Alexander Kielland

Punktlige fakta om forfatteren Alexander Kielland.

Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2004.04.21

- Alexander Lange Kielland ble født i Stavanger 18. februar 1849.

- Han tilhørte en av Stavangers eldste handelsfamilier, og han vokste opp i et av byens mest velstående hjem.

- Han gikk som gutt på Stavanger Katedralskole, der han likte seg heller dårlig, til tross for at han var skoleflink.

- Han skulle siden, i romanen Gift, ta et voldsomt oppgjør med skolens innhold og den undervisningsformen som dominerte på den tiden.

- Han utdannet seg til jurist, og kjøpte så et teglverk i Stavanger som han drev til 1881. I denne tiden fikk han god kjennskap til praktisk forretningsliv, og dessuten til arbeidernes vanskelige levekår, som han ble svært opptatt av.

- Mens han drev teglverket leste han mye, særlig radikal tenkning og filosofi. Navn som Charles Darwin, John Stuart Mill, Søren Kierkegaard og Georg Brandes ble studert av Kielland i denne tiden.

- Når han så på slutten av 1870-tallet debuterte som forfatter, var det derfor ikke merkelig at Kielland plasserte seg på ytterste venstre fløy, blant de mest radikale.

-  Det meste av hans produksjon, som stort sett var romaner i den realistiske stilen, ble utgitt på begynnelsen og midten av 1880-tallet.

- Bortsett fra et par Novelletter fra Danmark, skrevet etter et opphold der, foregår hans romaner stort sett i Stavanger og omegn, og inneholder kraftig kritikk av småbyens hykleri, borgerskapets utnyttelse av arbeiderne, det puggdominerte skolesystemet og kirken. Kiellands stil preges ofte av satire, og denne formen å kritisere på svir jo ofte mest...

- Etter et kort opphold i Frankrike overtok han i 1889 jobben som redaktør for Stavanger Avis.

- To år senere ble han borgermester i Stavanger, og i 1902 fylkesmann i Romsdal. Etter at han kom inn i disse vervene utga han lite ny litteratur.

- Han døde i 1906.

 

Oversikt over viktige verker

- Novelletter

- Garman og Worse
- Arbeidsfolk
- Else. En julefortælling
- Skipper Worse, 1882
- To novelletter fra Danmark
- Gift
- Fortuna
- Sne
- St. Hans fest
- Bettys formynder
- Jacob

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst