Den katolske kirke

Om organiseringen av og historien til den katolske kirke.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2008.03.10

Den katolske kirke er bygd opp med paver som overhoder. Til å administrere kirken har paven kardinaler(en høytstående embetsmann). Den grunnleggende enheten bispedømme blir ledet av en biskop, som har ansvaret for overvåking av den kirkelige disiplin og forkynnelse. I lag med paven har biskopene del i den kirkelige læreembete. Til sist kommer menigheten som har en sogneprest som høyeste embete.

 

Når paven dør blir alle suspendert og når den nye paven blir valgt må alle lever inn sin avskjedssøknad. Den eneste måten en ny pave kan bli valgt er med et skriftlig flertallsvalg.

 

Vatikanstaten er den minste staten i verden den ligger midt i Italia. Pave Pius XI isolerte seg i Vatikanet når Italienske soldater rykket inn etter at de franske styrkene var trukket ut i 1870. Det Italienske herredømmet ble ikke anerkjent av pavestolen før i 1929. Da ble det undertegnet en såkalt Lateranoverenskomsten. Like etter på anerkjente Italia Vatikanet som egen stat.

 

En helgen er i kristen tradisjon, unntatt i de reformerte kirker, en person som levde sitt liv som en så vellykket at kirken offisielt kunne slå fast at det ikke lenger var ham eller henne som hadde levd, men Kristus som levde i ham eller henne. En helgen er et menneske som er anerkjent for sin avhengighet av gud, og med hele sitt hjerte går inn for å følge Kristus.

 

Den ene norske helgenen var Olav den hellige var født på Ringriket, og var sønn av Harald Grenske og tippoldesønn til Harald Hårfagre. Hans mor var Åsta Gudbrandsdatter. Faren hans døda da mora hans gikk gravid med Olav. Senere giftet mora hans seg med Sigurd Syd som var en fredelig mann som like bonde yrket sitt. Olav vokste opp på storgåren til Sigurd.

 

Forholdene i Nord Irland mellom katolikkene og protestantene er dårlig. Det har vært krig i Nord-Irland i mange år mellom katolikken og protestantene.

 

 

Kilder:

http://no.wikipedia.org/wiki/Helgen,

http://no.wikipedia.org/wiki/Katolsk og

http://katolsk.no

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst