Atomer

Litt om atomets egenskaper og oppbygging. Skriv gjerne en kommentar!

Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2008.04.30

- 400 år f. kr. i gamle Hellas hevdet Demokrit at stoffer ikke kunne deles opp i det uendelige. Denne partikkelen som ike kunne deles opp ble kalt for "atom" som er gresk og betyr udelelig.

 

- Alle stoffer er ulike blandinger av ild, jord, vann og luft.

 

- På 1800- talet hevdet kjemikeren John Dalton at det finnes et bestemt antall ulike typer atomer. Disse ble kalt for grunnstoffer. Et grunnstoff er et stoff som ikke kan deles opp i andre stoffer.

 

- Et atom er bygd opp av protoner, nøytroner og elektroner.

 

<bilde>

 

- Mesteparten av atomet er tomrom.

 

-Byggesteinene i alle stoffer er atomer.

 

- Niels Bohr tenkte seg at elektronene beveger seg rundt atomkjernen i bestemte avstander, nivåer eller skall, omtrent slik planetene beveger seg rundt sola. Denne modellen ble kalt for skallmodellen.

 

- En måte atomet kan oppnå fullt ytterskall på er enten ved å skaffe seg atomet, eller gi fra seg atomer, til en annen atom.

 

- Bindinger: det som holder atomene sammen. Ionebindinger ( hos salter, eks: Na+ + Cl- --> NaCl

 

<bilde>

 

- Et ion er et atom som er elektrisk ladd. Salter er bygd opp av positive og negative ioner.

 

- Når salt løses opp i vann, får løsningen lavere frysepunkt enn det rene vannet. denne egenskapen utnytter vi når vi strør salt på isete veier og fortauer om vinteren. Saltet gjør at isen smelter.

 

 - Elektronparbindinger: eks. O2, H2.

 

- Påvisningsreaksjoner: Blander et ukjent stoff og ser etter typiske egenskaper ( farge, lukt, gasser).

 

- Isotoper: Flere utgaver av samme type grunnstoff. For eksempel hydrogen:

 

<bilde>

Hydrogenatom

 

- SO2 + O2 --> 2 SO3 --> Det er 2 svovelatomer og 6 oksygenatomer på høyre side, men bare 1 svovelatom og 4 oksygenatomer på venstre side.

<bilde>

- Periodesystemet følger stoffene etter hverandre etter stigende atomnummer ( antall protoner i kjernen)

 

- Grunnstoffer som tilhører samme gruppe, har like mange ytterelektroner og likner hverandre i kjemiske egenskaper.

 

- Åtteregelen sier at atomene er mest stabile med åtte elektroner i det ytterste skallet, slik som edelgassene.

 

- Salter er bygget opp av positive og negative ioner som holdes sammen av ionebindinger.

 

- De fleste stoffer er bygd opp av molekyler, det vil si grupper av atomer som holdes sammen av elektronparbindinger.

 

- Egenskapene til et stoff, bestemmes av hvilke atomer det er bygd opp av, og hvordan atomene er bundet til hverandre.

 

- I kjemiske reaksjoner brytes molekyler opp, og atomene settes sammen på nye måter.

 

- De samme atomene er tilstede før og etter en kjemisk reaksjon.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst