Den kalde krigen: 1945-1989

Her gir jeg deg først og fremst et sammendrag av den kalde krigen krigen som etterfulgte andre verdenskrig. Du får også ordforklaringer.

Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2005.11.26

Sammendrag av den kalde krigen:

Opprinnelsen til den kalde krigen stammer fra den russiske revolusjon i 1917. USA,Storbritannia og Frankrike så på kommunismen som en trussel. Arbeidsfolk i mange land så på Sovjet som et mønsterland. Sovjet arbeidet for å få til en verdensrevolusjon. Etter 1945 ble USA og Sovjetunionen rivaler. Grunnlaget for den kalde krigen var frykt. En propagandakrig som bygde på frykten for atomkrig.

 

1949: Tyskland delt i 2. Sovjet støttet opprørerne,som vanligvis var kommunister. USA støttet regjeringen, f.eks. Vietnam. Etterhvert ble det økende forskjeller mellom de kapitalistiske og kommunistiske landene. Sovjet klarte ikke svare på USAs opprustnjng under Reagen.

 

1985: Mikhail Gorbatsjov ble leder i Sovjet. Glasnost (åpenhet) og perestroika (reformere/endre) var hans politikk. Han ga slipp på imperiet i Øst-Europa.

 

1987: Tok intiativet og inngikk nedrustningsavtalen med Reagen.

 

1989: George Bush og M.Gorbatsjov erklærer den kalde krigen for over. Sovjetunionen gikk i oppløsning og USA "vant" den kalde krigen.

 

Marshallplanen:

Forhindret at dårlige levekår ga grobunn for kommunismen. Stort marked for amerikanske varer. Knyttet landene i Vest-Europa inn i et samarbeid med USA.

 

Trumandoktrinen:

Et prinsipp om at USA skal gripe inn og "hjelpe" alle land hvor det er fare for at kommunismen kan få makt.

 

Jernteppet:

Skille gjennom Tyskland og Europa.Ingen info ble utvekslet mellom landene foran og bak jernteppet.

 

Berlinblokaden:

Stoppet vestmaktenes forsyninger til vestberlinerne, og 2 mill. vestberlinere var i ferd med å bli overlatt til kommunistisk styre.En løsning:lage en luftbru til Berlin gjennom tre luftkorridorer til de 3 sonene(amerikanske,franske og britiske sone).

 

Berlinmuren:

1961-"Skammens mur". Myndighetene i Øst ville stoppe strømmen av unge/utdannede folk som ville ovet til Vest til frihet og velstand. Mange ble drept av grensevaktene. Muren ble revet i 1989. Samling av Tyskland i 1990.

 

Warsawapakten:

Sovjetunionens millitærallianse for landene i Øst-Europa.

 

NATO:

Opprettet 4. april 1949. Var en anti-kommunistisk millitærallianse. De fem landene som vant 2. verdenskrig ble medlem i NATO først. NATO skulle hjelpe de som følte seg truet av kommunistene.

 

STASI:

Hemmelig politi i Øst. De skulle overvåke folk som kunne være en trussel mot kommuniststaten. Angivere jobbet for STASI.

 

SED:

Kommunistpartiet-Det sosialistiske enhetspartiet/"russerpartiet". Kom lover som hindret andre partier, streikeforbud, aksepterte ikke kritikk mot myndighetene, vanskelig å reise til Vest.

 

Kommunisme: (Sovjetunionen)

Politisk ideologi som har som mål å skape et klasseløst samfunn med felleseie av produksjonsmidlene og lik fordeling av produksjonsresultatene.

 

Kapitalisme: (USA)

Økonomisk system med høyt utviklet produksjonsteknikk og privateide produksjonsmidler, privatkapitalisme.

 

Planøkonomi:

Regjeringen bestemte hva som skulle produseres og hvor mye. Staten eide fabrikker/store virksomheter og jordbruket ble drevet i fellesskap av bøndene (kollektivbruk).

 

Markedsøkonomi:

Tilbud og etterspørsel bestemmer produksjonen og prisene. Konkurranse mellom privat eide bedrifter.

 

Velferdsstaten:

Det offentlige tok over omsorgsoppgaver. Trygdeordninger ble utvidet og nye innført.

 

Vietnamkrigen:

1950-årene: Franskmennene taper i nord mot Ho Chi Minh(leder), som får hjelp fra Kina. Vietnam blir delt i Nord- og Sør-Vietnam. Vietcong (kommunistisk opprørsbevegelse) i sør kjemper mot regjeringen der.

1964: Den amerikanske presidenten, Lyndon.B.Johnson, sender soldater til Sør-Vietnam for slåss mot Nord-Vietnam. Sovjetunionen sender krigsutsyr til Nord-Vietnam.

1968: Kraftige protester mot den amerikanske krigføringen i USA og Europa. Richard Nixon (nye presidenten) lover å avslutte krigen.

1973: Våpenhvile.

1974: Fredsforhandlingene bryter sammen, krigen bryter løs igjen.

1975: Nord-Vietnam erobrer Sør-Vietnam, og amerikanerne forlater landet. Vietnam bli forent under kommunistisk styre.

Krigen ble vist på Tv.

 

"Stjernekrig":

Atomvåpen som skulle utplasseres i verdensrommet.

 

Våpenkappløpet:

1960-70-tallet. Supermaktene hadde utviklet raketter som kunne frakte atombomber. Ingen av landene hadde noe bra forsvar mot rakettene. Rakettene kunne skytes opp fra siloer på land og atomdrevne undervannsbåter. Rakettene ble etter hvert utstyrt med mange atomvåpen og hver bombe kunne dirigeres mot målet. Supermaktene lagde kryssraketter, som var vanskelig å oppdage fordi de fløy lavt og ble fjernstyrt mot målet.

 

Dominoteorien:

USA mente at statene i Sørøst-Asia ville falle som dominobrikker hvis Vietnam ble kommunistisk.

 

FN:

Like etter 1945 så hadde FN 51 medlemmer. De tok parti for Sovjet eller USA. USA fikk støtte fra de aller fleste landene i Vest-Europa og landene i Sør og Nord-Amerika. Sovjet hadde lite støtte i FN og de brukte vetoretten i Sikkerhetsrådet. De ødela alle tiltak for å skape fred på jorda.ØFN`s spesialorganisasjoner tok seg av helse, fattigdom og flyktningeproblematikken. Men FN stod maktesløs overfor atomopprustningen.

 

Øst-Tyskland:

Kommunistisk diktatur, STASI, SED, Planøkonomi, Berlinmuren.

 

Vest-Tyskland:

Vestlig demokrati: oppgjør med nazismen, Markedsøkonomi, Klarte å bygge videre på det som var ødelagt etter krigen, Marshalhjelpen, moderne nytt utstyr til landet, god utdannelse i befolkningen, forhindret fra å bruke penger på forsvaret, alt ble brukt på gjenoppbygging og vekst, velferdsstat, forbrukersamfunn, EU.

 

Sovjetunionen:

Kommunisme og planøkonomi:

-Bedriftene eies av staten,overskuddet tilhører samfunnet.

-Arbeiderne har ikke streikerett.

-Alle er garantert arbeid, men må arbeide der staten bestemmer.

-Staten kontrollerer massemediene.

-Religionsutøvelse er enten forbudt eller undertrykt.

-Bare kommunistpartiet er tillatt.

-Hemmelig politi og store fangeleirer.

 

USA:

Demokrati og kapitalisme:

-Bedriftene eies av private,overskuddet tilhører eierne.

-Arbeiderne har streikerett.

-Bedriftene kan gå konkurs,og arbeiderne mister jobben.

-Tale- og trykkefrihet.

-Religionsfrihet.

-Det er tillatt med mange partier,frie valg.

-Rettsikkerhet og uavhengige domstoler.

 

Sammenbruddet i 1989:

-Sovjet fikk økonomiske problemer i landet.

-Korrupsjon blandt de ansatte.

-Miljøproblemer.

-Misnøye i befolkningen.

-Sterkere ønske om frihet.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst