CO2

Dette er nyttig info for viktige prøver og innleveringer, handler om CO2.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2012.04.08

Pga. økende utslipp av klimagasser, spessielt CO2, fra maskiner skapt av mennesker som biler, har skapt drivhuseffekt som hindrer at den varme luften går ut i atmosfæren.

 

CO2 er en gass som finnes naturlig på jorda, derfor er det mange som har en viss skepsis til at den globale oppvarmingen er menneskeskapt, og mener heller at det er en naturlig. Siden CO2 er en farlig gass for oss mennesker, vil vi ikke ha mye av den i lufta. I følge World Health Organization dør det ca. 4,6 millioner pga. forurensning.

 

Problemet med de store CO2-utslippene er at konsentrasjonen av CO2 øker i atmosfæren og vi får en økt drivhuseffekt. Hvor på Jorden utslippene skjer, er uten betydning for klimaendringen. Det avgjørende er den totale mengden av CO2 som slippes ut på kloden.

 

Hvor kommer olje og gass fra;

Når dyr og planter dør, går stoffene de er laget av i forråtnelse. Til nedbrytningen tar de nødvendig oksygen fra lufta. Når de organiske stoffene blir dekket av nye lag før det har rukket å råtne blir det mangel på luft.

 

<bilde>

 

De globale CO2-utslippene øker stadig, og konsekvensene er økt drivhuseffekt og fare for alvorlige

Karbondioksid er i kjemien en forbindelse hvor molekylene er satt sammen av ett karbon- og to oksygenatomer med kjemiske formelen, CO2. Karbondioksid forekommer naturlig i atmosfæren. Ved normale eller lave temperaturer og trykk er CO2 en gass. Når trykk og temperatur økes går gassen over til å bli væske. I fast form er CO2 tørris.

Fakta;
CO2-gass er tyngre enn luft, men vil ved utslipp i luft blande seg med luften etter relativt kort tid. Under høyt trykk kan CO2 bli en så kompakt gass at den har høyere egenvekt enn vann. CO2 som væske flyter på overflaten av vann og blir ikke oppløst i vann. I fast og flytende form vil CO2 avgi store mengder damp.

 

CO2 er ved romtemperatur en gass som består av molekyler som er bygget opp av karbon og oksygen. Dette er en luktfri, fargeløs gass som forekommer helt naturlig i lufta.

 

CO2 kan også bli dannet ved vulkansk aktivitet, ved jordskjelv, og ved at planter eller dyr ‘råtner’, det vil si at det stoffet de består av blir brutt ned av mikroorganismer eller sopp.

 

Det finnes i dag svært lite CO2 i luft, bare om lag 0,04% av lufta inneholder CO2. I de fleste andre perioder i jordas historie har det vært mye mer CO2 i lufta enn det er i dag. Fra perioden da livet ble til, for om lag 3 500 år siden, har luft inneholdt mer CO2 enn i dag om lag 90% av tida.

 

CO2 blir til ved at karbonholdige stoffer brenner med rikelig tilgang til oksygen. Hvis vi brenner ved, kull, olje eller naturgass, blir det dannet CO2. I de fleste slike forbrenningsreaksjoner blir det også dannet vanndamp. Forbrenning gir energi i form av varme, og denne varmen kan brukes til forskjellige formål, for eksempel til å lage elektrisk strøm.

 

CO2 blir også dannet når dyr eller bakterier puster. Inne i cellene omdannes sukker og oksygen til CO2 og vann i en prosess vi kaller ‘celleånding’. Det er denne prosessen som skaffer dyr og bakterier energi, som kan brukes til å drive livsprosessene i cellene og kroppen.

 

CO2 blir tatt opp av planter, alger, planteplankton og bakterier i en prosess kalt ‘fotosyntesen’. Dette er en prosess som bruker sollys som energikilde, og setter sammen CO2 og vann til sukker og oksygen. Sukkeret blir i sin tur brukt av disse organismene til ‘celleånding’, og kan bli omdannet til andre stoffer de trenger, som fett og proteiner.

 

I fotosyntesen dannes det oksygen, O2, som er helt nødvendig for de aller fleste levende organismer, både dyr, planter og de fleste bakterier. Om lag 21% av lufta rundt oss er oksygen.

 

Det er mye mindre CO2 i lufta enn det er i havene. CO2 i lufta løses svært lett opp i vann, og kaldt vann inneholder mer CO2 enn varmt vann. Dette betyr at når vann (eller hav) blir varmere, slipper det ut CO2, og når vann (eller hav) blir kaldere, tar det opp CO2.

 

CO2 er ikke brennbart, men brukes til å slukke branner.

 

<bilde>

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst