Hinduisme (stikkord)

Notater til Hinduismen, Religion VK2.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2002.05.31

Hindu = inder

- har ingen stifter, men har navn etter indus

- verdens 3. største religion

- Hellige skrifter:

- Vedaskriftene:

fire store samlinger av hymner, eldste 3000 år gamle, forteller om en mangfoldig gudeverden (3306 guder er nevnt)

- Upanishadene:

Av over 200 skrifter, regnes 13 som klassiske. Ble til fra 500-800 f.kr, reiser og besvarer filosofiske

spørsmål

- Sutraene:

ble til før og etter Kristi fødsel, de kommenterer og forklarer vedaene og Upanishadene.

- Diktfortellingene:

kom omtrent samtidig med sutraene. To store diktfortellinger; Ramayana og Mahabharata

 

- sjelevandring: sjelen skal kontrollere kroppen. Kroppen er en bolig/ fengsel som sjelen er fanget i. Sjelen tar bolig i nye kropp når kroppen dør. Man prøver å bli løst fra reinkarnasjonen/ bryte ut av sjelevandringens uendelige rundgang. Blir ikke fri, før sjelen har gjort seg til herre over kroppen.

- dualisme: todelt menneskesyn. Sjelen (atman) er det egentlige mennesket. Atman er av samme natur som Brahman, den guddommelige verdenssjel. Materien er et bedrag (maya). Sjelen er den verdifulle del (kroppen er noe negativt). Sjelen er fanget i kroppen og må frigjøres fra den for å kunne forene seg med sitt opphav, Brahman. Denne frelsestilstanden kalles moksha.

 

Virkelighetsoppfatning

- Mange gudeforestillinger:

-panteisme (gud i alt)

-polyteisme (mange guder)

-animisme (åndetro)

- Fire ulike nivåer av religiøs erkjennelse:

1) Høyeste nivå: gud er upersonlig og gjennomsyrer hele tilværelsen. Guddommen = Brahman. Etter denne tankegangen blir den fysiske verden maya.

2) Nest høyeste nivå: personlige guddommer. Viktigst: Vishnu (opprettholderen), Shiva (ødeleggeren), Brahma (skaperen).

3) Noen har behov for at gudene trår fram i fysisk form. Avatarer: Vishnu har tatt på seg dyre -eller menneskekropp. Ni guder, venter på den tiende. Viktigst: Rama og Krishna (nr.7&8). Buddah nr.9

4) Noen trenger konkrete gudebilder. Hinduistiske templer er fulle av frodige gudestatuer og gudebilder, som troende ofrer til og tilber.

 

- Mange av gudeforestillingene har sine røtter tilbake til arierne, som invaderte India for rundt 3500 år siden.

- Sanskrit: indoeuropeisk språk som nå er utdødd, hinduismens hellige skrifter er skrevet på sanskrit.

- Guder:

Brahma: Minst kjent av de tre sentrale mannlige gudene. Skaperguden. Kan sees på som en personifisering av den upersonlige verdenssjelen Brahman.

Saravati: Brahmas kvinnelige partner, gudinne for renhet og sannhet. Villgåsa Hamsa symboliserer sjelens lengsel etter frelse.

Vishnu: Den blå guden.Er opprett holderen og en av de to mest sentrale gudene. Er gift med Lakshmi, og sammen danner de et idealekteskap.  Mange tilber Vishnu som om han var den eneste guden.

Når verden kommer i krise, trer Vishnu inn i verden i synlig skikkelse, en avatar (nedstigning). Skjedd ni ganger.

Lakshmi: Gudinne for skjønnhet og lykke og feires særlig i forbindelse med lysfesten Divali rundt nyttår.

Krishna: Har mange roller. Er populær. Alle blir forelsket i ham. Jentenes forelskelse i Krishna er et forbilde for den kjærligheten hinduer på kjærlighetens vei har til ham.

Shiva: Dommeren og ødeleggeren, som først og fremst trår i virksomhet når verden går til grunne. Har en tydelig erotisk side. Maken har mange navn; Parvati (Himalayas datter), Kali (blodtørstig), Durga (minner om Kali)

Ganesha: Sønn av Parvati, skulle beskytte Parvati mot inntrengere. Har elefanthode (Shiva hogget hodet av og måtte få nytt). Tilbes av mange skoleelever og studenter, som ber til ham om å få lykkes i sin utdanning.

 

Hinduenes liv

- Tempel: storslåtte byggverk, mange gudebilder i form av frodige skulpturer. Prestene ansvarlig for gudebildene (skal stelles). Ingen felles gudstjeneste. Hinduene ber i templet om morgenen. Kommer ellers etter behov. Presten bærer fram ofringer og framsier hellige tekster.

- Tilbedelse hjemme er en like viktig del. Foregår i et pudsjahjørne eller et pudsjarom, hvor de daglig utfører sine riter. Med bilde av guddommen de synes best om (steller den). Gir ofte vann til gudene.

 

- Kastesystemet: gir hvert enkelt menneske en forhåndsbestemt plass i tilværelsen og en bestemt rolle å fylle. Arierne innførte kastesystemet i India. De delte inderne inn i en pyramide med fire kaster, og de to øverste ble forbeholdt arierne.

- prestekasten

- krigerne og herskerne

- håndverkerne og kjøpmennene oppdelte, og det finnes nå flere tusen kaster

- tjenere.

 

De kasteløse står utenfor kastesystemet

- Offisielt avskaffet i India, slik at det er ulovlig å diskriminere noen p.g.a kastetilhørighet. Preger fremdeles hinduenes liv allikevel (rent/urent, sosialomgang/ekteskap, hvor nær frelsen fra sjelevandringen).

 

- Viktig å holde seg religiøst og sosialt ren:

- Slik blir man uren:  tre over de sosiale grensene kastesystemet setter ved giftemål, sosial omgang eller måltidsfellesskap med mennesker fra lavere kaster. Berøring er nok til å gjøre uren.

- Urene yrker: arbeid med søppel, lær og lik.  Bare de kasteløse kan arbeide i garverier og i forbindelse med likbrenning

- Hinduismens etikk er knyttet til kastetilhørigheten: rett/galt = rent/urent i vedkommenes kaste.

- Den som er blitt uren, kan bli ren gjennom spesielle renselsesriter (ofringer eller bad i hellige elver ex. Ganges)

- Hvis man har krenket sin egen kastes renhet, kan en bøte på skaden ved å holde en fest for kastemedlemmene.

 

- Kvinner mer urene enn menn i samme kaste. Denne forskjellen er størst i de høyere kastene. Allikevel var India det første landet som fikk kvinnelig statsminister, Indira Gandhi.

- Frelsen kan skje fra de høyere kastene. Kvinner må gjenfødes som menn for å nå frelsen.

- Kvinnesynet også preget av de mange kvinnelige gudene - populære. / Det kan også hete at kvinnen skal se på sin mann som en guddom og tjene og adlyde ham.

 

- Kastesystemet er et uttrykk for hvilket stadium man har nådd i sjelevandringen.

- Leve et godt/rent/bra/rett liv = stor renhet/blir født inn i en renere eller høyere kaste i sitt neste liv.

- Leve et dårlig/urent liv = født i lavere kaste

- Karma: betyr gjerning/handling. Brukes om konsekvensene alle handlingen får. Den lovmessige sammenhengen mellom en hindus atferd i dette livet og en kastestatus i det neste. God karma gir grunnlag for høyere kaste, dårlig karma fører til lavere kaste.

 

Frelseveiene

- Tre veier til frelse:

1) Gjerningenes vei (karma-marga):

Den mest utbredte. Tett knyttet til den kasten hver enkelt tilhører, og til den etikken som gjelder for denne kasten. Leve etter kasteforskriftene. Lavkastehinduene ofte mer nøye med dette enn høykastehinduene. En pliktvei. Gjerningene skal utføres uten motvilje eller glede.Et slikt engasjement vil bare forsterke det at sjelen er bundet til kroppen.

2) Kunnskapens vei (jnana-marga):

Grunntanken er at når sjelen får innsikt i sin virkelige natur, kan atman løsrives fra kroppen og forenes med den panteistiske guddommen Brahman. Teoretisk kunnskap er ikke nok. Gjennom meditasjon blir kunnskapen til innsikt. Yoga er en øvelse i selvkontroll, og gjennom yoga skal sjelen bli herre over kroppsfunksjonene. Når denne kontrollen er total, kan en oppnå frelsen.

3) Kjærlighetens vei (bhakti-marga):

Her blir frelsen tilbudt som en gave. Knyttet til guden Krishna. Krishna sier: « selv de som har kommet til verden av lavere byrd, kvinner, vaishyaer og shudraer, når det høyeste mål hvis de tar tilflukt i meg. Mest populær blant de to nederste kastene.

 

Hinduisme i nyere tid

- Reformbevgelser i det forrige århundret: 

- Ram Mohan Roy: Ville fremme troen på en gud og bidrog til at den tradisjonelle enkebrenningen ble forbudt.

- Ramakrishna: forkynte kjærlighetens vei og ville nå de brede massene. Disippelen hans, Vivekanada, startet et hinduistisk misjonsselskap for å utbre hinduismen til vesten.

- Nåtid: Flytting til byene og utviklingen av nye yrker fører til at kastesystemet kan bryte sammen som sosialt system i løpet av noen tiår = uro i de høyeste kastene

- Radikale grupper ønsker å bruke hinduismen som en nasjonalistisk ideologi.

 

- I møtet med andre religioner er hinduismen er relativistisk: Alle religioner har noe av sannhet, men ingen har sannheten alene. Induene finner en fellesnevner i alle religioner.

 

- Ca. 85% tilhører hinduismen i India, men er ikke statsreligion.

- Statsreligion i Nepal. Kongen = Vihsnu (avatar)

- Betydelige hinduistiske minoriteter i: Bangladesh, Sri Lanka.

- Flertall av hinduer på Bali (Indonesia) og Guyana (Sør-Amerika).

- Hinduer av indisk herkomst finner vi også i: Sør-Afrika, Øst-Afrika og Storbritannia.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst