Hinduismen & buddhismen

Kort om hinduismen og buddhismen.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2011.11.01

Samsara: Er læren om gjenfødslenes kretsløp. Både hinduer og buddhister tror at alt levende dør og fødes på nytt.

 

I hinduismen er samsara et utrykk for sjelens vandring gjennom forskjellige tilværelsesformer. Mens I buddhismen legger de ikke vekt på at det er sjelen som blir født på nytt men handlingene dine.

 

Karma: Er læren om årsak og virking, at psykisk og fysisk har skjebnesvangre konsekvenser for nå værende og kommende eksistenser, som betyr på en lettfattelig måte at det du gjør i løpet av livet ditt har konsekvenser for det neste livet.

 

Hvis du gjør gode gjerninger, vil du få det bedre i det neste livet. Du kan da for eksempel bli født i et høyere kastesystem/klassesystem.

 

Men hvis du derimot gjør dårlige gjerninger, vil du få det verre i det neste livet. Du blir da født i et lavere kastesystem/klassesystem.

 

Likheter: Samsara: De fleste hinduer og buddhister vil unngå å bli født på nytt.

 

Karma: Begge religionene tror at det du gjør i dette livet påvirker ditt neste liv.

 

Ulikheter: Samsara: Buddhister mener at det er handlingene som blir født på nytt, mens hinduer mener at det er sjelen som vandrer rundt i andre tilværelsesformer.

 

Karma: Buddha mente at klassesystemet var urettferdig, og buddhister mener at alle er like verdt, men i hinduismen spiller kastesystemet en stor rolle i det indiske samfunnet.

 

Frelse:

De fleste hinduer har frelse som mål. I hinduismen betyr derfor frelse egentlig det samme som å bryte ut av rekken av gjenfødelser. Frelse betyr at sjelen blir forent med den åndelige verden eller gud. Hinduismen har tre veier til frelsen. Den ene er handlingens vei og betyr å gjøre samfunnsmessige, etiske og rituelle plikter. Den neste er erkjennelsens vei og innebærer meditasjon og studering av tekster og tankesystemer, og den siste veien er hengivelsens vei og innebærer kjærlighet og tilbedelse av gud. Det er ikke sagt at alle skal følge alle veiene, men i praksis så gjør de stort sett det.

 

Det finnes også enkle måter å nå moksha på for hinduene, de to enkleste er enten å dø i den hellige byen, eller å tilbe en gud eller gudinne.

 

Buddhismens vei, derimot, er noe mer omfattende. Innenfor ”de fire edle sannhetene” finnes det åtte veier man kan gå for å oppnå nirvana, frigjøring fra gjenfødelse. Disse åtte veiene kan minne noe om kristendommens ”ti bud”.

 

Likheter: Frelse:

For folk flest i dem begge religionene er målet frelse. ( De tror på frelse)

 

Ulikheter:

Har ulike måter å nå frelse på.

Hinduismen har 5 veier, for å nå frelse.

Mens i Buddhismen har de 8 veier, å følge for å nå frelse.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst