Den romersk-katolske kirken

Tekst om den katolske kirken.

Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2002.06.10

Den romerske katolske kirke er den største blant dem alle blant kristne kirkene. Gjennom kirkens tradisjon har det hele veien vært praksis at den som er biskop etter hvert kalt paven i Roma er lederen for Den romerske katolske kirken. Uttrykket ”romerske katolske kirke” understreker både at biskopen av Roma er lederen, men det brukes også for å betegne en spesiell del av den katolske kirke. dvs. ”latinsk ritus”(Ritus betyr hvordan Guds tjeneste er utført).

 

Den katolske kirke i Norge for første gang kom for ca. 1000 år siden. Konge Olav Haraldssønn er som den som fullført kristningen av Norge og han regnes som en helgen, Olav den hellig. Norge fortsatte å være katolsk helt til frem 1500-tallet. Reformasjon startet med munken Martin Luther. Reformasjonen førte til at bare den lutherske kirke ble tillatt, mens den romerske katolsk kirke som allerede eksisterte for 500 år i Norge plutselig ble forbudt.

 

I 1843 ble den katolske kirke tillatt igjen i Norge og kort tid etter ble den første katolske menighet i Norge etablert etter  reformasjon St. Olav menighet i  Oslo opprett. Til tross antikatolisismen var sterk i Norge. I Norge er det nå ca. 40000 registrerte katolikker, 67% av dem er innvandrere.

 

Grunnlag for lære

Som alle andre kristne  kirker er selve Bibelen grunnlaget for den romerske katolsk kirke. Paven er kirkens øverste læreembete og han samarbeider  med sine rådgivere (kardinaler) og alle kirkens biskoper. Det er nært samarbeid mellom paven og de øvrige biskoper. Etter andre Vatikankonsil  som fant sted fra 1962-1965 ble det styrket at når en pave dør, er det kardinalenes kollegium som samles og velger en ny pave. Paven må alltid være en av kardinalene.

 

Den romerske katolske kirken går ut på at det finnes bare en Gud, dvs at den romerske katolske kirke er monoteistisk,. Gud er treenig, Gud, Jesus og den hellig ånd. Gud har skapt verden og mennesker. Menneske er skapt av guds bilder uten synder men menneske synder og ble bort fra gud. Konsekvensen  er døden.

 

Gud ga menneske en ny sjanse til få et evig liv sammen med seg selv. Gud sendt Jesus for å ta på seg menneskes skyld og dom.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst