Fattigdom

Teksten forklarer begreper og grunner til fattigdom.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2021.01.23
Tema

Fattigdom er når enkelte folkegrupper mister muligheten til å gjøre og oppleve enkelte ting siden de ikke har råd til det, altså at de har veldig begrenset antall med penger. Vi deler fattigdom inn i to deler: relativ og absolutt fattigdom. I denne teksten skal jeg snakke om hvordan vi måler fattigdom, ta for oss et land og se på hva som gjør det til et fattig land. Hva kan vi gjøre for å redusere fattigdom i et land. Hva er årsakene til fattigdom, og hva kan vi gjøre for å redusere det? 

Vi deler fattigdom inn i 2 grupper: relativ og absolutt/ekstrem fattigdom. Relativ fattigdom vil si at man har råd til det viktigste som mat og et tak over hodet, men du kan ikke delta i forskjellige ting på linje med det en person gjennomsnittlig gjør. Eksemplet på dette kan være at man ikke har råd til å gå på konserter eller å ha bursdagsfeiringer. Absolutt fattigdom derimot er litt mer alvorlig. Dersom du lever i absolutt fattigdom så vil det si at du ikke ha råd til viktigste engang som mat eller et tak over hodet. Ifølge FN så lever 8,2% av verdensbefolkning under absolutt fattigdom, men hvordan måler man fattigdom for et land på?

 

Det er mange ulike måter å måle fattigdom på, men BNP er den som blir brukt mest.  BNP står for bruttonasjonalproduktet. Et lands BNP inkluderer all privat og offentlig pengebruk og produksjon. Dette måles for det meste hvert år, men i andre tilfeller blir de målt i bestemte tidsperioder. Dette forteller oss om den økonomiske situasjonen til et land, fordi vi får vite om ved hjelp av summen av BNP til et sammen med penger som går ut og inn i form av lønn og andre inntekter. Et land kan være rikt, men fortsatt han en del fattigdom i landet. Grunnen til dette er at lønnen er veldig skjevt utdelt. Med andre ord noen tjener mye, og andre gjør ikke. Dette er den vanligste metoden, men la oss se å en annen metode, altså HDI. 

HDI måler velstanden i forskjellige land. HDI står for Human Development Index, på norsk er det Index for menneskelig utvikling. HDI måler hvor bra, sunt og lenge folk lever i et bestemt land. Her måler de ut ifra forventet levealder, tilgang til utdanning og hvor mye folk tjener. Det er viktig å vite om dette dersom man vil redusere fattigdom. Forskjellen på BNP og HDI er at HDI også måler sosiale faktorer og er et mer sammen satt bilde av velstanden, imens BNP tar mer for seg den økonomiske statusen. Hvor er det vi finner mer fattigdom?

Nord- og sørdeling sier en del når vi skal finne hvor det er mer fattigdom. Land nord for ekvator er land som er kjent for å leve i overflod. Det vil si at de landene har mer enn det de trenger. Eksempler på land som dette kan være Norge, Sverige, Italia og Tyskland. Derimot finner vi ofte land so lever i ekstrem fattigdom i områder sør for ekvator. Her finner vi også en del slum. Eksempler på dette kan være afrikanske land. Mange av disse landene lever i fattigdom med overbefolket samfunn og begrenset tilgang til enkelte ressurser, men hva kan være noen av årsakene til fattigdom?

Nå som vi vet hvordan man måler fattigdom og hva fattigdom er, la oss se på forskjellige grunner til fattigdom. Det er mange grunner til fattigdom, ytre og indre grunner. Det har for det meste en sammenheng. Ytre årsaker kan for eksempel være klimaendringer eller naturkatastrofer. Indre årsaker kan være mangel på utdanning, dårlig politisk styresett, kvinneundertrykkelse og arbeidsledighet (www.fn.no). Et godt eksempel på et fattig land kan være Bangladesh. Hvordan er Bangladesh et fattig land? 

Bangladesh har et stort antall innbyggere og mange av disse lever i absolutt fattigdom. Mange i landet er avhengig av jordbruk, men de mangler tilgang til jord. Derfor flytter mange til urbanområdene og velger å bo i slum områdene. I slike land er sånn at barn jobber mye. Enkelte grunner til dette er at de ikke har råd til å sende barna på skolen, som er en negativ side. Barnet mister tilgangen til å forandre framtiden sin og dette fører til mer barnearbeid. Grunnen til at barn må jobbe i land som Bangladesh er fordi ofte så har de en stor familie. Foreldrene alene klarer ikke skaffe nok penger, derfor må barna hjelpe til. Et annet stort problem i Bangladesh som kan være hovedårsaken til at det er fattigdom er overbefolkningen. Landet har 160 millioner innbyggere, den grafiske størrelsen, miljøet og ressursene har ikke kapasitet til et så høyt antall med innbyggere. Bangladesh blir også ofte rammet av naturkatastrofer. 

Årlig oversvømmelse. Bangladesh er et land som ligger ved store elver, en stor del av landet ligger også under havets overflate. Dette fører til da at de har mye oversvømmelse. Fattige folk som bor på landsbygda blir ofte utsatt for dette. Dette er en stor ulempe fordi i noen tilfeller kan husene deres bli ødelagt. For å da bygge det opp igjen så trenger de å låne penger som kan føre til at de blir enda fattigere. I andre tilfeller så kan flommene ødelegge jordbruksområdene deres. Da blir det veldig vanskelig å kjempe mot fattigdom fordi jordbruk er det de lever av. Som vi vet så kan et dårlig styresett være en årsak til at et land er fattig. 

De fleste selv i Bangladesh mener at et dårlig politisk styresett er en stor årsak til fattigdom. Politiske situasjonen i landet har lenge vært ustabilt. Ulempen i dette er for eksempel dårlig skolesystem, helsesystem og dårlig økonomi. Hvis flere kunne skrive og lese så kunne situasjonen vært bedre i stor grad. Et annet eksempel er at i en periode så var det streik i store deler av landet. Bussjåfører kjørte ikke, og veier var blokkert. Økonomien var veldig urettferdig delt ut og samme med ressursene de hadde, men hva kan land som Bangladesh gjøre for å redusere fattigdom?

Organisasjoner og enkelte folk kan gjøre ulike ting for å redusere fattigdom. Det viktigste for å redusere fattigdom i et land er å ha et stabilt politisk system som vet hvordan de skal dele ut penger på. Grunnen til at enkelte land ikke har klart dette er fordi de ikke har nok kunnskap. Som i Bangladesh så har de ikke vært et selvstendig land lenge nok er det vanskelig å få til slik. Noe annet de kan gjøre er å utvikle industriene deres. I den siste perioden så har Bangladesh klart å utvikle tekstilindustrien deres. Det er ikke noe spesielt en enkelt person kan gjøre for at vi ser en stor forandring, men vi kan fortsatt gjøre litt for å hjelpe til. 

Støtte de som kan hjelpe til. Enkelt personer kan for eksempel støtte organisasjoner som hjelper til i slike land. Det å gi penger til Røde kors, FN-sambandet eller Fellesrådet for Afrika. Andre ting du kan gjøre er å være politisk engasjert i slike ting og å få kunnskap. FN har satt mål for å redusere fattigdom innen 2030, her er noen av dem: 

1.       ERADICATE EXTREME POVERTY

“By 2030, eradicate extreme poverty for all people everywhere, currently measured as people living on less than $1.25 a day.” (www.globalgoals.org)

2.       REDUCE POVERTY BY AT LEAST 50%
“By 2030, reduce at least by half the proportion of men, women and children of all ages living in poverty in all its dimensions according to national definitions.” (www.globalgoals.org) 

3.       EQUAL RIGHTS TO OWNERSHIP, BASIC SERVICES, TECHNOLOGY AND ECONOMIC RESOURCES
“By 2030, ensure that all men and women, in particular the poor and the vulnerable, have equal rights to economic resources, as well as access to basic services, ownership and control over land and other forms of property, inheritance, natural resources, appropriate new technology and financial services, including microfinance.” (www.globalgoals.org) 

I konklusjon så har vi kommet fram til at fattigdom er mer enn mangel på penger, det er mangel på kunnskap, utdanning, og stabilt politisk system. Vi måler hvor fattigdom på flere måter, men vanligste er BNP. Et annet som er vanlig er HDI, forskjellen på disse to er at HDI måler også ut ifra hvor sunt og langt liv folk i et bestemt land lever. Det gjør ikke BNP. Bangladesh er et av land som har absolutt fattigdom. Det er flere årsaker bak dette. Det er indre og ytre årsaker til at et land som Bangladesh er fattige.Det viktigste er at ressursene er urettferdig delt ut og de har ikke et politisk system som kan hjelpe dem med dette fordi landet har ikke vært selvstendig lenge ennå. Som enkelte personer er det ikke mye vi kan gjøre for å se en forandring. Vi kan støtte organisasjoner som kan hjelpe slike land som Bangladesh. FN er en av organisasjonene som hjelper slike land og de har satt ,ål for å redusere fattigdom i verden innen 2030. Vi får håpe de når disse målene. 

 

KILDER: 

http://www.globalgoals.org/1-no-poverty

https://www.sølvberget.no/Laering/Nord-Soer-Biblioteket/Spoersmaal-og-svar/Hvordan-redusere-fattigdom

https://www.fn.no/tema/fattigdom/fattigdom

https://www.heiverden.no/undervisningsmateriell/bangladesh/bangladesh-bokm%C3%A5l/hvorfor-er-det-fattigdom-i-bangladesh

https://www.sølvberget.no/Laering/Nord-Soer-Biblioteket/Spoersmaal-og-svar/Hvorfor-er-noen-land-fattige 

https://www.ig.com/no/trading-ordliste/bnp-definisjon https://verdensbestenyheter.no/baerekraftsmaalene/utrydde-fattigdom/

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst