Drøftende tekst om Berlinmuren

Drøftende tekst om Berlinmuren, skrevet i 10. klasse.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2021.03.22
Tema

Berlinmuren er en mur som ble bygd får å lage en grense mellom Vest- og Øst-Berlin. Muren ble satt opp natt til 13. August 1961 og sto frem til 9. november 1989. Berlinmuren var 155 kilometer lang, og omtrent 4 meter høy. Den sperret av 193 gateløp, 12 linjer med by- og undergrunnsbaner ble også sperret av. Berlinmuren er et symbol på det siste skille mellom øst og vest i Tyskland, men også et siste symbol på den kalde krigen. 

Etter som årene gikk ble muren oppdatert, de tok stadig på mer piggtråd, elektriske gjerder og betong.På grunn av muren ble familie og venner splittet fra hverandre. Det var mange som prøvde å rømme over til den andre siden, men de døde i forsøket.  

Tanken om å sette opp en mur startet fordi forholdene i Øst-Berlin ikke var spesielt gode. Det var mange som flyktet fra øst til vest, for det mest de som jobbet innenfor medisin og de som var rørleggere og elektrikere. Det var omtrent 2,7 millioner som flyktet fra en økonomisk svekket Øst-Berlin. Før hadde det ikke vert noe problem med å reise mellom de to forskjellige sidene av Berlin. Men så natt til den 13. August i 1961 ble alt endret. Myndighetene i DDR sa senere at de bygde muren for å beskytte innbyggerne i DDR. Berlinmuren ble bygget på initiativ fra Øst-Tyskland og med intensjon om å dele Berlin i to mellom det daværende Øst- og Vest-Berlin. Muren ble bygget i 1961 og var ved ferdigstillelse hele 155 kilometer lang. Berlinmuren ble overvåket av omtrent 11 500 soldater og hadde 302 utkikkstårn. Mellom årene 1961 og 1989 prøvde over 100.000 av DDR sine innbyggere å flykte over fra DDR sin grense til Vest-Tyskland. Mer enn 600 av DDR innbyggerne døde under fluktforsøkene, omtrent 136 av disse døde allerede ved Berlinmuren.

Berlinmurens fall ble utløst av en rekke faktorer som alle hadde stor betydning. Jeg vil i denne teksten legge vekt på noe av det jeg tror har hatt størst betydning for Berlinmurens fall. Jeg har valgt å drøfte forskjellen på demokratiet og kommunismen, og hvordan det utspilte sin rolle og på den måten la grunnlaget for større vanskeligheter i samfunnet. 

Og i dette spiller også økonomien en stor rolle, DDR var også hardt økonomisk rammet og hadde en uhåndterlig stor gjeld til andre land. Dette var muligens en av hovedgrunnene til at man innså at den økonomiske veksten ikke var kommet like langt som i vesten og at det derfor kanskje ikke var ett reelt valg DDR lenger hadde for å beholde skillet mellom øst og vest.

Kommunisme i Øst-Tyskland:

En av de positive tingene med kommunisme var prinsippet om at det skulle være likhet. Alle skulle få like lønn og tjene det samme uten at hvilken jobb du hadde skulle ha noe å si. Det at alle skulle få lik lønn og tjene det samme var i utgangspunktet en bra ting. Men de som styrer i de fleste kommunistiske land får mye mer selv enn vanlig folk, og da blir det ikke like positivt.

Når det er kommunisme i et land er det liten mulighet for økonomisk vekst for innbyggerne, med unntak for de som styrer landet. I tilfeller hvor et land har styremåten kommunisme så har man en veldig liten mulighet til å påvirke sin egen «rikdom». Dette vil si at uansett om du jobber ekstra eller mer så har du omtrent ingen mulighet til å tjene mer. I et kommunistisk land så vil ikke de som styrer at folk skal bli rikere. De vil at alle skal være like, og med andre ord at alle har like mye rikdom, men som for noen ikke oppfattes som rikdom. De eneste som skal kunne få mer rikdom og makt, er de som styrer.

I land hvor det bare er en eller en liten gruppe mennesker som styrer er det lett å bli maktsyk. Det eneste man vil er å få mer makt og mer rikdom. De som styrer i kommunistiske land vil ha all makt og rikdom får seg selv, og vil trykke resten ned for å få mest selv.

I kommunistiske land blir det ofte store forskjeller mellom de som styrer og innbyggerne i landet. Selv om det i kommunistiske land ikke er dette som er meningen med å ha kommunisme. Noen får veldig mye rikdom og makt, mens andre får null makt og omtrent ikke noe rikdom. Så store ulikheter kan føre til for eksempel krig og uro som historien har vist mange ganger.

Demokrati i Vest-Tyskland:

I land som har demokrati kan man se at det ofte er mindre uenigheter mellom folket og de som styrer i landet. For eksempel slik som vi har det i Norge, der det er stortinget som bestemmer sammen med folket. I demokratiske land kan alle velge selv hvem de skal stemme på. Alle over 18 har rett til å kunne stemme på hvem de vil, og hvilket parti de selv vil. I Norge for eksempel er man veldig opptatt av at alle stemmer skal bety like mye, og at det ikke skal ha noe å si hvem du er, hva du tror på, eller hvor du kommer fra. Når det er demokrati, er folket med på å bestemme hvilken politisk retning landet skal gå i. 

Når man lever i et land med demokrati så har hver enkelt person en større påvirkning på sin egen hverdag, enn man har i et kommunistisk land. På grunn av dette kan man da få mer motivasjon til å jobbe mer, fordi man da kan skaffe seg selv mer «rikdom». Ved at man jobber mer får man da økt sin egen rikdom. Noe som da kan gjøre slik at man kan få et bedre eller finere sted å bo, mer og bedre klær og mat. Dette kan gi økonomisk vekst både for hver enkelt person og for landet. Dette kan gjøre sånn at det blir fler arbeidsplasser og flere muligheter til å klare seg selv. 

En av de negative tingene ved demokrati er at det her også kan bli ulikheter mellom folk. Det kan bli forskjeller ettersom noen yter mer, og har lov til å tjene mer. I land med demokrati kan man tjene mer hvis man jobber mer, som igjen kan gi grunnlag for økonomisk vekst og velstand blant folket.

Etter å ha satt meg mer inn i dette teamet synes jeg det er bra at muren ble revet. Da muren ble bygget ble mange familier og venner splittet så jeg skjønner hvorfor folk ikke likte muren. Det er også forståelig at det ble oppstyr i Øst-Berlin når de fikk vite at det var mye bedre i Vest-Berlin. Jeg synes også at det var litt bra at muren ble satt opp fordi mye ble forandret i verden på grunn av den. Jeg tror verden kanskje hadde vært litt annerledes hvis det ikke hadde vært for Berlinmuren, både med tanke på at den ble satt og at den falt. 

 

Kilder: 

http://www.aktive-fredsreiser.no/biblioteket/saeroppgaver/berlinmuren.htm

https://ndla.no/nb/subjects/subject:9/topic:1:182163/topic:1:184957/topic:1:187959/resource:1:138208?filters=urn:filter:e0a0faa8-cefd-481f-bf79-b45ad4d7c5e7

https://snl.no/kommunisme#-Den_kommunistiske_ideen

https://no.wikipedia.org/wiki/Berlinmuren

https://forskning.no/sport-menneskerettigheter-sikkerhet/dette-har-berlinmurens-fall-betydd/531859

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst