Fotterapeutenes historikk

Historien til fotterapeutyrket.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2005.11.30

Yrkets opprinnelse stammer fra gammelt av. De eldste dokumenterte spor av fotavtrykk daterer seg nærmere 4 millioner år tilbake i tid. I Tanzania ble det i 1977 gjort et funn av et fotskjelett, dette fotavtrykket viser et karakteristisk trekk av en fot, med avrundet hælballe, indre langdebue, og stortå.

 

Utviklingen av foten, kneet og bekkenet gjør at menneskekroppen kan holde seg oppreist. Fotskjellettet veier ca 100 gram, konstruksjonen av foten må tåle vekt på omkring 300 kg, og omkring 5,6 ganger kroppsvekten når et menneske gjør en fysiskaktivitet,(feks.løping,hopping). Fotbuen skal holde vekten av kroppen ved hjelp av muskler og sener, leddbånd i foten.

 

Papyrus ruller funnet i egypt, fra 1500 f.Kr. Anbefales det å å brukes okse fett eller oliven olje mot hard hud på føttene. I en beskrivelse fra Paul Fra Aegina,finner man en beskrivelse fra en liktorn behandling utført i 650 e.Kr

 

Føttene er har i fra det første dokumeneterte funn, vært det viktigste transportmiddelet for mennesket. I bibelen bekrives det om vask og stell av føtter som en tradisjon og gest for alle uansett samfunns bakrunn. For da tidens skotøy var det viktig og ha god fot hygiene, for føttene var åpene i form av sandaler eller barfot, dette gjorde føttene sårbare for vær og vind. Fothygiene var viktig på den tiden da ikke alle hadde tilgang på dyr som kunne frakte de. Klimaet spilte en stor rolle, pga store tempraturforandringer og ørken.

 

De første til å ta en arbeidstittel som fotterapauter var barberhåndtverkere. De tiltok seg tittelen rundt 1500 tallet. De tok fort til kniven og brukte ingen bedøvelse, torner og vorter ble behandlet av rødglødene nåler og gamle barberblader. Fra 1800 tallet skiftet barberhåndtverkerne tittel til kirurger.

 

Middelalderen var en tid da det spesielt ble fukusert på god fot hygiene. Vask og stell av føtter ble sett på som like viktig som mat og drikke. I midten av 1700 tallet forsvant den gode fothygienen gradvis, og sko moten forandret seg og resultatet av dette ble smertefulle lidelser.

 

Ludvig 16. av Frankrike hadde selv store plager, han kontaktet felt legen Laforest som pleide og stelete føtten hans. Laforest ga så instrukser om at hæren skulle danne et korps av soldatfotpleiere, som skulle forebygge og ta vare på soldatenes føtter i slagmarken.

 

Han skrev en også et hefte til som ingikk i den franske hæren, så alle soldater fikk opplæring i å ta vare på og stelle føttene sine, deriblant regler med fotbad og ulike behandlinger av føttene. Torner og hard hud skulle behandles med urteplanter og hvitløk, 10 minnutters fotbad i  rennende vann hver 14 dag var noen av tiltakene som den franske hæren innførte.

 

1880

Den første fotklinikken ble opprettet i Danmark

 

1890-1900

Har de i amerika satt i gang arbeidet med og utvikle ett eget universitesutdannelse i fotterapi. Dette var ett arbeid som ville ta ca 100 år før dette var en full endt utdanning på unerversitetet. Før utdannelsen var godkjent ble det i denne perioden gitt spesilist godkjenning på alle fotterapauter som skulle praktisere sitt yrke.

 

1932

Dansk fotpleier forening ble stiftet. I Norge var fotterapautene underlagt frisørfaget.

 

1960

Det første organiserte kurset startet ved sogn videregående skole, det var da lite krav til kvalifikasjoner for studentene. Kurset ble lagt under Håndverksfag yrket.

 

1976

Tittelen fotterapaut kom, utdannelsen ble utvidet fra 1 til 2 år.

 

1978

Beskyttet arbeids tittel.

 

1990

Fotterapi utdanningen i USA ble godkjent som eget yrke

 

1994

Reform 94 gjorde utdannelsen 3 årig, på grunn av mangelfull informasjon og dokumentasjon om yrket, gjorde yrket nedprioritert og lite verdsatt i offentlig helse tjeneste. Det ble en ti årig undersøkelse som lærebøkene fra R94 bygger på, dette gir tryggere faglig balast og bakrunn til fotterapifaget. Dette er den eneste yrkes gruppen innen Helse og Sosialfag som blir kvalifisert som selvstendig nærings drivende ved endt videregående skole.

 

Terminologi v\ganganalyse

 

Gangsyklus:

Foten settes mot underlaget og avsluttes ved at foten igjen når underlaget. Dette deles igjen i to faser standfase og svingfase.

 

Kinematikk:

Beskrivelse av fotens stilling og bevegelse i ledd og kroppssegmenter. Det er læring om graden av skjelletet beveger seg i en gange.

 

Kinetikk:

Læren om effekten om krefter og mommeneter som produserer og kontrolere bevegelse i, muskler og sener og hvordan tyngdekraft påvirker gangen.

 

Ganganalysens historikk

De første labratoriene for ganganalyse ble opprettet i USA for over 20 år siden. Forskerne anlyserte ganglaget til europeiske og afrikanske kvinner,og sammenlignet funnene som ble gjort. Afrikanske kvinner som er vant til å frakte kurver på hodet ,de beveger kroppen etter en rythme,slik at hofter og armer beveges i takt. Balansepunktet i kroppen gjør ganglaget mer funksjonelt og gjør at tyngdepunktet i kroppen forskyves fra side til side. Hadde ganglaget vært mer statisk hadde dette resultert i store smerter i fra foten og opp til ryggen.

 

Europeiske kvinner har et helt annet ganglag, stakatogange er et begrep som blir brukt for måten europeiske kvinner går på. Måten vi går på gjør at vi spenner alle musklene i kroppen når vi går,dette resulterer i at musklene trekker seg sammen og det påvirker gangen og kroppsholdningen. Kroppsholdningen er en av de viktigste vilkårene for god helse. En oppreist kroppsholdning motvirker store belastninger på kroppen,og holder i muskler og sener riktig posisjon. Hvis kroppsholdningen er for dårlig kan dette føre til brystkassa får mindre kapasitet og de indre organene i kroppen trekker seg nedover mot bekkenet.Blodsirkulasjonen og bevegelsesevnen i kroppen blir gradvis svekket.

 

Metodene som ble brukt vant internasjonal aksept og ble brukt som et supplement til kliniske undersøkelser av pasienter med cp (celebral parese).

 

I 1999 ble barnenevrologisk seksjon v\Rikshospitalet et landsdekkende kompetanse senter for barn med bevegelsesvansker. Ganglabratorium ble første som ble ettablert. I 2002 ble kompetanse senteret et klinisk hjelpemiddel for barn og unge med bevegelses vansker.

 

Utstyr og forberedelse

Utstyret som Rikshospitalet har er et vicom motion system 612 som er i fra oxford, Storbritania. Systemet er bygd opp av 6 kameraer med infrarødt lys, to kraftplater og to videokameraer som er integrert i systemet.

 

<bilde>

 

For en god kvalitet på analysen må rommet som skal benyttes ha et rett gulv(helst et slett betong gulv), en gangbane på minimun 10 meter, og bredde på 6 m, og høyde på 3 meter.

 

Ganganalyse

Gangen består av flere sammensatte bevegelses mønstre, i ledd og muskler fra bekkenet til tå spissen. Læringsprosessen for en ferdigutviklet gange for et barn er rundt 4 års alderen. Det er ofte store likheter med gangfunksjoner mennesker i mellom. Det er rundt denne tiden barn kan begynne å få kontroll på en effektiv og funksjonell gange. Barn med nevromuskulære funksjonshemmninger kan ofte ha problemer med gangen. Ved hjelp av tredimensjonale figurer og databasert bevegelsesanalyse, oppnår man en objektiv registrering av leddutslag og feilinstillinger på foten.

 

Først gjøres det en klinisk undersøkelse av pasienten deretter festes 15 markører på bekkenet pasienten, disse skal stå etter bestemte posisjoner. Markørene har refleks som gjenkjennes av infrarøde kameraer som er satt opp i en gangpassasje på 10 m ganger 1 m. I gangpassasjen ligger det to plater i gulvet som registrerer informasjon fra pasienten. Pasienten blir videofilmet i to plan forfra og bakfra, da måles skrittlengde i cm, skritt pr minutt og hastighet. Pasienten går barbeint i et selvalgt tempo, med nødvendig hjelpemidler(rulator,stokk). Det er ingen spesielt antall ganger repetisjon som ligger som krav, men en undersøkelse ligger på rundt 15 forsøk,for å tilstrekkelig informasjon.

 

Bearbeiding av ganganalysen

Ved hjelp av tredimmensjonale skjellettfigurrer som beveger seg, kan man sammenligne resultatet av ganalysen i forhold til fungsjonsfriske. Der blir all data samlett og man kan da danne seg et totalinntrykk av bevegelsesform, hastighet og akselerasjon i fra bekkenett og til tå spissen. Mommenter og kraftproduksjon blir fremstilt i tre plan, slik at dette kan avleses og men kan finne tiltak for pasienten. Markørene i undersøkelsen kalulerer leddsentre og kroppssegmenter og hvordan gulvreaksjonsflaten virker inn på gangen til pasienten. Når det er bevegelse i et ledd, kan man se hva som skjer i andre ledd som påvirker skjelett og muskler i kroppen til pasienten.

 

<bilde>

 

Analyse beregningen er lite resursskrevende iforhold til evalueringen av selve dataene som blir tatt i undersøkelsen. Analysen tar ca 30 minutter. Evalueringen av analysen gjøres av ett tverrfaglig team, som består av Barnenevrolog, Ortopediingeniør og fysioterapaut.

 

Etisk dilemma for fotterapauter

Hvordan skal en foterapaut ta vare på pasientens fothelse og livskvalitet?

Du skal utføre sårbehandling på en pasient, pasienten er psykisk og fysisk funksjonshemmet. Han er utagerende når han han føler noen bryter hans grenser. Du vet at sårene må behandles da pasienten har fysisk vondt i føttene. Da pasienten går viser han tydelig tegn på at han har vondt i føttene. Tidligere erfaringer hos fotterapauten har gjort pasienten redd for behandling av føttene sine. Utviklingsnivået til pasienten hindrer han i å få tilstrekkelig kunnskap og forståelse for hva som er best til hans fothelse.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst