Sensur, Sensur.

Skal vi la andre bestemme hva vi selv skal få se og høre?
Sjanger
Essay
Språkform
Nynorsk
Lastet opp
2001.11.09

Sensur Sensur! Det er det einaste som står i hovudet på dei norske myndigheitene. Dei sensurerer med sladdar, kuttar ned spellefilmar så ein set igjen med ein trailer og da er dei enda ikkje fornøgd. Dei lemlestar kunst og bannlyser det frå norske TV’ar. Eg spør om vi verkeleg treng nokre folk tel å sei oss kva vi skal sjå eller ikkje.

Eg veit mange ikkje kommer til å sjå seg einig med dette utsegne ,men dei norske myndigheitene sladder sin eigen tankegang. Til dømes , loven om pornografi i Noreg. Kvifor kan ein ikkje sjå menneskelege kjønnsorgana på norsk tv, når ein kan sjå elefantar og nashorn gjøre lumske ting med snabel og horn utan vidra omtanke. Kanskje dei tenkjer at dei skal skåne barna, men kvifor lar dei dei sjå på Blekkulf utan å tenkje meir på at han har bare 7 fangarmar og ein penis. Men kvifor kan ein da ikkje sjå menneske i seksuell omgang på Tv ?

Eit anna eksempel er måten dei kuttar ned filmar p.g.a. vald. Som eg kallar , å lemlesta filmar. Eg har sett to typar filmer , dei norske, og alle dei andre. Norske filmar har ei redusert spille tid på ca ein halv time. Myndigheitene kuttar bort så store delar av filmen at dei er dømt til å få konsekvensar. Ein kan sjå Leon på to forskjellige måtar , og ein blir skuffa over dei norske sensur-metodane. Og ein sat igjen med ein film utan sin moralske beskjed i form av meiningslaus vald fordi dei trudde det var for sterkt for det norske publikumet. Så dei fjerna den delen som fikk oss til å tenkje og lot oss sitje igjen med grov vald uten hemningar. For eg trur ikkje at ein Hollywood-resigør bare er ute etter å tømme 4l blod over ein skuespeler uten grunn , som filmen vart framstillast som. Er disse folka som fortellar oss kva vi skal sjå eller ikkje verkeleg folkevalt, eller er dei ei politisk styrke som skjuler for oss dei harde verkeligheitene resigørar prøver og framstille gjennom vold i filmar. Vil vi verkeleg tro at vi bor i ein glamorøs verd uten vald og kriminalitet.

I radio høyrer vi ofte raseri følgjast av ein ulyd som er den såkalde "sensuren". Men korleis i alle dagar skal ein utrykka raseri ved kunn stemmen uten å si eit stygt ord eller rope. For kva er "Faen" bortsett frå eit ord av raseri og ein lyd , og korleis erstattar man det. Den "biip" lyden man kan høyra er ein lyd som dekker over for eit stygt ord, og er ingenting annet enn ein lyd , så kor lang tid går det før dei må dekke over "biip" med ein "buup" fordi biip representerer eit så sterk ord(lyd) og er så å si blitt eit hatord. Har vi verkeleg eit behov for å være naiv eller vil vi bare ikkje vite om folk er sur ?

Ein kan fort knytte overdriven sensur med eit naivt menneske , og er det verkeleg det ein vil være. Blind for det som er verkeleg i vera , og blind for dei beskjedane som filmar byr på. Menneskar kan respektera andre menneskars grunn til å ønske sensur , men alle må respektera kvifor ein måte dei som vil ha nokre sagt sei det. Så det vale dei eigentlig står over for er om dei vil høyra eller ikkje. Så kvifor er vi så veldig raske til å rope Sensur Sensur ?

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst