Den andre verdenskrigen

Korte fakta om den andre verdenskrigen.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Nynorsk
Lastet opp
2012.03.28

Opptakten til krigen:

I 1936 var det val i Spania og ei ny regjering vart skipa. Regjeringa fekk mektige fiendar, og ei gruppe offiserar gjekk til opprør, med leiaren Francisco Franco. Franco fekk støtte av Tyskland(Hitler) og Italia(Mussolini), Nazisme og Fascisme. Det vart krig og krigen var opptakt til andre verdskrig. Etter 3 år vann Franco. Austerriket og Tsjekkoslovakia vart ein del av Tyskland.

 

Krigen tek til:

Tyskland gjekk til åtak på Polen, Storbritannia og Frankrike erklærte krig mot Tyskland, og andre verdenskrig starta. Polen vart delt mellom Tyskland og Sovjetunionen.

 

Krigen gjekk inn i ein fase skuggekrigen der ingenting hendte. Sovjetunionen la Estland, Latvia og Litauen under seg. Så gjekk dei til åtak på Finland, dei gav seg og Sovjetunionen fekk store finske område.

 

Tyskland tok mange land:

I 1940 gjekk Tyskland til åtak på Danmark og Noreg. Danmark, Noreg, Nederland, Belgia og Frankrike gav seg. Storbritania stod igjen. Tyskland prøvde å øydeleggje landet. Tyskarane greidde det ikkje. I 1941 gjekk Tyskland til åtak på Sovjetunionen, og Tyskland tok enorme landområde.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst