Den kalde krigen

Oppgave om den kalde krigen som fulgte etter andre verdenskrig.

Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Nynorsk
Lastet opp
2006.02.24

Den kalde krigen kom etter andre verdenskrig, altså 1945, og varte til 1990. På den eine sida, Østblokken, var Sovjetunionen (USSR) og deira allierte. På andre sida, Vestblokken, var USA og deira allierte. Det som var spesielt, og grunnen til at det kaltes 'Den Kalde Krigen', var det at det var ingen slag, ingen direkte kamper og sånt.

 

Etter andre verdenskrig ville USA gjennom FN lage verdensorden. Dei ville ha med Sovjet òg. Dei var tross alt allierte dei òg. Men det viste seg snart at USA og Sovjet var ueinige om kva som var verdsorden. Det oppsto gneistinger mellom USA og Sovjet.

 

USA var med på å danne NATO (Northern Atlantic Trade Organisation). Der ville dei landa som var med hjelpe USA viss dei blei angripne, og omvendt. Sovjet lagte Warsawa-pakta med dei tidlegare Øst-blokk landa som ein forsvarstaktikk mot NATO.

 

Den kalde krigen skifta mellom å være på randen av 'Varm krig' og heilt avspennt. Den fyrste avspenningen var då Stalin døydde i 1953, og varte til Cuba-krisa i 1962. Cuba-krisa var den hendelsen som sannsynlegvis var nærast til å utløyse ein atomkrig mellom USA og Sovjet. Sovjet ville ha bomber inn i Cuba, så dei kunne sleppe ei bombe i USA på berre 15 minutter viss dei ville. Men USA ville ikkje dette, av åpenbare årsaker. USA satte opp ein blokkade, for Sovjet ville ikkje stanse skipa med raketter. Hadde båtane kome til blokkaden hadde dei vorte bomba ned av USA, og Sovjet hadde svart på dette. Men diplomatar frå USA og Sovjet hadde hemmelege møter og forhandla frem og tilbake. Dei lyktes i å komme til einighet, og båtane med bomber snudde like før dei kom til blokkaden.

 

Frem mot 70-talet vart verdsfreden igjen trua. Sjølv om Sovjet og USA ikkje kriga mot kvarandre heilt konkret, kjempa dei på kvar si side andre plassar. For eksempel Vietnam-krigen. Korea ville bli fri frå Kina, men det ville ikkje Kina. Korea blei delt i to, der Kina fekk den eine delen, og den andre blei sjølvstendig. USA var på Kina si side, og prøvde å hjelpe dei å få tilbake den andre delen. Sovjet var på Korea si side når USA hjalp Kina å krige.

 

Gjennom 70-talet var det likevel roleg. Men på 80-talet kom spenninga igjen. Sovjet og USA prøvde begge å blande seg inn i ting langt vekke, og det oppstod som vanleg gnister.

 

Siste halvdel av 80-talet, når Mikhail Gorbatsjov kom til makta i Sovjet, betra forholdet mellom dei to stormaktene seg. Mange stater tidlegare under Sovjetunionen, frigjorde seg.

 

Leiare i Sovjetunionen under den Kalde Krigen var: Stalin, Khrusjtsjovs, Bresjnevs, Andropov, Tsjernenko, Gorbatsjov.

 

Presidentar i USA under krigen var: Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan og Bush Senior. George H.W. Bush avvikla krigen, ein prossess starta av Ronald Reagan og Mikhail Gorbatsjov.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst