jente eller ein gut i 9.klassa brukar. For opp igjennom åra når du går på skulen kjøper du deg stadig nye pennal. Du kjøper oftast eit nytt kvar gong når glidelåsen vert øydelagd, der er tomt for plass til å teikne hjerte å skrive namn, du får ny kjærast og kvar gong når det vert fylt med blyantkvess og bly frå den gamle, slitne blyanten din på innsida. Eit pennal kan sikkert vere kjekt å han men eg meinar det hadde vore smartare dersom ein lærar gav kvar elev ein blyant å det eleven treng kvar gang vi må skrive noko å heller ta dei inn å legge dei i ei skuffe å passe på dei. For eit pennal veg noko når det ligg i sekken og du er trøyt å sliten i ryggen å hovudet. Eit pennal kan vere nyttig nokre tider for når du er heime og skal gjere lekse då er der ingen lærar som kan gi den ein blyant og eit viske lær når du treng det. Heimeleksene kan ein ikkje akkurat bere gi blaffen i heller. Er eit pennal nødvendig?

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst