EU

Noen korte fakta om EU.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Nynorsk
Lastet opp
2006.12.08
Tema
EU

EU blei laga på grunnlaget av kol og stålunionen, fordi Tyskland og Frankrike ikkje ville bryta ut i krig igjen. Dei hadde vert så mykje i krig, at dei skulle gjera noko som halt dei vekke frå det. Då det starta var det Tyskland og Frankrike i lag Med fem andre land som skipa dette.! Som vi i dag Kjenner som EU. Men før vi fekk EU namnet heitte Det EF frem til 1958.

 

Desse er dei som først blei med i Eu før andre land ”heiv” seg på: Frankrike, Vest-Tyskland, Italia, Nederland, Belgia og Luxembourg.

*Først handla det bare om å låne noko av Kvarandre(Dette skjede i år 1951)
*Nå er det om å hjelpe kvarandre.

EU er forkortelse for Den Europeiske union.

 

Mottoet til EU: Forent i forskjellighet. Kva som er meint med dette kan diskuterast. Kanskje det står for at alle land kan vera med fordi om dei er forskjellige, som det seies er ingen like. Eller det kan ver at den som minst fortjenar det kan få vera med?

 

Disse landa er med i EU:

Belgia var med i det opprinelege EU.

Danmark blei med i 1973.

Estland

Finland blei med i 1995.

Frankrike ver med i det opprinelege EU.

Hellas blei med i 1981.

Irland blei med i 1973.

Italia ver med i det opprinelege EU.

Kypros

Latvia

Litauen

Luxembourg var med i det opprinelege EU.

Malta

Nederland var med i det opprinelege EU.

Polen

Portugal blei med i 1986

Slovakia

Slovenia

Spania blei med i 1986.

Storbritannia blei med i 1973

Sverige blei med i 1995

Tsjekkia

Vest Tyskland ver i det opprinelege EU

Ungarn

Austerrike blei med i 1995

Gjennfornte Tyskland blei med i 1990

 

Alle desse landa har blitt registrert i Eu i år 2004.

 

EUROPAPARLAMENTET:

*Blei oppretet i år 1958.

*Blir kalla for Parlamentet.

*Består av alle valte medlemer av alle  medlemslanda i EU.

*Parlamentet kan gjøre sjølvstendige tiltak.

*Komiteane i parlamentet samlar seg i Strasbourg i Frankrike, og dei politiske gruppene møtes i Brussel.

*I 1995 hadde parlamentet 626 mandatar. Her er det i kva land det var i frå:

-Tyskland 99 stk.

-Italia, Storbritannia og Frankrike 87 stk kvar.

-Spania 64 stk.

-Nederland 31 stk.

-Hellas, Belgia og Portugal 25 stk kvar.

-Sverige 22 stk.

-Austerrike 21 stk.

-Danmark og Finland 16 stk kvar.

-Irland 15 stk.

-Luxembourg 6 stk. (Alle folka blei registrert i år 1995)

-Mandatane fordeler seg sjølv i partigrupper.

 

<bilde>

EU parlamentet i Brussel.

 

DOMSTOLEN:

*Domstolen må sikre gjennomføringa og fortolkningen..

*Dei som er medlemer i domstolen møtest i Luxembourg.

*Blei oppretet i 1953.

*Det er 6 dommarar 8 generaladvokatar.

*Dommarane blir vald med 6 år, og det er anledning til å velje på nytt.

 

PRESIDENTANE SOM HAR VERT PRESIDENT I EU:

*1958-67 Walter Hallstein (Tyske)

*1967-70 Jean Rey (Belgisk)

*1970-72 Franco Maria Malfatti (Italiensk)

*1971-73 Sicco Mansholt (Nederlandsk)

*1973-76 Francois-Xavier Ortoli (Franskmann)

*1977-80 Roy Jenkins (Britisk)

*1981-84 Gaston Thorn (Luxembourgs)

*1985-94 Jacques Delors (Franskmann)

*1995- Jacques Santer (Luxembourgs)

(Fant ikkje du om han andre presidenten, og kor lenge Santer var president).

 

<bilde>

Dette er EU sitt flagg, med 12 stjerner oppi det.

 

 

LITTRATURLISTE:

STORE NORSKE LEKSIKON side 636-639

CAPLEX LEKSIKON side 288-289.

http://www.europakommisjonen.no/tema/jai/index.htm

http://www.eu-fakta.no/historie.shtml

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst