Dødsstraff- en etisk riktig straff?

Etiske argumenter for/mot dødsstraff. Oppgave 10. trinn
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2018.11.19
Tema

Dødsstraff- en etisk riktig straff?

 

I mange hundre år har dødsstraff blitt brukt som straffe-metode. I den moderne verden har dette temaet blitt mer og mer omdiskutert. Flere og flere land har kvittet seg med straffe-metoden- og mange organisasjoner jobber med global avskaffelse av dødsstraff. På den ene siden vil det å henrette den dømte sørge for rettferd for hans/hennes forbrytelser. På den andre siden er dødsstraff umenneskelig. Hvordan skal verden klare å komme seg videre, når mennesket fremdeles må bøte med livet, for deres handlinger? I denne oppgaven skal jeg ta for meg om dødsstraff er en etisk riktig straff. Jeg legger frem argumentene om blant annet dødsstraff er konsekvens etisk riktig, fordi en aldri risikerer at den dømte noensinne vil gå fri, ute på gaten. Ovenfor menneskerettighetserklæringen er dødsstraff etisk feil. Jeg konkluderer med at det er vanskelig å se om dødsstraff er en etisk riktig straff, men at denne teksten er til fordel for ekskludering av dødsstraff.

 

I land som har dødsstraff som godkjent straff i sitt lovverk eller sin grunnlov, kan mennesker måtte bøte med livet, for enkelte forbrytelser. I USA kan massemord og, i sjeldne tilfeller, voldtekt av barn være saker der en kan få dødsstraff.

I USA praktiserer 32/50 delstater dødsstraff. I 17 av disse statene er det lovlig å henrette mennesker under 18. I noen av disse statene er det også lovlig å henrette psykisk utviklingshemmede, selv om amerikansk høyeste rett i 2002 kom frem til at å henrette disse menneskene strider mot den amerikanske grunnloven (Store Norske Leksikon, Dødsstraff). Ifølge Amnesty (2010) er det flere hull i rettssystemet. Om en «svart» mann har drept en «hvit» mann, er det 11 ganger mer sannsynlig at han må bøte med livet- enn det hadde vært om situasjonen var motsatt. 

 

Dødsstraff er feil, fordi det strider mot retten til liv. Det står i FN sin menneskerettighetserklæring artikkel 3 «Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet». Ovenfor menneskerettighetserklæringen er alle av FNs medlemsland pliktige til å følge disse reglene. Dette er plikt etikk 

Dødsstraff gjør verden til et umenneskelig sted, ved å fokusere på gjengjeldelse og hevn (Amnesty International1 2010). Tenker en på sikt, vil verden aldri kunne utvikle seg. Aldri bli et bedre sted, med mer menneskelig oppførsel.  Ansvarsetikk. Jostein Gaarder: du skal gjøre mot neste generasjon slik du hadde ønsket forrige generasjon hadde gjort mot deg (Horisonter 10 2008). Hadde den forrige generasjonen satt en stopper for dødsstraff i 1984, hadde 1472 menneskeliv, bare i USA, blitt spart, frem til nå (Death Penalty Information Center).

«Så lenge menneske kan gjøre feil, kan uskyldige bli dømt (Amnesty2 2010).» I USA har 163 uskyldige liv blitt tatt, siden 1973 (Death Penalty Information Center).

“You can release an innocent man from prison, but you can’t release him from the grave.” (Freddie Lee Pitts, Huffingtonpost 2013).

Dødsstraff burde ikke være lovlig, fordi å la fangen sitte i fengsel resten av sitt liv er billigere, enn å henrette fangen. Dette er fordi saksomkostningene er svært store i henrettelses-saker. Dommer Arthur L. Alarcon skrev i Costs of Capital Punishment in California: Will Voters Choose Reform this November? (2012) at California’s current system has cost the state’s taxpayers $4 billion more than a system that has life in prison without the possibility of parole.

I Colorado kan en sak om livstid i fengsel, istedenfor dødsstraff, spare nesten 3,5 millioner dollar. Disse pengene kunne isteden for vært brukt på lønna til 71 lærere, 115 ambulansearbeidere og 77 brannfolk. Disse pengene kunne i tillegg vært brukt på en måneds omsorg for 10,000 eldre mennesker, gitt 500 barn et lite forsprang og de kunne vært brukt på 40 000 nye algebra bøker for high school (ACLU Colorado 2013).

Tenker en konsekvens etisk vil du enten henrette én person- eller påvirke livet til mer enn 50,000 mennesker?

Tenker en nytte-etikk- hva som er mest nyttig for oss selv og fellesskapet (Horisonter 10 2008), vil en ikke risikere at den dømte rømmer eller slipper løs, om en henretter den med en gang. For Drapsmannen som sitter inne på livstid, kan senere søke om benådning. Dette skjedde blant annet med Fresno-massemorderen. I dag går han fri (statsadvokat i Sacramento, Anne Marie Schubert, The Sacramento Bee 2016).

ICCPR (FN sin konvensjon om politiske og sivile rettigheter) artikkel 6, del 2 sier: 

“In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court.” (The Death Penalty under International Law 2008).

ICCPR anerkjenner dødsstraff- i «de mest alvorlige forbrytelsene og kun for personer over 18 år.» (Amnesty3 2010).

Er en pliktig ovenfor det gamle testamentet, vil dødsstraff være etisk riktig. Andre Mosebok 21:12 «Den som slår en mann, så han dør skal visslig lide døden.». Dette kalles pliktetikk.

Men om staten den kriminelle lever i fremdeles henretter for enkelte forbrytelser- vil ikke da den kriminelle sky bort fra handlingen? Nei. I en undersøkelse om nettopp dette ble topp-kriminologer spurt om dette stemmer. Da svarte 88%, at nei dette stemmer ikke (Virginia’s Death Penalty). 

En komité oppnevnt av FN i 1988, skulle finne nettopp det samme: “research has failed to provide scientific proof that executions have a greater deterrent effect than life imprisonment. Such proof is unlikely to be forthcoming. The evidence as a whole gives no positive support to the deterrent hypothesis.” (Moving away Death Penalty, 2014)

Om dødsstraff er en etisk riktig straff å bruke, er en stor debatt med mange meninger, både for og i mot. Denne teksten vil jeg si er til fordel for ekskludering av straffe-metoden. Her trekkes det frem at det er feil å bruke henrettelse som straff, fordi det er hull og rasisme i rettssystemet, uskyldige liv kan gå tapt og det er ikke mer avskrekkende, enn livstid i fengsel. Dessuten er saksomkostningene så store, at andre prioriteringer kan virke viktigere.  På den andre siden vil en aldri risikere at den dømte, noensinne går fri ute på gata. Om den verdenen vi lever i, i dag, vil fortsette med henrettelse som straffe- metode, kan bare den neste generasjonen si.

 

 

 

 

 

 

 

Kildeliste:

 

·         Statistikk over henrettelser i USA (Death Penalty Information Center): https://deathpenaltyinfo.org/executions-year

·         Dette kunne Colorado brukt pengene sine på isteden for, Misplaced Priorities: An Infographic on the Cost of Death Penalty Trials, Alejandra Garza 2013): https://aclu-co.org/blog/misplaced-priorities-an-infographic-on-the-cost-of-death-penalty-trials/

·         Drapsmannen kan slippe fri. Anne Marie Schubert, the Sacramento Bee (2016):

             https://www.sacbee.com/opinion/california-forum/article90894212.html

·         Studie, som viser til at dødsstraff ikke virker mer avskrekkende, enn livstid i fengsel, Moving away Death Penalty, 2014: https://www.ohchr.org/Lists/MeetingsNY/Attachments/52/Moving-Away-from-the-Death-Penalty.pdf 

·         Topp kriminologer: dødsstraff virker ikke mer avskrekkende, enn livstid i fengsel (Virginia’s Death Penalty) 

            https://www.vadp.org/wp-content/uploads/2013/11/2013-Death-Penalty-Fact-Sheet.pdf

·         Dødsstraff har kostet California dyrt, Loyola of Los Angeles Law Review, Arthur L. Alarcón: http://www.hcrc.ca.gov/habeas%20recruitment/Costs%20of%20Capital%20Punishment%20in%20California.pdf

·         Generell informasjon om dødsstraff, Store Norske Leksikon, Dødsstraff Johs., Andenæs, Frode Sulland og Gunhild Gursli- Berg: https://snl.no/dødsstraff

·         I de mest seriøse saker, støtter ICCPR dødsstraff. The Death Penalty under  International Law: A Background Paper to the IBAHRI Resolution on the Abolition of the Death (fant ikke direkte link- er en pdf-fil, kan finne den frem om ønsket)

·         Menneskerettighetserklæringen artikkel 3: https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Menneskerettigheter/FNs-verdenserklaering-om-menneskerettigheter

·         Horisonter 10 (2008), av Gunnar Holth og Kjell Arne Kallevik

·         Liste over folk som har blitt henrettet i USA: her

·         Liste over folk som er funnet uskyldige, etter at de har blitt henrettet, Innocence: List of Those Freed From Death Row: https://deathpenaltyinfo.org/innocence-list-those-freed-death-row

·         Sitat (Freddie Lee Pitts, en som satt på «death row» i 12 år) Huffington post, av David A. Love (2013) https://www.huffingtonpost.com/david-a-love/floridas-timely-justice-act-death-penalty_b_3283060.html?guccounter=1

·         Rasisme i systemet, Amnesty, av Jon Trana, 2010: https://www.amnesty.no/aktuelt/flere-nyheter/arkiv-bakgrunn/spørsmål-og-svar-om-dødsstraff

Sitater 1,2,3: https://www.amnesty.no/om-amnesty/hva-jobber-vi-med/fokusområder/dødsstraff/spørsmål-fra-tilhengere-av-dødsstraff-og-amnest

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst