Folkemordet på armenerne

Samfunnsfagsoppgave om definisjonen på folkemord og om folkemordet på armenerne.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2011.11.24

Definisjon Folkemord

I følge FN konvensjonen er folkemord en "Hvilken som helst handlinger som er begått i den hensikt å ødelegge helt, eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe." Folkemord er

 

- å drepe en gruppe mennesker.

- å forårsake alvorlig skade på menneskegruppen fysisk eller psykisk.

- å utsette menneskegrupper for levevilkår som går imot menneskerettighetene og fører til delvis eller fullstendig fysisk ødeleggelse.

- å påføre langvarig eller evigvarene skade ved å misbruke makt.

 

Genocid, som er et synonym for folkemord, kommer fra gresk. "Genos" beyr familie og "cide" betyr mord.

 

1.) Det har alltid funnet sted folkemord i menneskets historie. Det mest kjente er de som ble begått under andre verdenskrig av nazistene. I 1948 ble folkemord for første gang skriftlig omtalt i FN konvensjonen der avstraffelse på grunnlag av idealer som går imot menneskerettighetene er en straffbar og kriminell handling (se øverst på siden).

 

  • I sovjetunionen fra 1920-tallet til 1953 ble minst en million mennesker hennrettet eller sendt til fangeleirer fordi de var imot statsregimet. De led stor grad av vold, terror og sult.

 

  • I Namibia ble det begått et brutalt folkemord fra 1904 til 1907. Namibia var en tysk koloni. Tyskerene utbyttet folkestammen der, hereroene og namaene. I 1904 gjorde hereroene væpnet opprør som konkluderte med at tyske soldater slo hardt tilbake. Som hevn ville Tyskland utrydde folkegruppene. Dette førte til at menn, kvinner og barn ble drevet ut i ørkenen uten forskyninger. Senere ble de overlevende stuet sammen i konsentrasjonsleire. I løpet av noen få år ble folkegruppene redusert fra ca. 80.000 til 20.000.

 

  • Den 17. april 1975 tok den kommunistiske opprørsgruppen Røde Khmer makten i Kambodsja. I de tidligere årene hersket det borgerkrig og militærkupp. Kambodsja ble også ufrivillig trukket inn i Vietnamkrigen. Den Røde Khmer skulle rense Kambodsja og hadde som mål å utrydde tidligere tradisjon og kultur og "rense" landet. Hele folkemordet varte til 1979 som hadde kostet livet til to millioner mennesker.

 

  • 6. april 1994 startet begynte tutsier, en folkegruppe i Rwanda, å bli angrepet. Tre måneder senere var de fleste tutsiene i landet drept. Hæren og militærgrupper sto bak utryddelsen. Hutuer og tutsier var de to største folkegruppene i Rwanda. Hutuer var bønner og arbeidere mens de rike menneskene i Rwanda ble kalt tutsi. Grunnen til folkemordet på Rwanda i 1994 var påstanden at tutsiene var en farlig rase som utnyttet hutuer.

 

  • Bosnia Hercegovina Den 11. juli 1995 ble byen Srebrenica inntatt av bosnisk-serbiske styrker. Bosnjakerene ble tvunget ut av landområder og menn og gutter ble plassert i fabrikkbygninger og lagerhaller. I små grupper ble de fraktet til øde steder hvor de ble myrdet. Omtrent 8.000 menn og gutter mistet livet. Massakrene i Srebrenica er en av de alvorligste krigsforbrytelsene etter krigene i Jugoslavia. Over hundre tusen mistet livet og over to millioner flyktninger resulterte ut fra Jugoslavia krigene.

 

  • I 2003 gjorde to frigjøringsorganisasjoner oppgjør mot myndighetene i Sudan. Hæren ble beordret om å stoppe opprørene. Samtidig angriper lokale motstandsgrupper, som “janjaweed” og muligens også regjeringen i Sudan, folkegrupper i Darfur, som ligger i det vestlige Sudan.

2.) Folkemordet paa Amenerne 1915-1917

I det osmanske rike levde til den tid mellom en til to millioner armenere med forskjellig etnisk bakgrunn. Starten paa denne konflikten, var den tyrkisk-russiske krigen fra 1877 til 1878 der det osmanske rike tapte store landomraader til russerne. Paa grunn av det vaklete styre, mellom russland og Sultan Abdüllhamit II, som forlot maktposisjonen litt för krigen, begynte flere armenere, som bodde i de besatte landomraadene, paa aa ta tilbake makten fra russerne. I det osmanske rike dannet det seg en gruppe revolusjonerende som ble betegnet som “ungtyrkerne”. De hadde som förste maal aa ta tilbake de tidligere tapte landomraadene. Da förste verdenskrig bröt ut erklaerte det osmanske rike seg for en del av “ententen”, det vil si at de var alliert med tyskland og österike-ungarn. Selv om Tyskland fraraadet dem aa angripe Russland gjorde de det noen maaneder senere. Russland sto inne med omlag 100.000 soldater og den osmanske haeren besto av 150.000 til 175.000 soldater.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst