Fjellkjedefolding (orogenese)

Geologi, fjellkjedefoldinger. Kort oppgave på rundt 200 ord.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2005.04.18

En fjellkejedfoldining er en hevning av deler av jordskorpen til en fjellkjede, dette har skjedd ved at store landmasser beveger seg sakte mot hverandre gjennom millioner av år på en slik måte at en av eller begge landmassene presses opp i kollisjonssonen ved forkastninger, jordskjelv og vulkanisme. Fjellkjedefoldninger Starter gjerne i hav el. i kanten av hav, der jordskorpen er tynnest og svakest. De fleste store fjellkjedene har fjellkjedefoldninger.

 

Tertiær (65 - 1,8 millioner år siden)

I tertiær fikk kontinentene den formen og plasseringen de har i dag. Tertiær er karakterisert av omfattende jordskorpebevegelser. Det kan nevnes at India (det indiske kontinent) kolliderer med det asiatiske kontinent, og gir opphav til Himalaya-fjellkjeden.

 

Svalbard kolliderte med Grønland; dette førte til sterke foldinger langs Spistbergens vestkyst. Alpene er også et resultat av fjellkjedefoldinger i tertiær. Utover i tertiær åpner det nordlige Atlanterhavet seg igjen, og denne spredningen går videre den dag i dag med samme hastighet som en av dine negler gror med. Disse fjellkjedefoldingene førte til et markert relieff flere steder, og de nedbrytende kreftene (erosjonen) første til dannelser av store mengder sedimenter (elvesedimenter, deltaer) i de kystnære områdene.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst