Befolkningsvekst i to land - Norge og Costa Rica

Sammenlikning av demografien i Norge og Costa Rica.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2018.01.11
Tema

I denne teksten skal jeg vise hvor lik to land kan være med tanke på hor langt de ligger unna hverandre. Norge og Costa Rica ligger i to forskjellige verdensdeler og har helt forskjellige klimaer, og er ganske forskjellige på veldig mange måter. Temaene jeg skal gå nærmere inn på er hvor mange barn en kvinne får, hvor mange som blir vaksinert mot meslinger, hvor mange barn som dør per 1000 innbygger og forventet levealder, i begge landene.

Barn per kvinne:

Barn per kvinne regnes gjennomsnittlig og i Norge får en kvinne 1,9 barn og i Costa Rica får en kvinne 1,7 barn i løpet av livet sitt. Etter at man fikk en utdanning ble det mindre viktig med mange barn. Man kunne skaffe seg jobb, bli vaksinert og man fikk prevensjon, og dermed er det ikke mange som får barn med et uhell. I dagens samfunn kan man bli gammel, hvis vi blir syke har vi et sykehus vi kan dra til og få en behandling som gjør oss friske.

Barnedødelighet;

Gjennomsnittlig dør det 3 barn per 1000 innbygger (før de er fylt 5 år) i Norge og i Costa Rica er det 10.

Vaksine mot meslinger:

I Norge blir 9,3 av 10 barn vaksinert mot meslinger, i Costa Rica blir 9,1 av 10 barn vaksinert mot meslinger.

 

Kilder:

15.10.17) http://www.fn.no/Land/Sammenlign-land?country1=306&country2=216

17.10.17) https://snl.no/Norge

17.10.17) https://snl.no/Costa_Rica

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst