Hannibal Barca

Informasjon om Hannibal Barcas liv og kriger.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2010.10.01

Hannibal

-Født 247 før Kristus.

- Hannibal Barca var hans Hele navn og han kom fra Kartago som er et land som hadde deler av Portugal, Spania, Marroko, Algeria og Tunisia.

- Sønn av Hamilca Barca.

-Han hadde også vært Politiker.

- Han ble valgt til øverstkommanderende for hæren etter Hastrubals s død i 221 før Kristus.

-Da han var ung sverget han at han skulle være evig fiende av Roma.

-Han sa til sin far: Jeg sverger at så snart alderen tillater det ... skal jeg med flammer og stål besegle Romas skjebne.

- Etter at han tok kommandoen brukte han to år på å konsolidere og erobre de gjenværende områdene i Hispania sør for Ebro. (Spania)

-Etter dette satte han ut på den han mente var sin livsoppgave: Erobringen og ydmykelsen av Roma.

- I 219 før kristus angrep han Saguntum som var en Romersk kontrollert by på Hispanias sør-øst kyst.

-Etter 8 måneders beleiring inntok han byen og hadde fått sin Krigserklæring mot Roma.

- Hannibal var nå bestemt på å føre krigen inn i hjertet av Italia ved hjelp av en marsj gjennom Hispania og Sør-Gallia. Årsaken har jo flere sider: for det første, det sies at Angrep er det beste forsvar for det andre så får man ikke skade på sine egne byer, land, økonomi da fienden må fokusere på forsvar av sitt eget.

 

Årsaker til den Andre Puniske Krigen (218-202 før Kristus)

-Årsakene kommer fra den første Puniske krigen:

- Kartago mistet Sicilia og øyene imellom Sicilia og Italia til Roma.

- De måtte løslate sine fanger uten de vanlige løsepengene.

-De ble nektet ferdsel i Romersk farvann.

-De måtte betale en erstatningssum på 3200 sølvtalenter til Roma over en periode på 10 år.

- Kartago og Roma hadde blitt enige i en fredsavtale og at de ikke skulle angripe Romas allierte.

-men Roma ignorerte den da de etter den første Puniske krigen Erklærte Krig mot Kartago, krevde at Kartago overga Sardinia og at de skulle betale nok en bot på 1200 sølvtalenter.

- Traktat ble forhandlet mellom Hasdrubal og Roma. Den inneholdt to viktige Klausuler: Den skulle sikre allierte fra angrep fra motparten og den inneholdt et løfte fra Kartagisk hold om at de ikke skulle krysse elven Ebro med våpen i hånd.

 

Den Lange Marsjen

-De begynte ved Sagnutum Hispania med 90000 fotsoldater 12000 kavaleri og 37 krigselefanter. Omtrent halvparten av hæren hans var leiesoldater og leiemordere.

-De gikk omtrent 30 kilometer daglig.

- Hannibal var klar over at han måtte krysse Pyreneene og Alpene og kanskje kjempe mot gallere samtidig.

- Han kjempet seg gjennom de nordlige stammene i Hispania til Pyreneene , noe han mestret ved hjelp av sine utspekulerte taktikker.

 -Han satte fra seg de mest av sine Lybiske og Liberiske soldater ved elven Ebro. Antallet var omtrent 11000 soldater som han satt ved de nyeurobrede områdene.

- Han klarte å mekle med de Galliske Høvdingene han møtte så dette gikk enklere enn han antok. Han hadde fått til at Gallerne forsynte Kartagos hær med mat gjennom turen til Alpene.

-Dette gjorde at Hannibal nådde Rhône før Romerne hadde fått samlet seg og gjort motstand.

-De innfødte hadde allikevel svekket hæren hans til 38 000 fotsoldater, 8000 ryttere og 37 krigselefanter

- Etter å ha utmanøvrert de innfødte som hadde prøvd å forhindre hans ferd gjennom Gallia, gikk han forbi en romersk styrke som var sendt for å stanse ham. Deretter gikk han opp dalen i en av bielvene til Rhône (sannsynligvis Isere), og i løpet av høsten kom han frem til foten av Alpene.

- Han valgte ikke å slå de innfødte pga besparelse av tid og en enda mer svekket hær.

- Hans ferd over Alpene er en av de mest berømte militære bragder fra antikken.

 

Alpene

-Han brukte 7 dager på å komme over Alpene.

-Han mistet mye av hæren sin da han gikk på trange og glatte veier i høyden ,ved stup.

Mange hester ble så redde at de løpte utafor stupet og dro med seg soldater ned.

Han prøvde å holde hærens mot oppe med at Italia var rett på den andre siden.

Hannibal klarte å komme seg over fjellkjeden til tross for vanskelig klima og terreng, geriljaangrep fra de innfødte og det faktum at han måtte kommandere en styrke med flere språk og nasjonaliteter

-Han mistet cirka 15 000 menn og de fleste elefantene på reisen.

 

Italia

Hannibals marsj førte ham inn i romersk territorium og forhindret fiendens taktikk som gikk ut på å føre krigen på fremmed jord.

- Liten trefning med Romerne i Po-dalen, som Kartagernes overlegne kavaleri vant, dette hadde stor strategisk betydning. Gallerne i Po-dalen ville etter dette alliere seg med Hannibal. Han fikk også med seg mesteparten av stammene i nord Italia som allierte. Han fikk styrker til sin hær av sine nye allierte.

-Han var nå klar til å starte invasjonen av Italia.

-Scipio en Romersk general ble alvorlig skadet .Det Romerske senatet beordret styrker på Sicilia til å komme til Scipio for å møte Hannibal.

-Han erobret nå byen Clastidium og fikk store mengder rasjoner til sine menn.

Litt senere slaktet han det Romerske infanteriet i et bakholdsangrep.

Romerne tenkte på hva han ville gjøre i neste trekk og blokkerte veiene i øst og vest mot Roma.

-Det var bare en vei til det sentrale Italia utenom de Romerske styrkene og det var Arno.

-Det var praktisk talt en stor myr, dette var ikke noen bra vei å bruke men Hannibal visste at veien var den sikreste.

-Det var en vanskelig vei .Han mistet mange men antall er ikke beskrevet i noen av kildene, bare mange. Hæren led av søvnmangel og overanstrengelser i en 3 dagers og 4 netters nesten konstant marsj og Hannibal ble selv blind på det ene øyet etter denne turen.

- Da han ankom Etruria våren 217 før kristus, bestemte Hannibal seg for å trekke den romerske hovedarmen under Flaminius inn i et feltslag ved å ødelegge området Flaminius var satt til å beskytte, foran øynene på ham. Polybios forteller at «han (Hannibal) regnet med at dersom han passerte leiren og steg ned i distriktet nedenfor, ville Flaminius, delvis av frykt for befolkningens vrede og personlig irritasjon ikke klare å sitte passivt å se på ødeleggelsen av landet, men spontant følge etter ham og gi ham muligheter for å angripe.

-Han provoserte Flaminius til en rask forfølgelse og overrasket Romerne på en lysning ved bredden av Trasimeno og ødela hæren og drepte Flaminius.

- Hasdrubal sa til Hannibal: Du vet hvordan du vinner et slag men du vet ikke hvordan du bruker din seier. Han mente at Hannibal skulle gå før å ta Roma (hovedstaden nå)

- Han hadde nå kvittet seg med den eneste Romerske feltstyrken som kunne hindre ham i å rykke frem mot Roma, men han innså at uten beleirings maskiner hadde han ikke håp om å ta byen. Hvis han hadde klart det visste han at han ikke hadde klart å holde den med det antallet soldater han hadde.

-Han gikk nå inn i det sentrale og sørlige Italia.

-Neste taktikk Hannibal hadde var å stjele mat og utstyr, brenne gårder og åkre ,drepe alle i militær alder av det Sørlige Italia som var de frodigste områdene i Italia.

-Romerne og deres nye general Fabius som var satt mot Hannibal var helt på styr etter dette og beordret at alle bøndene i området skulle sanke inn kornet innen 1ste. August eller så ville de brenne ned åkrene og gårdene, selge slavene deres på auksjon i straff så Hannibal ikke skulle ta dem.

-Hannibal håpte å få Fabius til å angripe han i et slag med denne taktikken. Det var av annen grunn også de gjorde dette for å ødelegge økonomien i landet. den tredje grunnen kan ha vært for å overbevise Romas allierte om at de ikke klarte å forsvare dem lenger, så de kunne bli alliert med Kartago istedenfor.

-Fabius holdt tilbake, og da vinteren kom stengte han passene ut i nord så Hannibal ikke skulle komme gjennom, men på natten samlet Hannibal ca 1000 kveg, og tente et kjempe stort bål, kvegende ble rede og stanget til ilden for å slukke dem, men da tok hornene fyr ,så førte de dem nedover mot passet så Romerne synes det så ut som fakler og at de hadde klart å finne en vei å ut flankere dem på. Så romerne gikk ned for å angripe (cirka 10 000) mens gikk mesteparten av Kartagos hær gjennom passet, og fanget Romerne etterpå. Romerne ble senere drept for at sjansen for opprør skulle gå bort.

-Våren 216 tok Hannibal det store forsyningsdepotet ved Cannae på den Apuliske slette. Ved å ta Cannae hadde Hannibal plassert seg mellom romerne og deres livsviktige forsyningslinje.

-Romerne samlet sammen en hær på 80 000 mann mot Hannibal som hadde omtrent 45000. Dette ble katastrofalt for Romerne som mistet 70 000 mann, resten flykta. Hannibal mista kun 5000-8000 mann. Mange allianser til Roma etter denne kampen truet med å alliere seg med Kartago istedenfor.

-Roma hadde kommet i en krisetilstand, de begynte i mangel på soldater å rekruttere helt ned til 15 års alderen og til å med lavere i mange tilfeller. De klarte å samle en hær på 100 000 som de plassert ved Roma (Hovedstaden).

Den makedonske kongen Fillip den 5te ble imponert og begynte å hjelpe Kartago litt i krigen videre men de fikk ikke utrettet så mye.

Etter litt da de så at Hannibal ikke kom dit delte de opp hæren i mange små armadaer .De begynte med en ny taktikk som bestod av å brenne ned sin egen jord/åkre så fienden ikke skulle få det.

De fulgte etter han for å sulte å irritere han mest mulig, uten å gjøre noen slag.

Hannibal sendte bud om forsterkninger mange ganger til Kartago men uten noe særlig resultat,

Han gikk sørover for å ta kystbyer, dette var en vanskelig oppgave siden romerne forsvarte disse tappert, men han klarte å ta en til slutt Han fikk inn 20 000 menn og 20 elefanter med broren sin lengre sør en der han var.

Etter noen tap og seiere fremover gikk hele krigen ut på kontrollen av Sicilia.

Etter dette ble han kalt tilbake til Afrika. Hannibal møtte Scipio i 202 i en mislykket fredskonferanse.

Tap ved Zama og han betalte erstatningssum til romerne etterpå, så gikk han i eksil i 195 etter at romerne forlangte han utlevert.

Hannnibal døde i kamp av Scipios sønn Scipio Africanus i år 183 og Kartago blir beseiret i år 146.

Etter dette ble Hannibal fortalt til barn i historier og de hadde fortsatt frykt for han. Han var blitt en av Strategiens beste hærfører, Napoleon beundret han og sa han var den dristigste av dem alle.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst