Humanisme

Fakta om humanisme, kristen humanisme og livssynshumanisme.
Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2007.12.06

- En humanist/humanetiker er en person som ønsker å leve uten gudstro.
- Humanistene deles inn i to grupper:
   - Den første gruppa heter ateist. Ateister er mennesker som avviser at det finnes en høyre makt som guder.
   - Den andre gruppa heter agnostiker. Agnostikere er mennesker som mener at man ikke kan vite om det finnes en høyre makt som guder.
- Humanister tror på menneskets fornuft og samvittighet.
- Humanisme betyr menneskelig.
- Legger stor vekt på menneskets frihet, ansvar og rettigheter.

 

Historie
- Filosofene (allerede på 400-tallet f.Kr) var kritiske til de overleverte sannhetene om gudene,
levereglene og samfunnsordningen.
- Sokrates ( 470 – 339 f.Kr) ville få menneskene til å tenke selv og ikke nøye seg med lettvinte svar
og fordommer.
- STOIKERNE: Grunnlaget for å avgjøre hva som er rett og galt er nedlagt i naturens verden.
- Religiøse skrifter fra jødedommen og kristendommen har påvirket humanismens menneskesyn.
- Jesus er et viktig forbilde.

 

Kristen humanisme
- ”Menneske var først, kristen så”.
- Menneskene må kjempe mot – ”dødskreftene”- alt som kan ødelegge fellesskapet, friheten,
og livsgleden (Grundtvig).
- Mange kristen-humanister har jobbet for å få inn flere humanistiske verdier i de kirkelige miljøene.
- Biskop Kristian Schjeldrup har kjempet for de humanistiske idealene. Han var første biskop som vigslet en kvinnelig prest.

 

Livssynshumanisme

- Kalles også humanetikere.
- Personer som vil leve uten gudstro.
- Ateister avviser at det finnes en høyre makt.
- Agnostikere sier man ikke kan vite noe om høyre makter.
- Det finns ingen skjebne med livet enn den menneskene skaper selv.
- Etikk og leveregler nå begrunnes med forståelige argumenter, ikke bud skapt av guder.
- Tanken med gjensidighet og likeverd er viktig.
- VIKTIG PRINSIPP: Du skal gjøre mot andre det du ønsker andre skal gjøre mot deg ( Den Gylne Regel)

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst