Hinduismen og buddismen

Dette er en oversikt over hinduismen og buddismen.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2005.10.27

Buddhismen

 

Opprinnelse

Ble grunnlagt ca. 500 f. kr, i Nord-India, av prins Gautama, som seinere ble kalt Buddha. Buddhismen har ingen egentlige guder, og er like mye en filosofisk retning som en religion. Den er den eneste religionen som regner sitt budskap som gyldig for alle, uansett nasjonalitet, rase eller kjønn. Munker driver misjonsvirksomhet.

 

Ulike retninger

Theravada: de eldstes lære. Alle tekster skal munkene godkjenne og avgjøre om de kommer direkte fra Buddha. ( sør-øst Asia). ca. 500 f. kr.

 

Mahayana: nyere tekster som forteller om den historiske Buddha.
Buddha beskrives som et oversanselig vesen som vi aldri kan erfare med sansene våre. ( Kina) ca. 100 f. kr.

 

Vajrayana: nye tekster, kalles tantra. Mennesket er guddommelig i sin natur. Dette må man forstå, og videre leve etter Buddhas lære slik at man oppnår nirvana. Yoga er et middel. ( Tibet) ca. 500 e. kr.

 

Gud, guder

- hevder at verden ikke er skapt av noen gud.
- der er ingen gud som griper inn i det som skjer.
- det er opp til mennesket selv om det skal bli frelst, oppnå nirvana.
- Buddha ba menneskene selv finne løsninger gjennom å forstå seg selv bedre, og dermed forandre det som skjer.
- de som har oppnådd nirvana lever i usynlige verdener og hjelper oss til oppvåkning. ( Bodhisattavaer)
- så lenge der finnes buddhister vil der være en god kraft i verden, som hjelper menneskene.

 

Hellige skrifter

- ingen åpenbaringer fra noen gud.
- inneholder filosofiske tanker og en historisk fremstilling av Buddhas liv og lære.
- der er en stor samling tekster som tredeles: tripitaka og disse er buddhistenes kanon (rettesnor.) Se foran: religiøse retninger.

 

Gudshus, hellige steder

Tempelet er stedet hvor buddhistene ofrer og mediterer.

 

Det onde, frelse, livet etter døden

alt ondt i verden er menneskeskapt.
- det er bare mennesket selv som kan bryte et dårlig handlingsmønster.

 

Rent, urent, leveregler

ingen spesielle regler.
indre renhet er viktig

 

Kvinnesyn

- læren hevder full likhet mellom kjønnene.
- i praksis er de fleste landene, der buddhismen utøves, mannsdominerte.
- kvinnelige nonner har mange steder høy status, de kan bli fremtredende lærere innenfor buddhismen.

 

Bildebruk

- bilder brukes som midler og inspirasjon til meditasjon.

 

Hinduismen

 

Opprinnelse

- Den eldste av verdensreligionene.
- En religion med mange retninger: variasjoner i gudsdyrkelse, ritualer og høytider.

 

Ulike retninger

- Samsara: gjenfødelse. Når et menneske dør så lever atman (sjelen) videre. Den blir gjenfødt i nye vesener.
- Karma: menneskets handlinger. Avgjør hvordan du får det i neste liv.
- Dharma: den hellige loven. Forteller om hvordan du skal leve på riktig måte.

 

Gud, guder

Braman er guden som hersker over alle ting, er både skapende og ødeleggende. Alt skjer i sykluser: skapelse, ro og ødeleggelse, før universet skapes på nytt.
- Der finnes mange navngitte guder, men de er egentlig alle forskjellige sider eller egenskaper av Braman.
- Hinduene sier: Gud er en, men de kloke tiltaler ham med forskjellige navn.
- Ofte kalles han med tre navn: Brahma: skaperguden, Vishnu: den som opprettholder skaperverket, Shiva: den som ødelegger alt ondt som forstyrrer skaperverket.
- Gudene kan ha både mannlig og kvinnelige trekk (egenskaper).

 

Hellige skrifter

Hinduismen har mange hellig tekster. Her er noen av de viktigste.
- Shruti: det som er hørt. Muntlig overlevering av gamle tekster.
- Vedaene: er blant de eldste, skrevet på sanskrit, som er gudenes språk. Ca.1500 f.kr.
- Upanishadene: her hører vi om atman (sjel) og karma (godt liv) som skal føre mennesket til det høyeste målet, å slippe gjenfødelse:samsara.
- Metodene for å nå dette er Yoga og meditasjon.

 

Gudshus, hellige steder

Tempel: hinduenes hellige sted.

 

Gudsbegrepet:

Braman er guden som hersker over alle ting, er både skapende og ødeleggende. Alt skjer i sykluser: skapelse, ro og ødeleggelse, før universet skapes på nytt.
- Der finnes mange navngitte guder, men de er egentlig alle forskjellige sider eller egenskaper av Braman.
- Hinduene sier: Gud er en, men de kloke tiltaler ham med forskjellige navn.
- Ofte kalles han med tre navn: Brahma: skaperguden, Vishnu: den som opprettholder skaperverket, Shiva: den som ødelegger alt ondt som forstyrrer skaperverket.
- Gudene kan ha både mannlig og kvinnelige trekk (egenskaper).

 

Det onde, frelse, livet etter døden

- Alt ondt er menneskeskapt.
- Mennesket selv bestemmer hvordan det skal handle.

 

Rent, urent, leveregler

- Knyttet til kastevesenet.
- Høyere kaster må ikke omgås de lavere.
- Renselse før religiøse handlinger.
- Kvinner er urene ved menstruasjon.

 

Kvinnesyn

- Kvinnen skal adlyde mannen.
- Kvinnen har ansvar for hjemmet.
- Enkebrenning: at hustruen ble brent levende sammen med sin avdøde mann. Forbudt etter siste verdenskrig.

 

Bildebruk

Der er mange gudebilder, men de skal bare forståes som symboler fordi ingen har sett gud.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst