Den anglikanske kirke

Her finner du en faktaoppgave om den anglikanske kirke (Church of England).
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2004.11.24

Anglikansk: Det latinske ordet for engelsk.

 

Historisk bakgrunn:

 • 1524. Kong Henrik 8. (1491-1547) brøt med paven, fordi han ikke fikk skille seg. Henrik mente at sitt ekteskap med Catherine av Aragon var ugyldig, fordi hun ikke kunne gi han en tronarving.
 • Henrik 8. ble leder for en engelsk statskirke.
 • ”The Church of England” ble et eget kirkesamfunn. Det var altså ingen religiøs vekkelse som lå bak.

Den anglikanske kirke tror:

 • at Bibelen er nok til frelse.
 • at Gud gir uavhengig kjærlighet til alle mennesker, og et evig liv til de som velger å ha tillit og tro til Han..
 • at Gud tilgir synd hvis man angrer og ber om tilgivelse.
 • at alt det skapte kommer fra Gud.
 • at veien til det kirkelige fellesskap går gjennom dåpen.
 • at Guds kjærlige omsorg også gjelder udøpte barn og voksne.
 • på et mellomstandpunkt mellom protestantisme og romerisk katolisme.
 • på den treenige Gud, dvs at Gud er både Fader, Sønn og Hellig Ånd.

 

<bilde>

 

Hva kjennetegner den anglikanske kirken?
 • De har gudstjenester i tre hovedformer: Morgengudstjeneste, kveldsgudstjeneste og høymesse.
 • På 1600-tallet fikk de sin egen bønnebok med navn ”The Book of Common Prayer.” Senere har de også fått ”Alternative Service Book.” som ikke er like streng som førstnevnte. Den anglikanske kirke har fått kritikk fordi det ikke finnes belegg for disse bøkene i bibelen.
 • Har to sakramenter: Dåp og nattverd:
  Dåp: Den kristne innvielsesriten, i dåpen blir den døpte en kristen.
  Nattverd: Man bekrefter sin tro ved å spise brød , som symboliserer Jesu legeme, og drikke vin, som symboliserer Jesu blod.
 • Legger stor vekt på at den kristne kirke skal ledes av biskoper.
 • Julen er den kjæreste religiøse høytiden.
 • Mye fin korsang og musikk. ( bla. Christmas Carols. )
 • Church of England er nært forbundet med erkebispestolen I Canterbury.
 • Har mange katedraler og sognekirker av både betydelig alder og størrelse.
 • Religiøse erfaringer og følelser knyttet til utøvelse eller møte med religionen, slik som omvendelse, åpenbaring, syn, opplevelse av det hellige, frelsesvisshet, følelser utløst av og i en religiøs setting f.eks knyttet til religiøs musikk, gudsfrykt, med mer.
 • Kirkens lære er evangelisk, mens formen, dvs. bruken av symboler, drakter, bønner og liturgi, er nesten som i den katolske kirke.

Den anglikanske kirke verden over:

 • I Norge har de 1500 registrerte medlemmer. Mange anglikanere ser ingen grunn til å melde seg inn, så man antyder at det totale antallet anglikanere i Norge er på minst
  10 000.
 • I Norge har anglikanerne menigheter i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim, mens gudstjenester holdes flere steder.
 • Nåværende erkebiskop av Canterbury er #103, De Georg Leonard Carey, som har vært siden 1991.
 • Grunnen til at den anglikanske kirke nå er et verdensomspennende kirkesamfunn, skyldes at England på 1700-tallet ble en kolonimakt i flere verdensdeler. Dermed dro også prester og misjonærer for å kristne de innfødte, og de engelske som bosatte seg der. Slik startet framveksten av ulike misjonskirker som bar preg av ”The Church of England”, og dermed tok det anglikanske fellesskap til å vokse og spre seg rundt om i verden.
 • Det er ca 70 millioner anglikanere rundt om i verden.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst