Fra naturlandskap til kulturlandskap.

Naturlandskap til kulturlandskap.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2020.02.27
Tema

FRA NATURLANDSKAP TIL KULTURLANDSKAP

Hva er naturlandskap? Hva er kulturlandskap? Lokale eksempler. 

Oppsummering: forklare sammenhenger og forskjeller mellom naturlandskap og kulturlandskap.

Hva er grunnen til at mennesker forandrer landskapet? Estetiske og økonomiske verdier i landskap. 

Hvordan utbygging av vindkraft og vannkraft endrer landskapet. 

Jordbrukslandskap, Ulike former for naturlandskap. 

Naturlandskap:

·         Påvirkning/ konsekvenser

·         Tiltak, hva kan vi gjøre for å forandre, 

·         Tilstand nå i Innlandet

·         Framtiden

11,5 prosent av Norges areal er villmarkspreget. Villmarkspreget natur er natur som ligger fem kilometer eller mer i luftlinje fra tyngre tekniske inngrep

44% inngrepsfri natur i 2018. Utbygging av blant annet veier og energianlegg gjør at det blir stadig mindre inngrepsfri natur igjen. 

Kulturlandskap:

·         Påvirket av mennesker

·         Byer, fabrikker ligger på en storskala

·         Mesteparten er berørt av mennesker

·         Hva kan vi gjøre for å minke et kulturlandskap?

·         Hva er grunnen til at mennesker forandrer landskapet? (økonomi, penger og mennesker)

·         Brumunddal eksempel på Kulturlandskap

·         Vannkraft og vindkraft bygges

·         Flere ting kan være nyttig for oss og dermed er et godt kulturlandskap

Likheter/ forskjeller:

·         Det kan være bra

 

 

 

 

PLAN:
Hva er naturlandskap:
Naturlandskap betyr at det er natur som vi mennesker ikke har forandret. Her går naturen som vanlig uten at mennesker forandrer det som naturen selv har skapt. Vi er på en måte ikke en del av kretsløpet til naturen, på en måte slik at vi er den dominerende siden. Det er naturens gang som er den dominerende og mennesker er den recessive. 

Ulike former for naturlandskap:

·         Viddelandskap

·         Alpint landskap

·         Strender

·         Fjordlandskapet

Jeg skal ta for meg to av landskapene og beskrive hvorfor dette området er et naturlandskap. 

Hardangervidda er under naturlandskapet viddelandskap. Dette området kjennetegnes med flatt terreng med noen små høydeforskjeller. Det er ingen sterke former i naturen, men avrundende og rolige former. Hardangervidda er Norges største nasjonalpark som vil si at mennesker ikke har lov til å forandre leveforholdene til dyrene som lever innenfor disse områdene. Saken er at vi skal bevare naturområdene, plantelivet, dyrelivet og geologiske områder uten forandringer. Vi skal holde det mest mulig i en opprinnelig tilstand. Dette er en måte vi mennesker er med å bygge naturlandskap, ved å bygge nasjonalparker og bli med å redde utrydningstruende arter som står på rødlista. 

Noen nasjonalparker i Innlandet:

·         Fulufjellet

·         Dovre

·         Jotunheimen

·         Femundsmarka

·         Rondane

Den andre formen for naturlandskap er fjordlandskapet. Fjordlanskapet kjennetegnes som 

Forandringer og Konsekvenser:

·         Dyrearter som står på rødlista, vil dø ut og vi vil miste flere av de viktige dyreartene.

·          

 

 

 

 

 

 

Hva er kulturlandskap:
 

Ulike eksempler for kulturlandskap:

Byer

Berørt av mennesker

Jordbrukslandskap

Fiskelandskap

Gruvelandskap og industrilandskap

 

Forandringer og Konsekvenser:

Mindre skog/treer

Skader på dyr og planter

Ting kan rase/ødelegges

 

Hva gjør vi som mennesker med naturen:

Bruker ressurser fra den

Bruker områder til bygg, jobbeplasser og hus

Vi samler penger ut av dem

 

Hva er bra med kulturlandskap?

Beitemarker

Fabrikker og butikker folk kan jobbe på.

 

 

Hva kan vi gjøre for å minske et kulturlandskap?

Vi kan hogge mindre treer og plante flere treer

 

 

LIKHETER OG ULIKHETER:

Likt: Sauer på fjell og gårer

Forskjellig:

Sammenligning av land

-           

 

 

 

 

 

KILDER:

Carina: 

Mela ungdomsskole. Natur og kulturlandskap. Hentedato: 24 februar 2020. Publisert ved: http://www.melaskole.no/natur--og-kulturlandskap.html

Brænd, T. Ryvarden, L. (2020) Nasjonalparker i Norge. Hentedato: 24 februar 2020. Publisert ved: https://snl.no/nasjonalparker_i_Norge

Hind, Liv. (2017)Derfor må vi ta vare på norsk kulturlandskap. Hentedato: 24 februar 2020. Publisert ved: https://forskning.no/nibio-naturvern-kulturlandskap/derfor-ma-vi-ta-vare-pa-norsk-kulturlandskap/351615

 

Mari:

Kilder
Vesterålen. (2019, Desember 2). Synspunkt | Kulturlandskap og uberørt natur. Hentet fra Vesterålen: https://www.blv.no/nyheter/synspunkt-kulturlandskap-og-uberort-natur/

WIkipedia. (2020, Januar 2). Norges kulturlandskap. Hentet fra Wikipedia: https://no.wikipedia.org/wiki/Norges_kulturlandskap

Øyvind N. Handberg, S. V. (2018). HVA GJØR KULTURLANDSKAPET FOR OSS? Hentet fra MENON Economics: https://www.menon.no/wp-content/uploads/2018-36-Hva-gj%C3%B8r-kulturlandskapet-for-oss.pdf

 

 

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst