Eventyr i vår tid

Om eventyr. Hvilken effekt hadde de på folk før i tida?

Sjanger
Eventyr
Språkform
Nynorsk
Lastet opp
2004.04.30

”Et eventyr er en oppdiktet og fantasifull fortelling om forferdelige, underlige og vidunderlige ting. Eventyret git næring til fantasien og kan nøre opp under drømmer om at alt er mulig, alt kan skje når som helst og hvor som hels” (Tema 2 s.99 1.avs, Det Norske Samlaget) Eventyra er ein av noregs viktigaste kulturskattar, og dei har betydd utruleg mykkje for oss oppigjennom tidane.

 

Heilt frå nasjonalromantikken har folkediktinga representert det særnorske, særlig eventyra. For meg representerar eventyra den Norske eventyr lysta og evna til å drøyme og fantasere, Det var nettopp det eventyra gjorde, dei lærde folk å drøyme,

 

Noe som var svært viktig i ei tid hvor levekåra ikkje er slik dei er i dag.  Derimot trur eg at trangen til å drøyme seg vekk i dag er sterk, vekk fra kvardagens slit og mas, om levekåra er bedra trur eg at det har blitt tillsvarande mer stress. Eventyra er for mange et sted å gå når dei følar seg slitne eller utbrendt, eventyra blir av mange brukt som ein tankeflukt bort fra kvardagens problemar og mas. Selv om det nok ikkje er like mange som leser eventyr i dag er dei nok bare bruka på ei anna måte, det er mange som tenker på Espen Askelad når dei står ovenfor ei utfordring.

 

Eventyra hadde også ein oppdragande effekt, eventyra minde folk på hvilke verdier og moraler samfunnet vart bygde på. Eventyra oppforda også til å jobbe hardt for å nå målet sitt, eventyra har ein helt som etter hart arbeid og slit endelig når sitt mål om rikdom eller prinsessa og halve kongeriket. Eventyra har også kvasse kontrastar mellom persjonene og viser hvilke typer som til slutt vinner. Men det viktigaste er nok at eventyra forteller oss at om vi er villige til å arbeide hardt vil vi til slutt nå målet.

 

I dag har ikkje eventyra den same oppdragande effekten. Dette pågrunn av at folk i dag har sett og høyrd så mykje igjennom media, at dei ikkje tar til seg det dei høyrer eller leser på same vis dei gjorde for mange år sida. Eventyra i dag stimulerar meir til å stille spørsmål om kvifor man tar dei valga man gjør, framfor å moralisere slik dei gjorde før. Derimot vil dei yngste tilhøyrarene ta til seg meir av det moraliserande da dei fortsatt ikkje har noko bevisst forhold til hvilke moralar og verdiar dei står for. Men det hindrar ikkje folk i å værte underholdt og å la fantasien løpe.

 

Da eventyra vart lagd vart dei meint for alle, som underholdning, som eit samlingspunkt og som eit tilbud til tankeflukt og drøymar. I dag er ikkje lenger eventyra brukt som underholdning i same grad, dei har verte utkonkurert av andre typar media.

 

Men dei minste har fortsatt stor glede av å høyre eventyr på senga. Prinsesse Märta Louise har bidratt mykje til at eventyra fortsatt er brukt som underholdning for dei minste.

Om man som liten høyrer eventyr vil man hugse det igjenna heile livet, det er noe magisk med eventyra, dei har vandret på folkemunne i lange tider, og blitt finpusset kvar gong de vart fortalt. Mange av eventyra har sikkert værte fortalt og perfeksjonert minst tusen gonger, bedre litteratur skal man leite lengje etter.

 

Eventyras betydning for norsk kultur er stor, dei må regnas som ein av dei største kulturskattane Noreg har. Eventyra er ikkje skreve av forfatarar, men av folket selv kvar gong dei har blitt fortald har dei blitt endra for å passe situasjonen og stedet dei vart fortald.

 

Mange steder blir nettopp eventyr figurar brukt for å representere noko Noreg eller noko Norskt til eksempel troll som vi ser mange steder rundt om. Selv om eventyra ikkje er like mykje brukt i dag, er dei ikkje gløymd.

Mange vil seie at eventyr bare er historier som vandrer blandt folket, og det gjer dei i dag også. Til eksempel når naboen forteller deg ein historie fra han vart på jakt, og bare tenkt når du har fortald den videre og dei igjenn forteller den så er det ikkje umogleg at det som eingong vart ein elg som naboen skaut, nå er blitt til et digert monstrum.

 

Eller når ein på jobben forteller deg korleis han tok knekken på eit datavirus, bare tenk kva det vil ha blitt til hundre år etter at du fortalde det til naboen din. Eventyra lever viare, dei har bare endra utsjåande.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst