Brunbjørnen

Litt fakta om brunbjørnen.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2004.03.30
Tema
Dyr

Om vinteren tilpasser brunbjørnene seg ved å legge seg i hi. De legger hiene ofte i den øvre delen av skoggrensen i svært bratt terreng. I Norge, Sverige og Finland finnes i dag mellom 1200 og 1500 bjørner.

 

Brunbjørnene lever alene bortsett fra i paringstiden. Paringstiden er i mai, og brunbjørnene blir kjønnsmodne ca. fra alderen 3 og et halvt til seks år. Binna er hunnkjønnsformen og de går drektige (gravide) i seks til åtte måneder. Fødselen pleier å skje i januar mens binna ligger i hi.

 

Brunbjørner liker seg i furuskog, granskog, fjell-bjørkskog og i blandingsskoger. Det de liker best å spise er blåbær, skinntryte, molte og bringebær.

 

<bilde>

 

 

Kilde: http://www.polarzoo.no/fbjorn.html

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst