EU

Jeg har skrevet om EU og deres institusjoner.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2010.05.26
Tema
EU

Jeg skal fortelle om hvordan EU ble styrt, hva målene til EU er og Lisboa-traktaten. Men først vil jeg fortelle dere noe grunnleggende om EU. EU som er den europeiske union oppstod etter andre verdenskrig og har i dag 27 medlemsland fordelt i Europa. EU, Det er bygd opp felles institusjoner, og den økonomiske integrasjonen har ført til økt samarbeid mellom landene. EU består av flere institusjoner med forskjellige ansvarsområder. Disse utfyller hverandre, og har makten fordelt mellom seg.

 

Europakommisjonen

Europakommisjonen består av 27 medlemmer, en fra hvert medlemsland i EU. Europakommisjonen har en oppgave om å legge frem forslag til politikk som så rådet og parlamentet må ta stiling til. Europakommisjonen forslag til politikk skal være i felles europeisk interesse. De har også oppgave å passe på hva medlemslandene gjennomfører det de har vedtatt.

 

Rådet:

Rådet for Den europeiske union som er også kjent som ministerrådet. I ministerrådet blir det tatt opp etter interesser på møter mellom statsråder fra medlemslandene. Møtene i rådet blir inndelt etter saksområder, så slik at det er bare de statsrådene som det gjelder møter. Alle lovforslag som kommer fra kommisjonen må inn i rådet for å bli godkjent. Rådet er satt sammen slik at stemmene i de forskjellige landere er vektet etter innbyggertallet. Det betyr at de som har størst folketall får mest makt. De forskjellige medlemslandene i EU bytter også på å ha formannskap i rådet, det vil si at de bytter på hvem som planlegger møter og setter opp dagsorden.

 

Europaparlamentet

Europaparlamentet er de europeiske innbyggernes interesser i EU. de bestemmer sammensetningen av Europaparlamentet gjennom valg hvert femte år. Representantene er organisert i parti ikke nasjon. Parlamentets roller i Eu er blitt større og større med årene. De er sammen med rådet om å bestemme om lovforslagene fra kommisjonen skal bli godkjent, de kan og forhindre at EU-budsjettet går gjennom.

 

EUs domstol har en oppgave om at de skal sikre at felles lover blir forstått og innført på samme måte i hele Eu. Hvis kommisjonen finner ut at en medlemsstat ikke følger lover eller direktiver, er det EUs domstol saken blir meldt til og det er her avgjørelsen om medlemslandet skal bli bøtelagt. Medlemslandene kan også klage over rådet eller kommisjonen inn til domstolen hvis de føler seg urettferdig behandlet. Også selskaper og EU-innbyggere ta opp sin sak her, hvis de mener at EU-lover ikke blir fulgt opp.

 

Den europeiske sentralbanken (ESB) ligger i Frankfurt i Tyskland og har ansvar for

pengepolitikken til de 13 landene som er med i eurosamarbeidet.

 

Det europeiske råd er organet der statsoverhodene fra alle medlemsland møtes for å planlegge en strategi for fremtiden, og stake ut den politiske kursen for unionen. Det er også der avgjørelser innenfor sikkerhets- og utenrikspolitikk tas, og man diskuterer saker som en ikke har blitt enig om gjennom andre instanser. Statsoverhodene møtes vanligvis fire ganger i året, på såkalte toppmøter.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst