Den ortodokse kirke

Kort og greit om Den ortodokse kirke.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2005.04.20

Ordet Ortodoks betyr rett lære og gudstilbedelse.

 

Den ortodokse tro, er uttrykt i den apostoliske overlevering (tradisjonen), som omfatter både Den hellige skrift og kirkelige skikker, forordninger og gudstjeneste. Denne tradisjonen betraktes som inspirert av Den Hellige Ånd.

 

Kort sagt: Den ortodokse trosbekjennelsens uforandrede tekst, er kjennetegnet på den ortodokse tro.

 

Frelsen:

 

Kristus bringer frelse ved sin seier over døden, og den ortodokse kirke blir ofte kalt oppstandelsestroens kirke. Ved å seire over døden, har Kristus gjort menneskenaturen guddommelig.

 

Den ortodokse kirke har syv sakramenter. Barnedåp er et vanlig sakrament, som ofte etterfølges av salving, tilsvarende konfirmasjon. Under nattverden oppfatter de ortodokse at brød og vin ved Den Hellige Ånds kraft opphøyes til Kristus blod og legeme.

 

De ortodokse skiller vanligvis mellom de frelste og de fordømte, når det gjelder den endelge dom. Men en rekke ortodokse har ikke trodd på evig fortapelse, de har hatt den oppfatningen av at alle mennesker blir frelst til slutt, til og med Satan og hans engler.

 

Den ortodokse gudstjenesten er meget vakker. Det aller meste av sangen under gudstjenesten framføres av et kor på folkespråket i en gammeldags form, uten noen som helst form for instrumenter. Det er masse lys og røkelse i kirken. Det viktigste er det de ytre handlingene symboliserer. De ortodokse sser på gudstjenesten som en gjentakelse av frelseshistorien, helt fra Guds skapelse via Kristi fødsel og dør, til oppstandelsen.

 

Det er både kveldsgudstjenester, morgengudstjeneste og høymesse. Høydepunktet under høymessen er nattverden. Den aller fremste gudstjenesten i året er påskenattsgudstjenesten, for den har mye med Kristi oppstandelse og gjøre.

 

Den ortodokse kirke har ingen felles leder eller ledelse, men er selvstendige og uavhengige kirker.

 

Presteskapet i de ortodokse kirkene er bygd opp i følgende grader og trinn:

 

  • Patriark
  • Metropolitt
  • Erkebiskop
  • Biskop
  • Prest
  • Diakon

Alle biskopene må leve i sølibat. Dette gjelder ikke for prestene, men en ortodoks prest kan ikke inngå ekteskap etter å ha blitt presteviet.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst