Chile

Kort om den nyere historien til det sør-amerikanske landet Chile.

Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2007.06.04

I 1970 ble sosialisten Salvador Allende valgt til president i Chile. Allende nasjonaliserte mange private bedrifter, blant annet amerikanske selskaper og forsøkte å innføre jordreformer og sosiale reformer.

Chile hadde imidlertid økonomiske problemer, som inflasjon og mangel på matvarer. Det oppsto en serie voldelige streiker og demonstrasjoner. Ettersom situasjonen ble forverret, begynte de militære å legge press på Allende.

 

Kuppet i 1973

I 1973 ble den demokratisk valgte presidenten styrtet med amerikansk hjelp. Under det blodige kuppet ble presidenten Salvador Allende drept. Makten ble overtatt av en militærjunta ledet av general Augusto Pinochet. Under kuppet ble bydeler bombet og mange tusen drept, fengslet eller utvist. I de kommende år kom Pinochets regime til å kreve livet til enda flere tusen og én million mennesker måtte flykte.

 

I 1974 ble Pinochet statssjef og 1977 forbød han alle politiske partier. Arbeidsløshet og sosial uro fortsatte, selv om økonomien hadde blitt noe forbedret ved hjelp av lån fra utenlandske banker.

 

Tiden etter Pinochet

I 1989 ble det igjen gjennomført et demokratisk presidentvalg, som gav seier til kristendemokraten Patricio Aylwyn. Den sivile regjeringens handlefrihet var imidlertid begrenset. Pinochet satt fortsatt som forsvarssjef. Under Aylwin, ble Chiles økonomi styrket ved hjelp av økt eksport og reduksjon av utenlandsgjelden.

 

I 1994 ble Eduardo Frei, sønn av den tidligere presidenten Eduardo Frei, president. Frei forsøkte å redusere militærets politiske makt og gjennomføre sosiale reformer. I 1998 gikk Pinochet av som forsvarssjef, men ble gjort til senator på livstid. Samme år, ble Pinochet arrestert i London etter at Spania hadde ønsket ham utlevert på grunn av drap og forsvinning av spanske borgere. Han ble løslatt på grunn av helseproblemer og returnerte til Chile i mars 2000.

 

I 2000 ble Ricardo Lagos valgt til president, som den første sosialisten siden Salvador Allende. I 2000 ble det tatt skritt for å stille Pinochet og andre representanter for militærjuntaen til ansvar for forbrytelsene som ble begått etter kuppet i 1973. . I 1998 gikk Pinochet av som forsvarssjef, men ble gjort til senator på livstid.

 

Chiles økonomi har opplevd både opp- og nedgang siden landet fikk demokrati igjen. Men på tross av den økonomiske veksten som landet til tider har hatt, lever store deler av befolkningen på eller under fattigdomsgrensen.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst