Den romersk-katolske kirke

Kort og greit om den romersk-katolske kirken.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2005.04.20

Den romersk-katolske kirke

 

Grunnsteinen i Den Katolskes Kirkes tro og liv, er kristologien. Det vil si læren om Kristus.

 

Kristologien:

Inkarnasjonen: Gud ble menneske – han lot seg føde inn i vår verden ved Den Hellige Ånd og av Jomfru Maria.

 

Den katolske kirke ærer Jomfru Maria som Guds Mor, siden hun ble utvalgt til å føde Guds Sønn. Dette gjør at hun står i særstilling i frelseseshistorien. Læren om Jomfru Maria, Mariologien, har stor betydning for de romersk-katolske.

 

De romersk-katolske bygger sin lære på Bibelen.

 

Frelsen:

 

Menneskene har en fri vilje, siden de ble skapt i Guds bilde. Mennesket har flere ganger misbrukt sin frie vilje, de har altså vært ulydig mot Gud. Men menneskenes frie vilje gir dem muligheten til å gjøre gode gjerninger.

 

For å bli frelst må mennesket gjøre gode gjerninger. Gud tvinger ingen til å bli frelst, og for å bli frelst, må mennesket selv ta i mot frelsen ved å tro på Guds ord. Mennesket kan bli frelst på grunn av Jesus Kristus. Mennesket kan ikke frelse seg selv, og både troen og gjerningene forutsetter Guds nåde. Menneskene får denne nåden gjennom sakramentene.

 

I dette livet er mennesket kun på vei til frelsen, for den endelige frelsen oppleves ikke før etter døden.

 

Høymessen blir som oftest holdt på søndager, og da tidlig på formiddagen. Høymessene åpnes ved at presten og korguttene kommer inn i en prosesjon. Messen har faste ledd som den følger: syndsbekjennelse, Gloria, preken, trosbekjennelse og nattverden. Menigheten deltar aktivt i sangen, de kneler og gjør korsets tegn.

 

Tidebønnen er en annen gudstjenesteform. Denne gudstjenesteformen blir særlig brukt i klostrene.

 

De syv sakramentene:

 • Dåp: Grunnleggende sakrament, mennesket innlemmes nå i den katolske kirke. Dette foregår som regel mens man er små barn.
 • Ferming: Dette kan sammenlignes med konfirmasjon, og foregår når barnet er i tolvårsalderen.
 • Nattverd: Høydepunkt i gudstjenesten og består av vin og brød.
 • Bot
 • Salving
 • Ordinasjon
 • Ekteskapet

 

Lederne i den romersk-katolske kirke:

 

Paven:

 • Er overhode for alle troende.
 • Han er etterfølgeren til apostelen, Peter.
 • Paven er ufeilbarlig i avgjørelser om trosspørsmål.
 • Han er selv biskop over Roma.
 • Han er politisk overhode for staten, Vatikanstaten.

 

Biskoper:

 • De er apostlenes etterfølgere.
 • Deres viktigste oppgave er å innvie prester i sitt bispedømme.

 

Prestene:

 • Deres viktigste oppgave er å lede menigheten, dette er først og fremst ved gudstjeneste.
 • De skal vie livet til Gud, kirken og menneskene.
 • De har ikke lov å gifte seg, og må leve i sølibat hele livet.
 • Kvinnelige prester er forbudt i den katolske kirken.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst