Den globale sirkulasjonen

En beskrivelse av den globale sirkulasjonen.

(Geografi, VK1)

Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2006.09.18

Høytrykk og lavtrykk dannes når sola treffer jordoverflata fra forskjellige vinkler siden jorda er som en kule, ikke krummet mot den. Den skinner rett på rundt ekvator, som danner varme når de kortbølgede strålene går over til langbølget form i refleksjonen. Strålene fra sola treffer i stadig spissere vinker jo lenger nord vi beveger oss, og varmen refleksjonen gir vil bli desto mer redusert.

 

Siden varm luft stiger og kald luft synker, vil vi få en sirkulasjon, samtidig som at hav og vindstrømmer er med på å bevege lufta. Jordas rotasjon spiller også en viktig rolle. Uten denne påvirkningen ville varm luft strømmet opp fra ekvatorområdene opp mot nordpolen, og deretter sunket litt som kald luft gjør, og blåst ned hele den nordlige delen av ekvator som en evigvarende nordavind.

 

Siden jorda roterer og er kuleformet, vil ekvator ”kjøre” dobbelt så fort som Oslo på en rotasjon, men begge bruker akkurat et døgn. På den norddelen av kloden vil derfor luftstrømmer vær få en dreining mot øst. For oss som selvfølgelig føler vi trår i ro, vil med det første tro vinden endrer retning, men det er bare rotasjonen som spiller oss et lite puss. Dette kaller Coriolis-effekten.

 

Ettersom verden ikke er sånn, kan det enkelt forklares veldig generelt, at på grunn av at de varme luftmassene stiger opp ved ekvator, og dreier litt av not øst, vil den kalde lufta synke ned som kald luft gjør. Dette vil skje over første høytrykksfeltet som er rundt tretti grader lenger nord. Deretter vil det samme skje, og vi får et nytt lavtrykksfelt enda 30 grader lenger nord, altså 60 grader nord for ekvator.

 

Siden dette er et lavtrykksfelt, vil det følgende være mer lavtrykk her, enn vi har 30 grader lenger sør, der vi finner ørkener av denne naturlige årsaken, og lite ørken i Europa og langs ekvator for eksempel. En grei regel er at høytrykk går til lavtrykk går om hverandre annenhver gang.

 

Vi har tre hovedrotasjonsceller ved navn Hadley-cellen fra ekvator til 30 grader lenger nord som da blir et høytrykksbelte. Her starter Ferrel-cellen som gir et lavtrykksbelte 60 grader nord for ekvator, der Polar-cellen avslutter med et høytrykksområde på nordpolen.

 

På den sørlige halvkule vil samme prosessen foregå, men alt vil skje på motsatt vis.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst