Vitenskapens sikre metoder er en hjelpeløs teori.

År 2000 problem
Sjanger
Essay
Språkform
Nynorsk
Lastet opp
2001.01.31
Siden man oppfant data har man hatt en stor tilknytningen til den. På grunnlaget av dette århundrets forandringer innen data, forventer vi en rivende utvikling også i neste århundre. Mye av årsaken til det 20. Århundre, er utvilsomt utviklingen av den moderne computeren.

Det har siden PC- en ble skapt, oppstått problemer i PC- verdenen. Vitenskaps menn har kommet til et dilemma som blir såkalt kalt for
”År 2000 problemet. Det samme skjedde i 1969 at dataene ikke kunne behandle datoer etter 31 desember 1969. For å løse problemet fikk data ingeniør omprogrammert dataen slik at den ble stilt tilbake i tid. Det samme har oppstått denne gangen også. Av en eller annen grunn vil ikke PC-en gå over i det neste århundre. Men denne gangen er det mye mer avansert p.g.a. PC-ens forbedring gjennom tida.
Jeg vet at problemet har flere årsaker, men den alle viktigste er at denne måten å programmere på krever mye mindre minne ( Hvor mye kapasitet den har for maskinen kan lagre noe )enn hvis datoene skulle blitt skrevet fullt ut. I følge mediene har det siste årene, prisene på minne rast nedover i takt med utviklingen. La meg bare tilføye at når programmene ble laget på 60- 70 årene var det ingen som trodde at programmene ville overleve helt frem til i dag, og overgangen til et nytt årtusen ble derfor ikke sett på som noe problem, Men jeg tror at sannheten med å lage store programmer er voldsomt dyrt og krever store ressurser. Siden PC-en var i en rivende utvikling synes jeg at data ingeniør burde ha tenkt på fremtiden når de lagde programmene, men det var også det at folk ikke ville satse på et helt ny skapning innen elektronikk, som tilsvarte århundres oppfinning.


I Norge er det arbeidet relativt lite med ”År 2000 problemet ”. I avisa kommer det stadig vekk at det er et problem i utlandet. Veldig lite har Norge blitt utpekt. Men det er imidlertid ikke noe tvil om, at kostnadene øker etter hvert som det nye årtusen nærmer seg. Etterspørslen etter programvare som kan rette PC-en vil bli større og dette vil skyve lønningene til programmererne i været. De nye utdannede dataingeniørene kommer med nye ideer som kan løse problemet. Blant annet har man begynt å bygge PC-er som kan greie seg gjennom årtusen skifte, men ikke lenge etter vil det oppstå det samme dilemmaet. Dataingeniør jobber på spreng for å unngå dette problemet før PC-ens ”Dommedag er omme”.
Etter mine kilder kommer bedrifter som ikke tar problemet på alvor, vil kunne få så store lidelser en tid, at bedriften ikke vil kunne fungere. Over 75 % av de bedriftene som må gjennomføre total stans lengre enn en uke vil kollapse innen 6 måneder. Derfor er det viktig å sette i gang å få løst problemet. Det er nesten ikke mulig å få noen utsettelse, og en forsinkelse vil kunne få store følger.

Etter min mening kommer data ingeniør til å gjøre det samme som de gjorde tilbake i 1969. De kommer til å stille tida tilbake til de greier å få et endelig konklusjon for ”ÅR 2000 Problemet”. Men la oss håpe på det BESTE.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst